Szukaj
Close this search box.

Memy a prawo autorskie – czy korzystanie z memów jest legalne? Ryzyka w komunikacji marketingowej 

Kiedy kultura internetowa stanowi integralną część codziennego życia, memy stają się nieodłącznym elementem komunikacji online. Wykorzystywane przez twórców i marki w celach humorystycznych, informacyjnych czy promocyjnych, memy stają się także polem niejasności prawnej.

W kontekście prawa autorskiego, ale także konieczności poszanowania innych praw i norm analiza związku między memami a prawem staje się niezbędna.

W tym artykule zgłębimy kwestie związane z legalnością korzystania z memów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z komunikacją marketingową.

Spis treści

Podsumowanie na start

Nie masz czasu przeczytać całego artykuł, oto podsumowanie ryzyk związanych z wykorzystaniem memów w komunikacji marketngowej:

 1. Naruszenie praw autorskich – głównym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem memów w komunikacji marketingowej jest potencjalne naruszenie praw autorskich. Jeśli mem zawiera oryginalne obrazy, muzykę, film, grafikę itp., które jest chronione prawami autorskimi, a marka wykorzystuje ten mem w celach komercyjnych, może to prowadzić do wniesienia roszczeń prawnych.
 2. Naruszenie praw do wizerunku – niektóre memy są oparte na zdjęciach rzeczywistych osób, które mogą nie być zainteresowane czy być związane z reklamą czy promowaniem produktów czy usług. Wykorzystanie ich zdjęć bez zgody może naruszać prawo do prywatności i wizerunku, będące dobrami osobistymi, co może doprowadzić do roszczeń prawnych.
 3. Nieprawdziwe oświadczenia – memy często wykorzystują ironię, sarkazm i przerysowanie. Jednak w kontekście marketingu, treść mema może być interpretowana jako fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenie na temat produktu lub usługi, co może prowadzić do sporów prawnych.
 4. Naruszenie praw znaków towarowych – jeśli mem zawiera znaki towarowe, logo lub inny element identyfikacyjny innej firmy, jego wykorzystanie bez zgody może prowadzić do naruszenia praw znaków towarowych.
 5. „Wyjście” poza dozwolony użytek- chociaż „dozwolone użytku” jest powszechnie zrozumiane jako koncept, który pozwala na korzystanie z pracy innych osób bez ich zgody, pod warunkiem, że służy to edukacji, krytyce lub parodii, to jednak korzystanie z memów w kontekście marketingowym nie zawsze spełnia te kryteria. Dlatego właśnie, marki muszą ostrożnie oceniać, czy ich wykorzystanie memów rzeczywiście kwalifikuje się mieści się w ramach „dozwolonego użytku”.

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w agencjach marketingowych, kreatywnych, reklamowych oraz eventowych. Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk marketing” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkmarketing.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Czym jest mem?

Mem to element kultury internetowej, często o charakterze humorystycznym, który jest szybko i masowo rozpowszechniany przez użytkowników sieci. Mem może przyjmować różne formy, od obrazków z krótkimi śmiesznymi tekstami, po filmy i animacje, wszystko to zgodnie z artystycznymi i kulturowymi trendami społeczności internetowej.

Memami nazywamy też różne zjawiska, trendy czy idee, które rozprzestrzeniają się viralowo w Internecie. Występowanie i popularność danego mema zazwyczaj jest efemeryczne – memy szybko pojawiają się, zdobywają na popularności, a potem zanikają, ustępując miejsca nowym trendom. Choć czasami zdarza się, że niektóre memy stają się kultowe i przetrwają dłużej. 

Czym jest mem marketing?

Mem marketing to wykorzystanie memów w strategii marketingowej. Za pomocą memów, firmy mogą promować swoje produkty lub usługi, budować rozpoznawalność marki, generować ruch na stronie internetowej i angażować się z publicznością w sposób naturalny i nieprzemycalny. Mem marketing może przyjąć wiele form, takich jak grafiki, filmy, gif-y, a nawet teksty.

