Umowa sprzedaży sklepu internetowego – Poradnik od prawnika

Niniejszy artykułu będzie zarówno poradnikiem wyjaśniającym przepisy prawne i praktyczne aspekty procesu transakcyjnego, jak i dostarczy Ci pewnego rodzaju wzorów dla poszczególnych etapów negocjacji.

Spis treści

Znajomość umów, rozumienie ich znaczenia oraz konsekwencji jest niezbędne w każdym obszarze naszej codzienności. Jednak gdy przenosimy tę troskę o prawidłowość dokumentacji do sfery profesjonalnej, takiej jak prowadzenie e-biznesu, wyznaczają one bezpieczną ścieżkę po której możemy podążać. Jeśli stoisz przed wyzwaniem jakim jest sprzedaż sklepu internetowego, dobrze jest zrozumieć temat roli umowy jako podstawowego dokumentu zawierającego wszystkie ważne kwestie związane z tym procesem.

Aby pomóc Ci w tym zadaniu zdecydowałem się podzielić moją wiedzą na temat „Umowa sprzedaży sklepu internetowego”.

Znaczenie umowy sprzedaży sklepu internetowego

W światłach dzisiejszego cyfrowego biznesu kluczowe jest aby cały proces transakcyjny odbywał się transparentnie i jasno dla obydwu stron. Właśnie dlatego integralną częścią tego przejęcia powinna być odpowiednio skonstruowana umowa sprzedaży.

Przyjmując perspektywę sprzedającego umowa sprawi, że możemy spać spokojnie wiedząc, że wszystkie nasze zobowiązania zostały uregulowane i ryzyko ewentualnych sporów ograniczone do minimum. Dla kupującego stanowi natomiast gwarancję, że otrzyma pełne prawa do nowo nabytego biznesu oraz kluczowe informacje na temat operowania sklepem po przejęciu.

Głównym celem opracowania umowy jest regulacja zasad działalności posprzedażnej, redukcja możliwości wystąpienia jakichkolwiek konfliktów oraz wyznaczanie procedur rozwiązywania potencjalnych problemów. Chociaż zawarcie umowy nie jest obowiązkowe do przeprowadzenia transakcji sprzedaży sklepu internetowego, to jednak wpływa na późniejszy komfort prowadzenia operacji oraz daje poczucie bezpieczeństwa.

Rodzaje umów sprzedaży sklepu internetowego

Rynkowe transakcje w sferze e-commerce bywają zróżnicowane, co wpływa na rodzaj umowy sprzedaży, którą zdecydujesz się zawrzeć. Poniżej przedstawiam cztery główne typy umów charakterystycznych dla sfery handlu elektronicznego.

Umowa sprzedaży gotowego sklepu internetowego

Pierwszym, dość powszechnym przypadkiem jest transfer całego sklepu online jako działalności gospodarczej. Tego rodzaju umowa obejmuje wszystkie aspekty działalności – od samego oprogramowania i domeny przez bazy produktów czy ewentualne magazyny po portfel klientów.

Tu szczególną uwagę należy przyłożyć do dokładnego opisania tego, co faktycznie jest przedmiotem sprzedaży. Indywidualna charakterystyka każdego sklepu sprawia, że nie ma jednego wzoru takiej umowy – musisz dostosować jej warunki do swojej specyficznej sytuacji.

Umowa sprzedaży platformy e-commerce

Innym podejściem może być sprzedanie platformy e-commerce jako takiej. Może to dotyczyć zarówno gotowych rozwiązań jak Shopify czy WooCommerce, jak i dedykowanych systemów stworzonych na zamówienie klienta.

Przeniesienie praw do używania lub zmieniania takiego oprogramowania wymaga uwagi pod kątem prawa autorskiego. Bezwzględnie konieczne jest uzgodnienie, kto po sprzedaży będzie mógł zarządzać platformą i w jakim zakresie.

Umowa sprzedaży domeny internetowej

Sprzedaż samej nazwy domeny to kolejny typ umowy, który możesz zawrzeć. Domeny są istotnym elementem strategii marketingowych wielu przedsiębiorstw, nośnikiem ich marki w sieci.

Taka transakcja zwykle jest prostsza niż pozostałe typy – obejmuje przeniesienie praw do określonej nazwy na nowego właściciela. Zdecydowanie należy tu jednak zachować ostrożność pod kątem ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi czy znakami towarowymi.

