Szukaj
Close this search box.

Jak kupić lub sprzedać sklep internetowy – bezpiecznie i zgodnie z prawem? 

W tym artykule dowiesz się, jak sprzedać i kupić sklep internetowy - bezpiecznie i zgodnie z prawem. Jak przeanalizować sklep internetowy, określić jego wartość i jak się zabezpieczyć.

Spis treści

W Polsce działa ponad 50 tysięcy sklepów internetowych*. Z jednej strony cieszą się dużą popularnością, z drugiej strony – słowa „kryzys” i inflacja, odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki mogą skłaniać do refleksji nad prowadzonym biznesem (zwłaszcza, że szacuje się, że 92% sklepów z tych 50 tysięcy ma kłopoty finansowe).

Niezależnie od sytuacji gospodarczej, plany na biznes po prostu się zmieniają. Wtedy zapada decyzja: sprzedaję swój sklep lub swoją firmę! Inni zdecydują się na kupić biznes. Warto wiedzieć, że takie transakcje mogą wiązać się z ryzykiem i wymagają dokładnego zabezpieczenia interesów zarówno sprzedającego i kupującego.

Bezpłatna checklista!

Chcesz kupić lub sprzedać sklep internetowy? Zabezpiecz się w odpowiedni sposób ➡️ Pobierz naszą bezpłatną checklistę i sprawdź, czy wszystko robisz bezpiecznie i zgodnie z prawem!

Podsumowanie na start

Nie masz czasu na czytanie całego artykułu, oto podsumowanie najważniejszych informacji:

 1. Sklep internetowy i marka to zespół elementów majątkowych i niemajątkowych tworzących Twój biznes online, takich jak: własność domeny, stan magazynowy, baza danych klientów czy prawa autorskie do zdjęc produktów. 
 2. Marka to zespół elementów identyfikujących (wyróżniających), powiązanych z konkretnymi produktami lub usługami. Markę stanowią więc m.in.: logo czy znak towarowy.
 3. Sprzedaż biznesu e-commerce oraz marki może przybrać kilka form: sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”), sprzedaż majątku lub sprzedaż udziałów w spółce.
 4. Zarówno sprzedaż przedsiębiorstwa, jak i sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT.
 5. Możesz także sprzedać swój sklep i swoją markę „na części” – sprzedając majątek swojego sklepu/firmy (zarówno ten rzeczowy, jak i prawa – np. prawa do znaku towarowego).
 6. Sprzedając sklep internetowy wraz z marką należy się zabezpieczyć, nie zapomnieć o analizie wiążących Cię umów, przepisach RODO, znać prawa i obowiązki wynikające z zawieranej transakcji.  

Już teraz wiesz, że potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z 15 minutowej bezpłatnej konsultacji z prawnikiem, gdzie porozmawiasz o swoich wątpliwościach. Wypełnij formularz kontaktowy ➡️

Sprawdź to, zanim sprzedaż sklep internetowy

Jeśli myślisz o sprzedaniu sklepu interentowego i znalezieniu jego nowego właściciela, warto przygotować się do procesu, aby przyciągnąć potencjalnych kupców.

Krokami, które warto podjąć są:

 • sprawdzenie zdolności sprzedaży sklepu – przygotuj dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem sklepu, sprawdż czy umowy, których jesteś stroną (np. umowy hostingowej) nie zawierają ograniczeń dla przeprowadzenia sprzedaży sklepu,
 • zweryfikowanie i przygotowanie dokumentów – upewnij się, że wszystkie dokumenty sklepu są aktualne i zgodne z przepisami – chodzi przede wszystkim o regulamin i politykę prywatności, ale także o zebranie umów o współpracy z dostawcami, partneramim a także pracownikami oraz przygotowanie dokumentów potwierdzających Twoje prawa własności intelektualnej,
 • spełeninie wymogów RODO – upewnij się, że wdrożone procedury i zasady przetwarzania danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i są właściwie udokumentowane, innymi słowy czy sklep spełnia obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przeanalizowanie infrastruktury sklepu – zbadaj czy wszystkie funkcjonalności sklepu działają poprawnie, czy sklep posiada akktualne certyfykiaty bezpieczeństwa, takie jak SSL, szyfrowanie danych i system antywirusowy, przygotuj informacje o narzędziach analitycznych, które są używane, o narzędziach do automatyzacji marketingu, specyfikacje techniczne,
 • ocenienie wartości sklepu – przygotuj informacje o liczbie użytkowników i klientów, historię zamówień, ich wartości i częstotliwości, estymację wzrostu bazy klientów i przychodów.