Ważne jednak, aby pamiętać, że memy są bardzo specyficzne dla kultury internetowej i wymagają zrozumienia kontekstu i niewypowiedzianych reguł środowiska online. Nieodpowiednie lub niezrozumiałe użycie memów może zaszkodzić wizerunkowi marki, a nie pomóc.

Memy a prawo autorskie. Czy memy są w ogóle legalne?

Mem, w swojej naturze internetowej, nie jest automatycznie nielegalny. Nigdzie w przepisach prawa nie ma zakazu publicznego prezentowania grafik połączonych z krótkim tekstem. W konsekwencji każdy może wykorzystywać tę formę komunikacji dla własnych celów.

Problem pojawia się, gdy twórca mema korzysta z utworów, które są przedmiotem praw autorskich, np. zdjęcia, grafiki, cytaty z filmów czy książek, nie uzyskując wcześniej na to zezwolenia od twórcy danego utworu.

Niektóre memy mogą także naruszać inne przepisy niż te związane z prawami autorskimi, np. te dotyczące zniesławienia, prywatności, czy hate speech. W takich przypadkach, memy mogą być nielegalne niezależnie od kwestii praw autorskich.

Granie legalności wyznaczają:

 1. przepisy związane z ochroną praw autorskich osób, będących:
  a) twórcami materiałów wykorzystywanych do stworzenia mema lub
  b) podmiotów, na rzecz których przeniesione zostały prawa majątkowe do tych utworów;
 2. przepisy chroniące dobra osobiste osób, których mem dotyczy (do dóbr osobistych zaliczamy prawo do prywatności, prawo do wizerunku, reputację, dobre imię).

Czasem możliwość wykorzystania mema może wynikać z tzw. fair use, czyli dozwolonego użytku. Jest to zasada w prawie autorskim, która pozwala na korzystanie z praw autorskich bez konieczności uzyskania zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, pod warunkiem, że jest to wykorzystanie nienaruszające zasad normalnego eksploatowania dzieła i nie szkodzące legalnym interesom twórcy. 

Pamiętaj, przed tworzeniem memów, warto zapoznać się z obowiązującym prawem i zasadami serwisu, na którym mają być one udostępniane.  

Jeśli zainteresował Cię temat praw autorskich, przeczytaj nasze artykuły:

W jaki sposób mem może naruszać prawa autorskie innych osób?

Na gruncie polskiego prawa autorskiego, przedmiotem ochrony prawnej są utwory. Zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa), jest to:

 • każdy przejaw działalności twórczej
 • o indywidualnym charakterze
 • ustalony w jakiejkolwiek postaci
 • niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

Biorąc pod uwagę taks zeroką definicję utworu, która sprawia, że własciwie każde kreatywne działanie człowieka może stanowić przedmiot ochrony prawno autorskiej już na pierwszy rzut oka widać, że mem internetowy może naruszać prawa autorskie innych osób. Do takiej sytuacji dojdzie szczególnie, gdy wykorzystamy cudze utwory bez zgody ich twórcy. Innymi naruszeniami praw autorskich może być:

 1. wykorzystanie cudzego zdjęcie, bez oznaczenia autora;
 2. wykorzystanie cytatu, bez wskazania źródła;
 3. wykorzystanie cudzego mema jako nasz własny.

W kontekście przytoczonego w pkt. 3, pamiętaj, że mem sam w sobie może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jeżeli jest przejawem twórczości o indywidualnym charakterze. Nieważne czy jest on świeżym viralem czy dawno zapomnianym motywem. Zawsze był ktoś, kto pierwszy stworzył dany utwór i to jemu będą przysługiwać do niego prawa autorskie. 

Kiedy w memach można korzystać z cudzego dzieła, tak aby jako twórca mema nie naruszyć naruszyć praw autorskich innych osób?