Umowa sprzedaży oprogramowania sklepu internetowego

Ostatnim przykładem może być umowa dotycząca oprogramowania sklepu online. Zarówno gotowe e-sklepy, jak i unikalne systemy własnościowe mogą wymagać transakcji sprzedaży lub licencjonowania.

Tutaj kluczowe są postanowienia dotyczące prawa autorskiego, prawa do dalszego rozwoju oprogramowania oraz obsługi technicznej po dokonaniu transakcji. To zapewnia przejrzystość procesu i minimalizuje ryzyko późniejszych sporów.

Kluczowe elementy umowy sprzedaży sklepu internetowego

Przygotowując umowę sprzedaży sklepu internetowego, konieczne jest uwzględnienie kilku kluczowych aspektów. W każdej takiej transakcji muszą być jasno określone warunki i wymagania, które wykluczą najbardziej typowe problemy jakie mogą wystąpić po transferze własności.

Przedmiot umowy i szczegółowe opisanie sklepu, jego funkcji i zawartości

Pierwszym krokiem przy tworzeniu umowy sprzedaży sklepu internetowego jest klarowne zdefiniowanie jej przedmiotu. Należy dość dokładnie opisać zarówno funkcje sklepu, jak i jego zawartość. Może to obejmować różne aspekty, od rodzaju oferowanych produktów lub usług, przez architekturę serwisu po wszelkie cechy specjalistyczne czy unikalne rozwiązania użyte na stronie. To wszystko powinno znaleźć szczegółowe odzwierciedlenie w treści samej umowy.

Warunki płatności i ceny sprzedaży

Kolejnym istotnym elementem są warunki płatności oraz cena sprzedaży. Te ustalenia powinny zostać wykazane w sposób klarowny i bez żadnych możliwości niewłaściwej interpretacji . Oznacza to określenie terminów płatności, sposobów przekazania środków oraz wartości transakcji.

Przeniesienie własności i ryzyka związane z transakcją

Przy przenoszeniu praw do sklepu internetowego kluczowe znaczenie ma akurat ten moment, w którym następuje przekazanie własności. Musi to być jasno określone w tekstach umowy, że obowiązki strony sprzedającej kończą się, a na barkach kupującego spoczywają wszelkie nowe obowiązki. Dobrze jest też zamieścić sekcję omawiającą ryzyka związane z całą operacją.

Gwarancje i ochrona kupującego

Ostatni główny element dotyczy gwarancji, oferowanych przez stronę sprzedającą i pewnej formy ochrony dla strony kupującej. W duchu uczciwości rynkowej powinny one obejmować okres co najmniej kilku miesięcy po przeprowadzonej transakcji. Ich brak mógłby stanowić barierę dla wielu potencjalnych nabywców.

Odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich lub innych regulacji

Każda umowa powinna zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące naruszeń praw autorskich lub innych regulacji. W szczególności, jeśli chodzi o platformy e-commerce gdzie nieodpowiednia treść lub produkty mogą łatwo prowadzić do konfliktów prawnych. Dlatego umowa powinna precyzyjnie określać, która strona jest odpowiedzialna za potencjalne naruszenia zależne od momentu transakcji.

Inne aspekty umowy sprzedaży sklepu internetowego

Zakup sklepu internetowego wiąże się z wieloma istotnymi elementami, które niekoniecznie są bezpośrednio powiązane z korzyścią finansową. Te fragmenty mogą być jednak decydujące dla dalszego funkcjonowania sklepu.

Przekazanie danych osobowych klientów po dokonaniu transakcji

Przenosząc własność na kupującego, musisz uwzględnić prawo do ochrony danych osobowych w kontekście transakcji. Regulacje dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych są rygorystyczne, a ich naruszenie może prowadzić do ciężkich sankcji. Z tego powodu, konieczne jest zapewnienie odpowiedzialnego przeniesienia zbioru danych klientów. Takie działanie umożliwiają klauzule w umowie sprzedaży, które przyznają kupującemu prawo do tych informacji. Przesłanka ta powinna zawierać zobowiązanie nowego właściciela do nieujawniania tych informacji stronom trzecim oraz zapewnienia adekwatnej ochrony.

Wsparcie techniczne i szkolenie nowego właściciela w przypadku przejęcia gotowego sklepu

Wsparcie techniczne po transakcji to kolejny ważny punkt umowy sprzedaży sklepu internetowego. Może obejmować takie elementy jak:

 1. Szkolenie z obsługi sklepu.
 2. Przekazanie wiadomości na temat stosowanych procedur i działań marketingowych.
 3. Doradztwo w zakresie problemów technicznych mogących wystąpić po transakcji.

