Szkoda – jak należy ją postrzegać?

obrazek-do-szkody
Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką Zarządzającą w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce.

Spis treści

Szkoda. Jak należy postrzegać poniesioną szkodę. Co się na nią składa i na jakie dodatkowe elementy należy zwrócić uwagę chcąc dochodzić naprawienia szkody.

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

  1. W zależności od stanu faktycznego, szkoda może przybrać postać
    • straty (pogorszenia sytuacji majątkowej poszkodowanego) albo
    • utraconej korzyści (braku oczekiwanego wzrostu majątku poszkodowanego wskutek wystąpienia zdarzenia, które wywołało szkodę).
  2. Oprócz powyższych rodzajów szkody, wyróżnia się także szkodę ewentualną (utratę szansy uzyskania pewnej korzyści majątkowej), która jednak nie podlega kompensacie.
  3. Pomiędzy działaniem lub zaniechaniem osoby powodującej szkodę, a powstałym skutkiem w postaci szkody musi występować normalny/adekwatny związek przyczynowy.

Czym jest szkoda?

W myśl obowiązujących przepisów szkoda może przyjmować dwie postacie: (1) STRATĘ, którą poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz (2) UTRATĘ KORZYŚCI, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans).

(1) Za stratę (damnum emergens) uważa się każde pogorszenie się sytuacji majątkowej poszkodowanego (zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów).

Stratą będzie więc pomniejszenie majątku poszkodowanego, polegające na zmniejszeniu, uszczupleniu aktywów poprzez zniszczenie, utratę, czy też uszkodzenie określonych składników majątkowych albo obniżenie ich wartości.

Stratą będzie również zwiększenie, przybycie pasywów poprzez np. powstanie nowych zobowiązań albo ich zwiększenie.

(2) Szkoda w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans) ma charakter hipotetyczny.

Określa się ją poprzez wskazanie, że majątek poszkodowanego nie wzrósł tak, jakby to miało miejsce, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, które wywołało szkodę – po prostu dokonuje się oceny, jak kształtowałby się sytuacja poszkodowanego w przypadku, gdyby do zdarzenia wywołującego szkodę nie doszło.

Ujmując rzecz obrazowo, wskazuje się, że wskutek doznania tego rodzaju uszczerbku poszkodowany nie staje się bogatszy o to, czego bez wyrządzenia mu szkody mógł oczekiwać w przyszłości. Ww. oceny dokonuje się w oparciu o doświadczenie życiowe, okoliczności danej sprawy i w sposób rozsądny.

Szkoda ewentualna, czyli o co chodzi?

Od szkody w postaci utraconych korzyści (2) należy odróżnić (co w praktyce bywa trudne) tzw. SZKODĘ EWENTUALNĄ (3), czyli utratę szansy uzyskania pewnej korzyści majątkowej.

Porozmawiaj z ekspertką

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałam w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Skorzystaj z formularza lub napisz bezpośrednio na mojego maila m.korol@creativa.legal

Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA.
Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Gdzie różnica?

Szansa utraty korzyści graniczy z pewnością, a w przypadku szkody ewentualnej, to prawdopodobieństwo jest o wiele mniejsze. A zatem różnicy pomiędzy szkodą w postaci utraconych korzyści, a szkodą ewentualną należy szukać w prawdopodobieństwie ich wystąpienia – w przypadku utraconych korzyści jest to prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, szkoda ewentualna mieści się natomiast jedynie w ramach jednego z możliwych wariantów rozwoju wypadków. Szkoda ewentualna nie podlega naprawieniu. Mogą jednakże zdarzyć się tzw. sytuacje „graniczne”, które w zależności od okoliczności konkretnej sprawy mogą rodzić obowiązek odszkodowawczy.

Związek przyczynowy

Pomiędzy działaniem lub zaniechaniem osoby powodującej szkodę, a powstałym skutkiem w postaci szkody musi występować normalny/adekwatny związek przyczynowy. Chodzi tu o normalne następstwa działania/zaniechania osoby wywołującej szkodę. Innymi słowy adekwatne są normalne następstwa działania/zaniechania, z którego szkoda wynikła.

PRZYKŁAD

Krawiec, spóźnił się z uszyciem ubrania, w konsekwencji jego klient odjechał późniejszym pociągiem, który się wykoleił, powodując szkodę na osobie klienta krawca.

W ww. przykładzie związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem krawca, a szkodą na osobie jego klienta bez wątpienia zachodzi, lecz nie jest to normalny związek przyczynowy, który może być podstawą odpowiedzialności za zaistniałą szkodę.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

W czym mogę Ci pomóc?

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, wspólniczką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką.

Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce.

Skutecznie rozwiązuję problemy związane m.in. z ochroną marki, prawami autorskimi, wizerunkiem, dobrami osobistymi, znakami towarowymi i czynami nieuczciwej konkurencji.

Chcesz porozmawiać o swoich bolączkach?
Napisz do mnie na m.korol@creativa.legal lub skorzystaj z przycisku poniżej i wypełnij formularz. Sprawdź, czy możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.

Subskrybuj newsletter
i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.

Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.