Z powyższego płynie ważna lekcja. Jeśli tworzony przez Ciebie mem nie zawiera zapożyczeń, przeróbek czy odniesień do innych utworów, jest utworem samoistnym. W konsekwencji będą Ci przysługiwać wszelkie prawa osobiste i majątkowe, jakie przysługują twórcom na gruncie polskiego prawa autorskiego.

Taka sama sytuacja będzie mieć miejsce, jeśli będziesz inspirować się innym memem lub konceptem innej osoby. Jeśli ostateczny efekt będzie wykazywał cechy Twojej twórczej ingerencji, to wciąż będzie to Twoje dzieło.

W tym wypadku musisz być jednak ostrożny, ponieważ w przypadku bezpośrednio czytelnych zapożyczeń z innych dzieł twój mem może być: 

 • opracowaniem, 
 • cytatem, 
 • pastiszem, parodią, karykaturą. 

Mem internetowy jako opracowanie

Mem może stanowić opracowanie cudzego utworu – jego tłumaczenie, przeróbkę, czy adaptację. Na gruncie prawa autorskiego ma wtedy charakter utworu zależnego (w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy). W tej sytuacji dla rozporządzania i korzystania z niego (w praktyce do jego opublikowania) będziesz potrzebował zgody twórcy utworu pierwotnego a także przy publikacji takiego mema, konieczne będzie oznaczenie autora i tytułu utworu pierwotnego.

Wyjątkowo, w sytuacji w której autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły, nie musisz uzyskiwać zgody autora na rozporządzanie i korzystanie z opracowania. Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych wiąże się najczęściej z upływem określonego czasu od śmierci autora, zatem nie miałby kto wyrażić zgody na takie korzystanie i rozporządzanie utworem zależnym. 

Rozpowszechnianie memów a dozwolony użytek?

Prawo autorskie zezwala na korzystanie z cudzych utworów w części lub drobnych utworów w całości, na podstawie prawa cytatu (w rozumieniu art. 29 Ustawy). Tutaj jednak sytuacja będzie bardziej skomplikowana, bo musi to być uzasadnione celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Dodatkowo w tym wypadku są pewne warunki które musimy spełnić, mianowicie:

 • cytat musi zostać oznaczony w samym memie – to oznacza, że osoba zapoznająca się z nim powinna bez trudu zorientować się, gdzie zapożyczenie się zaczyna, a gdzie kończy;
 • podać imię i nazwisko twórcy i źródło zapożyczenia;
 • pomiędzy naszym memem a cytowanym fragmentem musi zachodzić związek uzasadniający jego wykorzystanie (ze względy na cele wskazane powyżej);
 • cytowany utwór powinien być utworem uprzednio rozpowszechnionym;
 • cytowany utwór nigdy nie powinien stanowić większej części naszego mema, lecz jedynie pełnić funkcję dodatku do niego lub jego uzupełnienia.

Z powyższego wynika, że nasz mem, czyli utwór cytujący powinien stanowić utwór samoistny

Pastisz, parodia, karykatura 

Mem, który często ma na celu rozbawienie naszych odbiorców, może korzystać z innych utworów w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości – na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury. Jest to wyjątek od prawa cytatu, opisywanego powyżej. Taki mem powinien jednak mieć pewne cechy, które zakwalifikowałby go np. do kategorii parodii. W tym kontekście należy wyróżnić m.in.:

 • nawiązanie do istniejącego utworu,
 • humorystyczny lub żartobliwy charakter,
 •  łatwość w uchwyceniu różnic pomiędzy naszym memem a istniejącym utworem (choć nie musi mieć w tym wypadku oryginalnego charakteru).

Mem należący do tej kategorii utworów może być swobodnie rozpowszechniany przez Ciebie bez zgody autora utworu pierwotnego. Jednak pamiętaj, że swoboda ta ma swoje granice. W tym wypadku, Twój mem nie może naruszyć praw osobistych twórcy utworu pierwotnego oraz nie może mieć na celu prezentacji przekazu, który by dyskryminował lub naruszał prawa osób trzecich.