Wprowadzenie takiego postanowienia umożliwia płynne przejście zarządzania sklepem do nowego właściciela.

Postanowienia dotyczące ewentualnych roszczeń, arbitrażu lub rozwiązania sporów

W umowie sprzedaży powinny się znaleźć klauzule regulujące sposób rozwiązania potencjalnych konfliktów. Mogą one obejmować różnorodne aspekty, od naruszenia warunków umowy po siłę wyższą (tzw. act of God). Bez odpowiednich postanowień, strony mogłyby znaleźć się w niekorzystnej sytuacji prawnej.

Biorąc pod uwagę te aspekty procesu przeniesienia własności sklepu internetowego, niewątpliwie ważnym jest dobrze przygotowana i kompleksowa umowa sprzedaży. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia obydwu stron to podstawa udanej transakcji.

Sprzedaż przedsiębiorstwa – na co zwrócić szczególną uwagę?

Sprzedaż sklepu internetowego, podobnie jak każda inna sprzedaż przedsiębiorstwa, wymaga dokładnego rozpatrzenia i starannego przygotowania. Dwie główne kwestie, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę to: odnalezienie wszystkich umów, licencji i pozwolenia związane z działalnością sklepu oraz przeniesienie domeny internetowej, konta na platformach e-commerce i innych niematerialnych aktywów.

Odnalezienie wszystkich umów, licencji i pozwolenia związane z działalnością sklepu

Przy sprzedaży sklepu internetowego kluczowe jest sklasyfikowanie wszystkich dokumentów prawno-biznesowych. Twój zakres działania musi obejmować nie tylko fizyczne aktywa, ale również kontrakty biznesowe, takie jak licencje oprogramowania używanego do zarządzania sklepem czy umowy dystrybucyjne.

Lista elementów do sprawdzenia może obejmować:

 1. Licencje oprogramowania
 2. Umowy dystrybucyjne
 3. Pozwolenia dotyczące obsługi kart kredytowych
 4. Regulacje dotyczące zwrotów towaru

Zrozumienie tych elementów przy transakcji zapewni płynny przebieg całej operacji sprzedaży.

Przeniesienie domeny internetowej, konta na platformach e-commerce i innych niematerialnych aktywów

Przekazanie aktów własności sklepu online obejmuje nie tylko namacalne zasoby sklepu. Konieczność przeniesienia niematerialnego majątku – takiego jak domena internetowa i konto na platformie e-commerce, jest równie ważna.

Należy tu przewidzieć następujące aspekty:

 1. Przeniesienie nazwy domeny: Zrozumiałe warunki przenoszenia nazwy domeny powinny być wyraźnie określone w umowie sprzedaży.
 2. Konta na platformach zakupowych: To może obejmować profile działających na konkretnych platformach e-commerce takich jak Amazon czy Allegro.
 3. Oprogramowanie kluczowe dla funkcjonowania sklepu: Może to zawierać oprogramowanie zarządzania zamówieniami lub systemy obsługi klienta.

Tak więc omawiając szczegóły „umowy sprzedaży sklepu internetowego”, ze szczególnym naciskiem położonym na odnalezienie wszystkich umów, licencji, i pozwoleń związanych z działalnością sklepu oraz na proces transakcji zajmujący się bazą klientów i pracownikami, stajemy się świadomymi uczestnikami rynku e-commerce. Unikatowe problemy powstające przy takiej wymianie mogą zostać pokonane poprzez odpowiednio sprecyzowane warunki we wspomnianej umowie. Wymaga to jednak dużego doświadczenia prawniczego oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania sklepu internetowego.

Jak przygotować umowę sprzedaży sklepu internetowego?

Przygotowanie umowy sprzedaży sklepu internetowego wymaga szczegółowej analizy i rzetelnej wiedzy. Jest to dokument prawny, który musi zawierać wszystkie istotne zagadnienia dotyczące procesu przekazania prawa własności.

Wsparcie specjalisty prawnego w tworzeniu umowy

Pierwszym krokiem powinno być skorzystanie z usług profesjonalisty. Przeznaczenie środków na ekspertów prawniczych jest inwestycją, która gwarantuje bezpieczeństwo transakcji. Specjaliści są po to, aby dopilnować wszystkich formalności oraz upewnić się, że dokument będzie chronił nasze interesy.

