Szukaj
Close this search box.

Umowa z fotografem lub producentem sesji – co musi zawierać

Spis treści

Niestety praktyka często jest taka, że projektanci nie podpisują umów lub robią to po fakcie, czyli po wykonaniu zlecenia. Takie postępowanie może doprowadzić do powstania szkody dla samego projektanta i jego marki. Dowiedz się więcej, co należy zrobić, aby współpraca z fotografem od strony formalnej była bardziej bezpieczna.

Poniżej zwracam Ci uwagę na postanowienia, które powinny znaleźć się w Twojej umowie o wykonanie sesji zdjęciowej.

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

 1. Jeżeli jako projektant planujesz podjąć współpracę z fotografem lub producentem sesji zdjęciowej, powinieneś zawrzeć z nimi umowę jeszcze przed wykonaniem sesji.
 2. Podpisując umowę z producentem będącym spółką prawa handlowego, zwróć uwagę, czy jej reprezentant jest należycie umocowany.
 3. W przypadku gdy w umowie mają znaleźć się postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych, musi być sporządzona w formie pisemnej.
 4. Jeżeli umowa nie zawiera postanowień dotyczących wykorzystania wizerunku modelek, sam powinieneś zadbać o pozyskanie odpowiednich zgód.
 5. Umowa wykonanie sesji zdjęciowej powinna zawierać m.in.
  • ilość i dane techniczne zdjęć;
  • opis sesji zdjęciowej;
  • sposób określenia wynagrodzenia;
  • postanowienia dotyczące zaliczki lub zadatku (ten drugi jest dla Ciebie korzystniejszy);
  • kary umowne;
  • sposób przekazania zdjęć.

Kiedy i jaką podpisać umowę z fotografem lub producentem sesji?

Umowa powinna być zawarta przed wykonaniem sesji zdjęciowej. Najlepiej jeszcze przed podjęciem rozmów ustalających zasady współpracy oraz przed tworzeniem briefu, czy poszukiwaniem inspiracji na sesję zdjęciową.

Jednakże, jeżeli nie możesz tego zrobić z wyprzedzeniem, zrób to przed wykonaniem zdjęć, biorąc pod uwagę kwestie, które opisuję poniżej. Będziesz już po rozmowach z fotografem, z którym wynegocjujesz warunki oraz inne założenia, które dodasz następnie do swojej umowy.

Umowa, którą będziesz zawierać to umowa o dzieło. Co ważne, powinny znaleźć się tam postanowienia dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich bądź udzielenia licencji.

Przeczytaj też:
1) Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich
2) Umowa o dzieło, czy zlecenia? Co lepsze?

Gdy umowa będzie zawierana między przedsiębiorcami, nie ma większego znaczenia podatkowego, czy będzie to umowa o dzieło, czy zlecenia/usługi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozliczysz się „na fakturę”.

Z kim w firmie podpisać umowę?

Fotografowie najczęściej prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku wiesz, że drugą stroną umowy będzie tylko on i to on podpisze umowę. Oczywiście, za fotografa może działać pełnomocnik – ale jest to rzadki przypadek.

Gdy umowa będzie zawierana z producentem lub agencją kreatywną/fotograficzną, możesz zetknąć się dodatkowo z podmiotami takimi jak spółki prawa handlowego np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Dobrze byłoby, gdybyś w takim przypadku otrzymał potwierdzenie umocowania do zawierania takich umów w imieniu spółki. Potwierdzenie to dołącz do umowy jako jeden z załączników.

Czy wystarczy skan podpisanej umowy?

W przypadku zawierania umowy dotyczącej sesji zdjęciowej, bardzo często nie wystarczy umowa w formie skanu lub z cyfrowym podpisem stworzonym za pomocą tabletu.

Przeczytaj też:
1) Czy umowa może być zawarta przez e-mail?
2) Czy można podpisać umowę na tablecie?

Dlaczego nie wystarczy? Ponieważ przy takiej współpracy dochodzi bardzo często do przeniesienia majątkowych praw autorskich. Żeby takie przeniesienie było skuteczne, musi dojść do niego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Natomiast, jeżeli zawierasz w swojej umowie wyłącznie informacje dotyczące udzielenia Tobie licencji niewyłącznej, umowa może być zawarta w dowolnej formie. Gdy mowa o licencji wyłącznej, wymagana jest również forma pisemna.

Czy wystarczy wpisać ilość zdjęć? Czy potrzebny jest dodatkowy opis?

W umowie z fotografem lub producentem sesji, oprócz ilości i danych technicznych zdjęć, takich jak format pliku, rozdzielczość, format – powinny znaleźć się także informacje opisujące sesję zdjęciową. Mam na myśli brief, którzy przedstawia szkic sesji, moodboard lub inspiracje na których ma się „wzorować” twórca.

Wówczas, gdy fotograf nie spełni Twoich oczekiwań, będziesz miał większe pole manewru – fotograf nie będzie kwestionował Twoich uwag/zastrzeżeń, gdy wszystko będziesz miał czarno na białym, jakie warunki fotograf miał spełnić.