Dokonana analiza funkcjonowania sklepu umożliwi przygotowanie dobrej, konkretnej oferty, pozwalającej sprzedać sklep internetowy bezpiecznie i bez nieświadomemu zaniżeniu jego wartości.

Sprawdź to, zanim kupisz sklep internetowy

Zanim zdecydujesz się na zakup sklepu internetowego, warto przeprowadzić analizę biznesowo-prawną sklepu, która pozwoli ocenić wartość sklepu. Jako przyszły nowy właściciel nie chciałbyś, aby Twoja przygoda ze sklepem internetowym zaczęła się od rozwiązywania problemów.

Elementami, które warto sprawdzić m.in. są:

 • historia sklepu interentowego – czyli jak długo sklep działa na rynku, czy cieszy się popularnością, czy ma pozytywne opinii od swoich klientów, czy jest obecny w mediach społecznościowych, czy
 • dochodowość sklepu internetowego – czy sklep jest dochodowy, czy wyniki sprzedaży były do tej pory stabilne, jakie są koszty utrzymania sklepu i inne zobowiązania,
 • infrastruktura sklepu internetowego – czy sklep zapewnia bezpieczne połączenie SSL i protokół HTTP, czy korzysta z bezpiecznych metod płatności, czy jest wyposażony w narzędzia umozłiwiajaće monitorowaine i raportowanie zamówień, płatności, dostawy,
 • dokumenty i informacje – czy sklep ma dostępny regulamin, politykę prywatności, informacje o cookies, aktualne i zgodne z oobowiązującymi przepisami,
 • RODO – czy sklep internetowy ma wdrożone i udokumentowane odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wymogom ochrony danych osobowych,
 • przegląd konkurencji – czy sklep ma konkurencyjną ofertę produktów i cen, czy i jaką ma wartość dodaną, pozwalającą mu wyróżnić się spośród innych sklepów internetowych,
 • technologia – czy sklep jest oparty na aktualnych technologiach i jest łatwy w obsłudze, czy działa na różnych urządzeniach, a także czy koszyk i cały proces zamawiania działa prawidłowo, czy nie ma problemów z wydajnością,
 • własność i prawo autorskie – czy sprzedający posiada prawo do sprzedaży sklepu, czy przysługuje mu prawo do domeny sklepu , czy przedmiotem sprzedaży są powiązane ze sklepem konta w serwisach społecznościowych, czy sklep posiada niezbędne zgody i licencje, czy zadbał o przeniesienie praw do treści, grafik i zdjęć, prezentowanych na stronie sklepu.

Odpowiednie przyjrzenie się temu, jak do tej pory funkcjonował sklep internetowy jest niezbędne do podjęcia właściwej decyzji o zakupie sklepu internetowego.

Chcesz kupić lub sprzedać sklep internetowy? Zabezpiecz się w odpowiedni sposób ➡️ Pobierz naszą bezpłatną checklistę i sprawdź, czy wszystko robisz bezpiecznie i zgodnie z prawem!

Jak przygotować się do sprzedaży lub kupna sklepu internetowego?

Podczas przygotowania się do sprzedania lub kupienia sklepu internetowego różne czynniki będą miały znaczenie, w zależności czy jesteśmy po stronie sprzedającego czy kupującego.

Dla zainteresowanego sprzedażą sklepu internetowego istotne będzie przede wszystkim przeanalizwanie danych finansowych, identyfikacja najbardziej opłacalnych produktów, poprawa wydajności sklepu, aby jak najlepiejzaprezentować w przygotowanej ofercie wartości sklepu.

Dla kupującego, nowego właściciela, ważne jest zbadanie historii sklepu, jego potencjału sprzedażowego oraz konkurencji w branży e commerce, jak również sprawdzenie praw własności intelektualnej oraz potencjalnych sporów prawnych związanych z historią sklepu.