Eksperci mogą doradzić nam co do pewnych niejasności oraz pomóc sformułować postanowienia umowy tak, żeby były zrozumiałe dla obu stron. Profesjonalny prawnik pomoże także zabezpieczyć potrzebne zabezpieczenia dla kupującego jak i sprzedającego.

Zatrudnienie prawnika znacznie zmniejsza ryzyko błędów czy niedociągnięć. To osoba posiadająca aktualną i dogłębną wiedzę na temat przepisów prawnych, które będą miały wpływ na umowę.

Antydatowanie umowy aby uwzględnić transakcję od daty wyrażenia zainteresowania kupna sklepu

Kolejnym istotnym aspektem umowy sprzedaży sklepu internetowego jest ustalenie daty transakcji. Z powodów księgowych, czasami warto rozważyć antydatowanie umowy – czyli wpisanie w niej wcześniejszej daty obowiązywania.

Antydatowanie umów ma miejsce w przypadkach, kiedy proces transakcyjny z różnych przyczyn trwa dłużej. Wpisanie wcześniejszej daty pozwala na uwzględnienie wszystkich działań związanych z przejęciem sklepu już od momentu wyrażenia realnego zainteresowania tą transakcją przez potencjalnego nabywcę.

Bardzo ważne jest jednak to, żeby takie działanie miało podstawy prawne i zostało dopełnione w odpowiedni sposób. Na tym etapie także można liczyć na pomoc eksperta prawnego.

Przykładowe postanowienia do umowy sprzedaży sklepu internetowego

Po zrozumieniu istoty i rodzajów umów sprzedaży sklepów internetowych oraz kluczowych elementów takich umów, przechodzimy teraz do przykładowych postanowień, które mogą stanowić treść Umowy sprzedaży sklepu internetowego. Pamiętajcie, że te punkty służą jako orientacyjny przewodnik, a każda transakcja może wymagać indywidualnej zmiany.

Forma umowy i jej wybór przez strony

Forma umowy to jedno z najważniejszych postanowień w umowie sprzedaży. Spełnienie formalności jest bowiem konieczne do podjęcia ważnych decyzji dotyczących stron transakcji.

Zasada jest prosta – w przypadku skomplikowanych i znacznych transakcji warto rozważyć formę umowy notarialnej. Dzięki niej następuje szczegółowe potwierdzenie tożsamości stron, a dodatkowo cała treść zostaje precyzyjnie zapisana i archiwizowana u notariusza. Rejestry notarialne są źródłem pewnych informacji na temat zawartych tam czynności prawnych.

Pamiętaj jednak, że finalna decyzja co do formy umowy powinna zostać dobrze przemyślana i dostosowana do konkretnej sytuacji przedsiębiorstw.

Klauzula o poufności i zakaz konkurencji dla sprzedającego

Inną istotną kwestią jest zabezpieczenie się przed ewentualnymi działaniami, które mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwój sklepu po transakcji. Należy pomyśleć o wprowadzeniu klauzuli o poufności, która ma na celu zapewnienie, że sprzedawca nie wykorzysta wiedzy dotyczącej firmy po jej sprzedaży.

Przy tym warto rozważać również zakaz konkurencji. To znaczy, że sprzedający zobowiązuje się nie prowadzić podobnej działalności przez określony czas po finalizacji transakcji.

Ustalanie wysokości odsetek za zwłokę w płatnościach

Nie bez znaczenia jest także ustalenie wysokości odsetek za zwłokę w przypadku opóźnienia płatności przez kupującego. Takie postanowienie służy jako rodzaj ubezpieczenia dla strony sprzedającej na wypadek niewywiązania się kupującego z umowy terminowo.

Na koniec przypomnijmy – przygotowanie umowy wymaga sporo uwagi i precyzji. Wskazane jest skorzystanie z pomocy specjalisty prawnego tworząc taką umowę, aby upewnić się, że wszystkie aspekty zostały odpowiednio uwzględnione.

Zalety zawarcia umowy sprzedaży sklepu internetowego

Zastanawiasz się, dlaczego powinieneś podpisywać umowę sprzedaży sklepu internetowego? Cóż, są liczne korzyści związane z oficjalnym dokumentem takim jak umowa. Przejdźmy przez nie razem.

 • Po pierwsze, rzetelnie przygotowana umowa sprzedaży sklepu internetowego pomaga w klarownym definiowaniu warunków transakcji. Eliminuje niewiadome i przeciwdziałaniu potencjalnym konfliktom po fakcie.
 • Po drugie, zawieranie pisemnych umów jest ważne dla ochrony praw kupującego i sprzedającego. Zabezpieczasz swoje interesy prawnie w przypadku wszelkich sporów.
 • Następna kwestia to fakt, że dobrze spisana umowa zapewnia łatwość i przejrzystość w procesie przenoszenia własności. Dzięki temu możesz wrócić do normalnego prowadzenia biznesu bez zbędnej zwłoki.