Mam nadzieję, że na tym etapie masz już jasność, kiedy Twój mem może naruszać prawa autorskie innych osób i co zrobić, by ograniczyć ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.

W największym skrócie, jeśli mem nie jest twoim utworem i nie jesteś pewien czy spełnia warunki parodii, najlepiej będzie wymienić jego twórcę oraz wskazać źródło. Pozwoli Ci to na skorzystanie z tzw. dozwolonego użytku wskazanego w art. 34 Ustawy. Ma to jednak swoje ograniczenia. Takie wykorzystanie cudzego utworu nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

A co, jeśli nie można ustalić autora pierwotnego utworu? Przecież w przypadku większości memów będzie to arcytrudne lub praktycznie niemożliwe. Mam dla Ciebie dobrą informację. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Jeśli okaże się to obiektywnie niemożliwe, zniknie obowiązek wskazania autora i źródła utworu pierwotnego. 

Kiedy memy mogą naruszać dobra osobiste innych osób?

Mem może godzić nie tyko w prawa autorskie twórcy utworu pierwotnego, lecz również może naruszać dobra osobiste innych osób. Mowa tu szczególnie, o osobach:

 • których wizerunek został wykorzystany do stworzenia mema,
 • których dotyczy treść mema. 

Tworząc i publikując memy można więc naruszyć szereg dóbra osobistych tych osób, wśród których do najważniejszych można zaliczyć:

 • naruszenie prawa do prywatności – mem może zawierać informacje prywatne lub intymne, które nie powinny być udostępniane publicznie, np. zdjęcia prywatne, wulgarne lub obraźliwe komentarze, które naruszają prywatność innych osób;
 • naruszenie prawa do wizerunku – mem może zawierać wizerunek konkretnej osoby (np. jej zdjęcie), bez wcześniejszego uzyskania zgody tej osoby. Każdy ma prawo do kontroli nad swojego wizerunku i sposobu, w jaki przedstawia się publicznie, a publikacja jego wizerunku bez zgody takiej osoby, będzie stanowić naruszenie jego interesów;

Pamiętaj, na gruncie prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jednym z wyjątków, kiedy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane, jest rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (art. 81 ust. 2 pkt 2 pr. aut.). 

 • naruszenie prawa do dobrego imienia – mem może zawierać informacje, które szkodzą reputacji innych osób lub ich dobremu imieniu, poprzez np. rozpowszechnianie fałszywych informacji, oszczerstw czy umieszczanie na memie obraźliwych komentarzy.

Jak łatwo możesz zauważyć, granica pomiędzy żartem a sytuacjami opisanymi powyżej może być bardzo płynna. Dlatego ważne jest, aby tworzone przez Ciebie memy były udostępniane z poszanowaniem prawa i dóbr osobistych innych osób. Jeśli wykorzystujesz cudzy wizerunek upewnij się, że masz zgodę tej osoby na jego wykorzystanie. Unikaj treści odnoszących się do sfery prywatnej innych osób. Uważaj też na sarkazm i dwuznaczne komentarze – nie każdy ma taki sam dystans do swojej osoby. 

Jeśli chcesz zgłębić temat wizerunku, przeczytaj: Wizerunek i jego rozpowszechnianie

Czy w memach dozwolone jest rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej?

Osoby publiczne, takie jak celebryci, politycy czy znane postacie medialne, często stają się obiektami memów, a ich wizerunek staje się tworem internetowej rozrywki. Czy jednak autorzy memów posługujący się wizerunkiem osób powszechnie znanych nie narażają się na zarzut działania niezgodnie z prawem?

Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykorzystanie wizerunku osoby publicznej jest legalne, jeżeli:

 • osoba ta jest powszechnie znana,
 • wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych.