Właściwe przygotowanie pozwoli na dobrą transkację.

Sklep internetowy – elementy podlegające sprzedaży

Punktem wyjścia do planowania sprzedaży sklepu internetowego lub marki jest określenie elementów, które staną się przedmiotem przyszłej transakcji. 

W jej ramach na potencjalnych kupców można odpłatnie przenieść m.in.:

 1. prawo do korzystania z nazwy, oznaczeń, logo, znaków towarowych (prawo ochronne na znak towarowy) – przenoszące na nabywcę także Twoją markę;
 2. uprawnienia administratora sklepu (serwisu internetowego, w ramach którego działa sklep);
 3. własność domeny internetowej, na której działa sklep;
 4. własność stanów magazynowych lub samego magazynu (rozumianego jako nieruchomość wykorzystywana do przechowywania sprzedawanych produktów);
 5. bazę subskrybentów newslettera;
 6. bazę klientów sklepu wraz z ewidencją sprzedaży;
 7. prawa wynikające z umów zawartych ze współpracownikami czy podwykonawcami (np. fotografami wykonującymi sesje zdjęciowe Twoich produktów), influencerami, licencje;
 8. własność kont (profili) w mediach społecznościowych, biznesowych kont reklamowych;
 9. własność materiałów promocyjnych, prototypów. 

Czym jest marka w świetle prawa?

Polskie prawo nie definiuje pojęcia marki. W praktyce prawniczej marka jest traktowana jako zespół elementów identyfikujących (wyróżniających), powiązanych z konkretnymi produktami lub usługami. Markę stanowią więc m.in.: logo (symbol), znak towarowy lub wzór (bądź ich kombinacja), unikalne receptury czy slogany, które wyróżniają produkty lub usługi danego przedsiębiorcy na rynku i wśród klientów.  

Sprzedaż sklepu internetowego i marki jako sprzedaż przedsiębiorstwa

Chcesz sprzedać zarówno sklep internetowy, jak i stojącą za nim markę (oraz wszystkie inne składniki prowadzonej przez Ciebie firmy)? Pomyśl o sprzedaży przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej – np. prawo do znaku towarowego;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne – np. prawa majątkowe do logo, zdjęć wykonanych w ramach kampanii reklamowych;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa (w tym także know-how);
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Katalog elementów tworzących przedsiębiorstwo jest otwarty – zatem w jego skład mogą wchodzić także inne, wskazane przez Ciebie składniki Twojej firmy.

Sklep internetowy może być traktowany jako odrębne przedsiębiorstwo. W praktyce zawiera bowiem w sobie szereg elementów wskazanych w Kodeksie cywilnym – nazwę przedsiębiorstwa, ewidencję sprzedaży, tajemnice przedsiębiorstwa, wierzytelności (np. wynikające z umów zawartych z podwykonawcą IT, hostingodawcą), stany magazynowe (a być może także własność magazynu lub umowę jego dzierżawy). 

Pamiętaj, również, że potencjalny nabywca Twojego biznesu stanie się jego nowym właścicielem sklepu internetowego. Z tego powodu jeśli zatrudniasz pracowników, podmiot ten stanie się ich nowym pracodawcą z mocy prawa. 

Praktyczne wątpliwości może budzić możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa w formie sklepu internetowego należącego do jednoosobowej firmy. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bowiem specyficznym rodzajem biznesu. Po pierwsze, firma (nazwa działalności) zawsze zawiera w sobie dane stojącej za nią osoby fizycznej. Po drugie, wszystkie składniki majątku takiej firmy są bezpośrednio związane z osobą prowadzącą działalność (nie ma odrębnej struktury prawnej czy podmiotu prawnego, który byłby właścicielem majątku czy też podmiotem zobowiązań). Choć żaden przepis nie zabrania dokonania sprzedaży jednoosobowej działalności gospodarczej, to w praktyce taka operacja może zostać zakwestionowana, dlatego jeśli działasz jako jednoosobowy przedsiębiorca – miej to na uwadze. 

Ciekawostka: na stronie rządowej widnieje informacja, że sprzedaż takiego przedsiębiorstwa nie jest możliwa. 