Czy umowa z fotografem lub producentem obejmuje też prawo do wykorzystania wizerunku modelki lub modela?

Wszystko zależy od Twoich ustaleń z drugą stroną umowy o wykonanie sesji zdjęciowej.

W umowie z producentem – często będą odpowiednie postanowienia dotyczące modelek i rozpowszechniania ich wizerunku. Podobnie będzie z fotografem będącym producentem.

Natomiast, gdy drugą stroną umowy będzie fotograf, który nie zajmuje się organizacją sesji zdjęciowej, musisz sam zadbać o uzyskanie odpowiedniego prawa do wizerunku od modelek – czyli udzielenia Tobie zgody na rozpowszechnianie wizerunku w odpowiednim zakresie.

Jak ustalić wynagrodzenie?

Podczas produkowania sesji zdjęciowej, najczęściej będziesz żądał kosztorysu na poszczególne elementy sesji np. wynajęcie wizażystki, fryzjera, modelki, lokacji. Pamiętaj, że w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, fotograf/produkcja będą mogli żądać podwyższenia wynagrodzenia, gdy wystąpią prace dodatkowe, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia – jednakże, potrzebna jest Twoja zgoda na takie działanie.

Przeczytaj też: Jak ustalić wynagrodzenie w umowie o dzieło?

Zaliczka, czy zadatek w umowie z fotografem?

Muszę wyjaśnić Ci, z czym mamy do czynienia, gdy mówimy o przedpłatach.

Zaliczka – nieistotnym jest, która ze stron nie wykonała umowy, zaliczka zwracana jest zawsze w pełnej wysokości bez dodatkowych konsekwencji. Zaliczka nie zabezpiecza Ciebie – projektanta – w żaden sposób.

Zadatek – (1) w razie niewykonania umowy przez projektanta, fotograf może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. (2) Jeżeli fotograf nie wykona umowy, projektant może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet projektanta. Natomiast, jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Porozmawiaj z ekspertem

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałem w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Napisz do mnie poprzez poniższy formularz i umów się na rozmowę.

Uzupełnij poniższy formularz, jeżeli np.:

 • masz pytania z zakresu o którym pisałem w tym artykule,
 • szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu,
 • chcesz wiedzieć, jak wygląda współpraca z nami, terminy oraz koszty.

Pierwszy kontakt jest bezpłatny i ma on na celu ustalenie zakresu potencjalnej naszej pomocy oraz Twoich pytań i wątpliwości.

Po przesłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu ustalenia dalszych szczegółów.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Istotnym jest to, że zadatek możesz samodzielnie opisać w umowie. Nie musisz opierać się na przepisach, które z góry ustaliły pewne warunki jej zwrotu w przypadku niewykonania umowy.

Czy stosować kary umowne za niedotrzymanie terminów?

Oczywiście. Bardzo dobrym sposobem zabezpieczenia swoich praw jest zastosowanie kar umownych. W świecie rzeczywistym, wszystko zależy od tego, kim jest druga strona umowy oraz jaka jest Twoja pozycja przy negocjowaniu jej warunków.

Zobacz, że nawet, gdy będąc zamawiającym wykonanie sesji zdjęciowej, a po drugiej stronie będzie duża i znana produkcja reklamowa, to ona prawdopodobnie będzie stawiała warunki – wszystko zależy od budżetu jakim dysponujesz oraz marki, którą reprezentujesz.

Przeczytaj też: Jak ustalić wysokość kary umownej?

Jak powinna być opisana forma przekazania dzieła?

Dzieło, jakim będzie fotografia – możesz przekazać w dowolnej formie. Najszybszą i najczęściej używaną jest jednak droga mailowa – poprzez linkowanie przez fotografa do jego własnego serwera lub przy wykorzystaniu już istniejących i dostosowanych do takiej wymiany danych np. wetransfer.

Przeczytaj też: Co może być dziełem w umowie o dzieło?

Nie jesteś zadowolony ze zdjęć?

Ważna jest treść umowy. Pomimo tego, że nie opiszesz tam możliwości na odstąpienie od umowy lub, gdy nie przyjmiesz dzieła – masz dalej możliwość skorzystania z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło.

W takich okolicznościach Twoje możliwości to m.in. żądanie obniżenia ceny, naprawy/dostosowania dzieła, a nawet odstąpienia od umowy.

Jak zabezpieczyć się w umowie przed skutkami niewykonania zdjęć?

Jeżeli zawierasz umowę z fotografem lub producentem, jesteś w pewien sposób zabezpieczony, gdy wystąpią takie okoliczności, jak niewykonanie dzieła. Jeżeli nie opisałeś ich w umowie, możesz posiłkować się obowiązującymi przepisami. Dają Ci one możliwość odstąpienia od umowy oraz żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.

Przeczytaj też: Szkoda, jak należy ją postrzegać?

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.