Przy ocenie naruszenia trzeba zawsze dpowiedzieć sobie na pytanie czy mem z wizerunekiem związany jest z pełnieniem funkcji publicznej takiej osoby. Do naruszenia wizerunku osoby publicznej (najczęściej) nie dochodzi bowiem, gdy jego wykorzystanie odbyło się w kontekście pełnionej przez taką osobę funkcji publicznej, politycznej czy społecznej lub miało charakter informacyjny w kontekście relacji związanych z życiem publicznym.

Czy memy wykorzystyujące kadry z popularnych filmów korzystają z ochrony prawnej?

No dobra, ale skoro wykorzystanie memów wiąże się z tyloma ryzykami, to skąd się bierze ich obfitość w Internecie? Odpowiedź jest dość prosta: nie wszystko co widzimy w internecie jest legalne. 

Dobrym przykładem są memy wykorzystujące klatki z produkcji filmowych. Wbrew pozorom korzystają one z pełnej ochrony prawnej, a ich publikacja może stanowić np.:

 • naruszenie praw autorskich twórców filmu lub
 • naruszenie zasad licencji jakiej twórcy filmu mogli udzielić np. stacjom telewizyjnym;
 • naruszenie prawa do prywatności aktorów lub osób, których mem dotyczy, w zależności od kontekstu sytuacji;
 • naruszenie prawa do wizerunku aktorów lub osób, których mem dotyczy.

Oczywiście, jeśli czytałeś/aś ten tekst uważnie to z łatwością zwrócisz uwagę, że wykorzystanie klatki z filmu w zakresie dwóch pierwszych przykładów można „zalegalizować” poprzez skorzystanie z opisanych powyżej instytucji prawa autorskiego, tj.:

 • dozwolonego użytku;
 • prawa cytatu;
 • pastiszu, parodii lub karykatury (w praktyce najczęstszy przypadek).

Trudno też wyobrazić sobie, że hollywoodzkie gwiazdy nagle zaczną ścigać miliony internautów, którzy codziennie wykorzystują ich wizerunek (co czasami może stanowić naruszenie ich dóbr osobistych). W praktyce więc, biorąc pod uwagę niewspółmierność kosztów do potencjalnych zysków, egzekwowanie prawa w „obszarze memów” jest raczej na niskim poziomie.

Niemniej, jeśli chcesz działać w 100% legalnie, przygotowując mem wykorzystujący klatkę z popularnego filmu, upewnij się, że: 

 • Twoje działanie jest zgodne z prawem autorskim;
 • nie naruszasz dóbr osobistych osób, których wizerunek znajduje się na memie.

Czy memy generowane automatycznie lub przez AI są utworem?

Dość popularnym sposobem tworzenia memów jest wygenerowanie ich w programach przetwarzających dane w sposób automatyczny, być może wykorzystujący też algorytmy sztucznej inteligencji. Jeżeli taki generator wyklucza naszą twórczość, to przygotowany przez niego mem nie będzie stanowić utworu, który jest chroniony prawem. W konsekwencji możesz go swobodnie wykorzystywać.  

Po raz kolejny przypomnę jednak, że taka swoboda będzie mieć swoje granice. Wygenerowany automatycznie mem wciąż nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub innych dóbr prawnie chronionych. 

Po więcej na temat sztucznej inteligencji sięgnij do naszego artykułu: Jak korzystać ze sztucznej inteligencji (AI)? Poradnik od prawnika

Jakie są inne ryzyka związane z publikacją mema?

Warto wiedzieć, że nie tylko wyraźne regulacje prawne, o których rozmawialiśmy powyżyj, wyznaczają granicę dla wykorzystania tego rodzaju komunikacji.  