Zwróć także uwagę na odpowiedzialność. Nabywca przedsiębiorstwa (w Twoim przypadku – sklepu internetowego) jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się jednak do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela (którym może być np. podwykonawca, którego faktura nie została dotąd opłacona). Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Sprzedaż sklepu internetowego i marki jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zorganizowana część przedsiębiorstwa została zdefiniowana w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. 

Zorganizowana część przedsiębiorstwa („ZCP”) to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Kluczowe znaczenie dla skorzystania z formuły sprzedaży sklepu internetowego jako ZCP ma zatem jego wyodrębnienie funkcjonalne, finansowe i organizacyjne.

 1. Funkcjonalne wyodrębnienie ZCP oznacza, że elementy przeznaczone do sprzedaży muszą stanowić funkcjonalnie odrębną całość, czyli umożliwiać samodzielne prowadzenie (kontynuację) biznesu.
 2. Organizacyjne wyodrębnienie ZCP oznacza, że dana część przedsiębiorstwa (w tym przypadku sklep internetowy) ma swoje zdefiniowane miejsce w strukturze Twojej działalności.
 3. Wyodrębnienie finansowe oznacza, że zaistnienia nie wymaga się samodzielności finansowej wyodrębnionej części firmy (sklepu internetowego), ale tego, aby prowadzona przez Ciebie ewidencja zdarzeń gospodarczych (ewidencja zakupów, sprzedaży towarów lub usług, zaciągniętych zobowiązań, zakupionych i amortyzowanych środków trwałych) umożliwiała przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do sklepu internetowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (lub do pozostałej części Twojej firmy). Często spotykaną praktyką jest także tworzenie odrębnych rachunków bankowych dla sklepu internetowego, a odrębnych np. dla sklepu stacjonarnego. 

Warto przy tym pamiętać, że inaczej będzie wyglądać finansowe wyodrębnienie (a zatem ewidencja) części jednoosobowej działalności, której właściciel prowadzi jedynie KPiR, a inaczej wyodrębnienie jej w ramach spółki z o.o., która prowadzi pełne księgi rachunkowe, co roku sporządza sprawozdania finansowe i bilanse. 

Co istotne, działający sklep internetowy posiadający wymaganą przez przepisy ewidencję sprzedaży może sam w sobie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Oznacza to, że możesz np. sprzedać sklep internetowy, a jednocześnie nadal działać pod dotychczasową marką w ramach sprzedaży stacjonarnej. 

Uwaga: dla przyjęcia, że dany zestaw elementów stanowi ZCP niezbędne jest, aby umożliwiały one prowadzenie (kontynuację) działalności w ramach Twojej marki nawet bez połączenia z innymi składnikami majątkowymi lub firmą nabywcy. Wyodrębnienie musi więc występować już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób sklepu internetowego z Twojej firmy. 

Chcesz kupić lub sprzedać sklep internetowy? Zabezpiecz się w odpowiedni sposób ➡️ Pobierz naszą bezpłatną checklistę i sprawdź, czy wszystko robisz bezpiecznie i zgodnie z prawem!

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami m.in. bezpłatne nagrania webinarów i szkoleń dla branży e-commerce!

W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

A co z pracownikami i współpracownikami? 

Umowy z Twoimi pracownikami lub współpracownikami mogą zarówno stać się przedmiotem umowy sprzedaży ZCP, jak i pozostać przy Tobie jako ich dotychczasowej stronie. Brak pracowników lub współpracowników nie przesądza także o braku możliwości przypisania strukturze przymiotu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma też ma znaczenie. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto, jeśli w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wchodzi nieruchomość – wymagana będzie umowa w formie aktu notarialnego. Jedno jest jednak pewne – nie obejdzie się bez notariusza!