A teraz pytanie końcowe – czy potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sporządzaniu tej umowy?

Cóż, choć samodzielne stworzenie umowy może wydawać się oszczędnością pieniędzy na krótką metę, korzystanie ze wsparcia specjalisty może przynieść znaczące korzyści na długą metę. Specjalista prawny zrozumie wszystkie techniczne aspekty i pomoże Ci sporządzić bezpieczną i sprawiedliwą umowę, która uwzględni Twoje indywidualne potrzeby.

Podsumowując, zawieranie formalnej umowy sprzedaży sklepu internetowego to nie tylko przestrzeganie najlepszych praktyk biznesowych. To inteligentny sposób na ochronę swojego interesu, minimalizację ryzyka konfliktów i zapewnienie płynności procesu kupna-sprzedaży.

FAQ – Często zadawane pytania

Co to jest Umowa sprzedaży sklepu internetowego?

Umowa sprzedaży sklepu internetowego to umowa zawierana pomiędzy sprzedającym a nabywcą, dotycząca przejęcia całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w tym m.in. elementów sklepu internetowego, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie elementy powinna zapewniać umowa sprzedaży sklepu internetowego?

Umowa sprzedaży sklepu internetowego powinna zawierać m.in. opis przedmiotu sprzedaży, warunki płatności, gwarancje, postanowienia dotyczące przekazania majątkowych i autorskich praw majątkowych oraz inne istotne klauzule dotyczące transakcji.

Co to jest KRS i jak jest powiązane z umową sprzedaży?

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) to centralna baza danych o podmiotach gospodarczych. Informacje zawarte w KRS, takie jak dane rejestrowe, mogą być istotne przy weryfikacji informacji dotyczących sprzedającego w procesie zawierania umowy sprzedaży sklepu internetowego.

Jaki jest cel wyceny sklepu internetowego przed zawarciem umowy sprzedaży?

Celem wyceny sklepu internetowego jest określenie jego wartości majątkowej, co ma istotne znaczenie zarówno dla sprzedającego, jak i nabywcy w procesie negocjacji warunków umowy sprzedaży.

Co to są regulamin serwisu i polityka prywatności i dlaczego są istotne w kontekście umowy sprzedaży sklepu internetowego?

Regulamin serwisu i polityka prywatności to dokumenty określające zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz ochrony danych osobowych klientów. Ich obecność i zgodność z prawem mogą mieć istotne znaczenie w kontekście umowy sprzedaży sklepu internetowego.

Czym jest cesja i w jaki sposób może być związana z umową sprzedaży sklepu internetowego?

Cesja to przeniesienie wierzytelności lub innych praw majątkowych na osobę trzecią. W kontekście umowy sprzedaży sklepu internetowego, cesja może być stosowana m.in. w przypadku przeniesienia praw do domeny internetowej lub innych aktywów firmy.

Jak mogę kupić sklep internetowy i co powinienem wiedzieć przed zawarciem umowy sprzedaży?

Proces zakupu sklepu internetowego zazwyczaj rozpoczyna się od analizy wyceny, negocjacji warunków umowy sprzedaży oraz weryfikacji wszystkich istotnych dokumentów i danych związanych z transakcją. Przed zawarciem umowy sprzedaży sklepu internetowego należy przede wszystkim zebrać kompletną dokumentację dotyczącą sklepu, w tym umowy z dostawcami, umowy z klientami, licencje na oprogramowanie, dane dotyczące ruchu na stronie, wskaźniki finansowe oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące sklepu.

Należy również dokładnie przeanalizować sytuację prawną sklepu, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich, zobowiązania finansowe oraz wszelkie inne ryzyka związane z posiadaniem sklepu internetowego.
Ważne jest także ustalenie warunków umowy sprzedaży, w tym ceny, formy płatności, terminu realizacji oraz ewentualnych gwarancji i zabezpieczeń dla obu stron umowy.

Przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże zrozumieć wszystkie jej klauzule oraz zabezpieczyć interesy kupującego. Niezależnie od tego, czy kupujesz sklep internetowy od osoby prywatnej, czy od firmy, zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w transakcjach tego typu. 

Zdjęcie dodane przez Pixabay.

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.