W kontekście zagrożeń biznesowych warto zwrócić uwagę na:  

 1. odpowiedni kontekst – niektóre memy mogą być zabawne i przyciągające uwagę, ale jeśli zostaną opublikowane w niewłaściwym kontekście lub w nieodpowiednim miejscu, mogą stać się źródłem kontrowersji i negatywnych reakcji;  
 1. profesjonalizm – publikacja nieodpowiednich lub niestosownych memów, może wpłynąć negatywnie na postrzeganie Twojej firmy i spowodować utratę zaufania ze strony klientów; 
 1. zasady etyczne – publikacja nieodpowiednich memów może naruszać zasady etyczne i wartości Twojej firmy, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla jej reputacji; 
 1. wpływ na markę – zły dobór memów może wpłynąć negatywnie na wizerunek Twojej firmy. 

W związku z powyższym, pamiętaj, że przed publikacją, każdego mema zastanów się, czy jest on odpowiednią formą komunikacji, odpowiada wartościom Twojej firmy i nie stwarza niepotrzebnego ryzyka biznesowego.  

Dlaczego warto stosować memy w komunikacji marki?

Wykorzystując memy w komunikacji, marki mogą skutecznie przyciągnąć uwagę odbiorcy. Jest to szczególnie istotne w świecie cyfrowym, gdzie istnieje nieustanny przypływ informacji i treści. Pamiętaj jednak, że każdy mem powinien być związany z tożsamością marki.

Oto kilka powodów, dla których warto stosować memy w komunikacji marki:

 • Budowanie społeczności – memy pozwalają na interakcję z odbiorcami, którzy mogą komentować, udostępniać lub lajkować te posty, co zwiększa ich zaangażowanie i buduje poczucie społeczności.
 • Wyróżnianie się – z powodu swojego unikalnego i zabawnego charakteru, memy pomagają markom wyróżnić się w natłoku innych postów i reklam w mediach społecznościowych.
 • Promowanie informacji – memy są atrakcyjną formą dostarczania informacji o nowych produktach czy promocjach. Dzięki humorystycznemu podejściu, klienci są bardziej skłonni zapamiętać treść mema, co przekłada się na lepszą skuteczność przekazu.
 • Zacieśnianie relacji – wykorzystanie memów w komunikacji marki pozwala na zacieśnienie relacji z klientami. Dzięki humorystycznym treściom, klienci postrzegają markę jako „jednego z nich”, co buduje pozytywne relacje i wzmacnia lojalność.
 • Zwiększanie zasięgów – memy są często udostępniane, co zwiększa zasięg marki i pozwala dotrzeć do nowych odbiorców.
 • Budowanie autentyczności – wiele marek stosuje memy, aby pokazać, że są one „na czasie” i zachować autentyczność w oczach postępujących konsumentów.

Pamiętaj jednak, że stosując memy, marki powinny zwracać uwagę na to, aby były one zrozumiałe dla ich targetu, niewymuszone i na czasie, w przeciwnym przypadku mogą odnieść przeciwny efekt do zamierzonego. 

Podsumowanie

Memy są bardzo wdzięczną formą komunikacji z grupą docelową. Dzięki swojemu viralowemu potencjałowi pomagają budować pozytywny wizerunek, organicznie dotrzeć do szerszego grona odbiorców oraz znacząco skrócić dystans na linii marka – potencjalny klient. Niemniej, zarówno twórcy memów jak i marki wykorzystujące je w komunikacji marketingowej muszą zdawać sobie sprawę z prawnych aspektów takich działań.

Zrozumienie zagrożeń i konieczność respektowania prawa stają się kluczowe dla uniknięcia potencjalnych konsekwencji prawnych.  Chociaż memy są potężnym narzędziem komunikacji, ich używanie powinno być świadome, przemyślane i zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami etycznymi.

Jeśli masz pomysł na mema lub chcesz wykorzystać istniejące memy, ale masz wątpliwości co do zgodności z prawem, nie wahaj się z nami skontaktować. Nasz zespół chętnie pomoże Ci zrozumieć, czy Twój pomysł mieści się w ramach obowiązujących przepisów prawa autorskiego i etyki marketingowej. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej. 

Zdjęcie dodane przez ROMAN ODINTSOV.

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.