Sklep internetowy lub marka jako majątek firmy

Alternatywą dla sprzedaży przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest sprzedaż sklepu internetowego (bądź jego poszczególnych elementów) jako majątku firmowego. Możesz sprzedać zarówno pojedyncze przedmioty należące np. do środków trwałych Twojej firmy (nawet online!), jak i całe zestawy przedmiotów i praw. Przy czym w tym drugim przypadku – z uwagi na brak obowiązku zapłaty podatku VAT – warto rozważyć, czy taki zestaw składników majątkowych nie mieści się w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Jeśli przedmiotem sprzedaży ma być kilka składników sklepu internetowego, zwłaszcza o znaczącej wartości, najbezpieczniej jest dokonać sprzedaży majątku firmy w oparciu o pisemną umowę, która będzie np. wskazywać moment przeniesienia własności rzeczy lub praw na nabywcę bądź zastrzegać własność rzeczy do czasu zapłaty całości ceny przez nabywcę. Jeśli sprzedażą ma być objęta także nieruchomość (wspomniany wcześniej magazyn) – konieczne będzie forma aktu notarialnego.

Jeśli jednak zamierzasz np. sprzedać jedynie kilka maszyn do szycia czy tkanin pozostałych po ostatniej kolekcji – wystarczy faktura VAT lub paragon (jeśli nabywcą będzie osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą). 

Pamiętaj! Sprzedaż majątku firmowego jest przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej oraz podlega opodatkowaniu VAT (chyba, że dotąd nie byłaś_eś VAT-owcem – wtedy sprzedaż majątku, który służył do prowadzenia działalności nieopodatkowanej VAT-em także podlega zwolnieniu z obowiązku zapłaty tego podatku). 

Ale to nie wszystko.

Sprzedaż udziałów w spółce będącej właścicielem sklepu internetowego 

Jeśli prowadzisz sklep internetowy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to warto wiedzieć, że sprzedaży marki w praktyce możesz dokonać także sprzedając swoje większościowe udziały. 

Co warto o niej wiedzieć? 

 1. kwestię sprzedaży udziałów najprawdopodobniej reguluje umowa Twojej spółki (a jeśli drugim ze wspólników był np. inwestor – sięgnij do zawartej z nim umowy) – sprawdź, jak wygląda ta procedura;
 2. umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. może zostać sporządzona w formie pisemnej, ale wymaga notarialnego poświadczenia podpisów;
 3. taka umowa zasadniczo nie podlega opodatkowaniu VAT, ale kupujący powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Pamiętaj, nie musisz sprzedawać wszystkich udziałów – możesz pozostać wspólnikiem mniejszościowym i pozostać w spółce wyłącznie jako jej bierny członek. 

Jak się zabezpieczyć przy sprzedaży lub kupnie sklepu internetowego?

Twoja marka i Twój sklep są cennym aktywem. Pracowałaś_eś na nią ostatnie lata, dlatego decydując się na ich sprzedaż zadbaj także o zabezpieczenie obowiązku zapłaty całości ustalonej ceny. 

Z praktyki polecam Ci skorzystanie z trzech najczęściej stosowanych sposobów (możesz z nich skorzystać pojedynczo lub łącznie, w różnych konfiguracjach).

Sposób pierwszy – gwarancja bankowa. Jest to odpłatna usługa świadczona przez banki polegająca na tym, że nabywca Twojego sklepu internetowego (lub sklepu wraz z marką) zawarłby z wybranym przez siebie bankiem umowę, na podstawie której, w razie niewywiązania się z umowy, bank wypłaci Ci ustaloną kwotę (umówioną cenę transkacji bądź jej część).

Sposób drugi – dobrowolne poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego. W tym przypadku nabywca sklepu internetowego (lub sklepu wraz z marką) powinien złożyć u notariusza oświadczenie, że dokona zapłaty określonych kwot we wskazanych terminach, a jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, możesz od razu wszcząć postepowanie egzekucyjne, bez konieczności wszczynania postepowania sądowego.  

Sposób trzeci – weksel in blanco, czyli pisemne oświadczenie, w którym nabywca zobowiąże się do zapłaty określonej kwoty po przedstawieniu mu weksla do zapłaty. Co istotne, nabywca w tej sytuacji składa podpis pod wekslem niewypełnionym do końca – miejsce, gdzie należy wpisać kwotę zobowiązania, pozostaje puste. Jest to zatem dość ryzykowna operacja z perspektywy wystawcy weksla.

O tym nie możesz zapomnieć kiedy chcesz sprzedać sklep!

Ok, wiem już w jakim modelu chcę sprzedać sklep internetowy i swoją markę. Od czego zacząć?

Ze swojej praktyki polecam Ci rozpoczęcie procesu od trzech kluczowych kroków. 

Po pierwsze – zrób szybki audyt swojego sklepu. Sprawdź, czy Twój regulamin jest zgodny z prawem, czy wszystkie wtyczki działają poprawnie, czy prawidłowo pobierałaś_eś zgody na wykorzystywanie plików cookie, czy sklep integruje się lub może łatwo zostać zintegrowany np. z systemem hurtowni, portalami aukcyjnymi, allegro, zweryfikuj warunki współpracy z operatorami płatności. Wszystkie te kwestie – choć miejscami zdecydowanie bardziej techniczne niż prawne – mogą zaważyć o atrakcyjności oferty zakupu Twojego sklepu. 

Po drugie – przeanalizuj umowy, które zawarłaś_eś w ramach swojej działalności pod kątem możliwości przeniesienia wynikających z nich praw i obowiązków na inne podmioty (czyli cesji). Prawdopodobnie większość umów nie będzie przewidywać ograniczeń w tym zakresie, ale mogą zdarzyć się takie, które będą wymagały np. uzyskania zgody strony pierwotnej umowy. W tym kontekście zwróć szczególną uwagę na umowy dotyczące praw autorskich oraz praw do wykorzystania wizerunku, np. modelki biorącej udział w sesji zdjęciowej Twoich produktów. Często licencje bądź zgody na wykorzystanie wizerunku są udzielane na czas określony – warto zweryfikować, czy ten czas już nie minął. 

Po trzecie (i nieuniknione) – dane osobowe. Sprzedaż marki czy sklepu internetowego najprawdopodobniej będzie wiązać się z przeniesieniem na nabywcę własności bazy danych klientów, kontrahentów, współpracujących z Tobą influencerów czy podwykonawców. Choć taka operacja nie stanowi udostępnienia danych osobowych, które wymagałoby np. pozyskania zgody Twoich klientów na jej przeprowadzenie (to z pewnością byłby interesujący proces), nie możesz zapominać o tym, że osobom, których dane są przetwarzane należy się rzetelna informacja o tym, kto stanie się nowym administratorem ich danych osobowych i na jakich zasadach będzie te dane przetwarzać. Z perspektywy kupujące istotne także będzie sprawdzenie czy w sklepie miało miejsce wdrożenie certyfikatu ssl.

Potrzebujesz pomocy przy sprzedaży lub kupnie sklepu internetowego, firmy? Napisz do nas i porozmawiajmy. Skorzystaj z bezpłatnej 15 minutowej konsultacji, wystarczy, że skontaktujesz się z nami np. poprzez formularz kontaktowy.

Chcesz kupić lub sprzedać sklep internetowy? Zabezpiecz się w odpowiedni sposób ➡️ Pobierz naszą bezpłatną checklistę i sprawdź, czy wszystko robisz bezpiecznie i zgodnie z prawem!

Podsumowanie kupna lub sprzedaży sklepu internetowego

Sprzedaż sklepu internetowego oraz marki to proces, który może dostarczać wielu emocji. Nic dziwnego, najczęściej jej budowie poświęciłaś_eś kilka lat swojego ostatniego życia. Niezależnie jednak od towarzyszących temu procesowi emocji, warto zadbać o swoje interesy – zarówno pod kątem relacji z potencjalnym nabywcą, jak i ustrzeżęnia się przed zakwestionowaniem transakcji przez organy skarbowe. Aby to zrobić, dobierz prawny model transakcji do Twojej firmy i dalszych planów (plan na wyjazd w Bieszczady także się liczy). 

Nie zaskoczę Cię także pewnie pisząc, że kluczem do sukcesu może być dobrze napisana umowa sprzedaży sklepu internetowego. Nie zapominaj także o przeanalizowaniu umów z Twoimi współpracownikami, dostawcami usług czy przysługujących Ci licencji. 

*liczba według https://ekomercyjnie.pl/ile-jest-sklepow-internetowych-w-polsce
Zdjęcie dodane przez cottonbro studio.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.