Szukaj
Close this search box.

Umowa SaaS – podstawowe zasady i aspekty prawne dotyczące oprogramowania w modelu SAAS

Jeśli Twój model biznesowy to dostarczanie oprogramowania jako usługi bądź jako dostawca zastanawiasz się nad przejściem z modelu on premise na udostępnianie oprogramowania użytkownikom przez internet i/lub w chmurze - dzisiejszy artykuł jest dla Ciebie. Z artykułu dowiesz się, czym jest umowa SaaS, jakie postanowienia powinny zawierać, aby klienci mogli legalnie korzystać z Twojego oprogramowania oraz ograniczyć Twoje ryzyko. Zatem zaczynamy!

Spis treści

Przeczytaj także:

Odsłuchaj podcastu w temacie regulaminu SaaS

Ten odcinek znajdziesz także na Spotify, Apple Podcast lub w Twojej innej ulubionej aplikacji.

Podsumowanie na start

Nie masz czasu na czytanie całego artykułu? Nie szkodzi. Oto najważniejsze kwestie:

 1. Umowa SaaS (Software as a Service) to umowa pomiędzy dostawcą oprogramowania, a użytkownikiem, na mocy której użytkownik korzysta z oprogramowania za pośrednictwem internetu w zamian za uzgodnioną opłatę.
 2. Umowa o świadczenie usług w modelu SaaS chroni zarówno dostawcę, jak i użytkownika oprogramowania.
 3. Umowa powinna określać w szczególności takie kwestie jak:
 • opis funkcjonalności oprogramowania,
 • zasady dostępu oraz korzystania z oprogramowania,
 • zasady licencji udzielanej użytkownikowi (zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
 • zasady ochrony danych osobowych użytkowników (oraz uploadowanych przez nich danych osobowych),
 • zasady odpowiedzialności dostawcy za dostępność oraz prawidłowe działanie oprogramowania. 

4. Dostawcy oprogramowania SaaS zazwyczaj oferują różne poziomy wsparcia technicznego, które umożliwiają szybkie i skuteczne rozwiązanie ewentualnych problemów z aplikacją. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy SaaS zapoznać się z oferowanymi poziomami wsparcia oraz ich kosztami.

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami m.in. bezpłatne nagrania webinarów i szkoleń dla startupów i branży tech!

W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Czym jest umowa SaaS?

Umowa SaaS (Software as a Service) to umowa pomiędzy dostawcą oprogramowania, a użytkownikiem, na mocy której użytkownik korzysta z oprogramowania za pośrednictwem internetu w zamian za uzgodnioną opłatę. Jest to model udostępniania oprogramowania (mówiąc po prawniczemu: świadczenie usług drogą elektroniczną), w którym dostawca jest odpowiedzialny za jego utrzymanie i (najczęściej także) aktualizację. Udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS wiąże się z 

Rolę takiej umowy może także pełnić regulamin korzystania z aplikacji lub oprogramowania. 

Jak działa model SaaS?

Korzystanie z rozwiązania SaaS jest bardzo proste. Klient loguje się na platformę dostawcy („do usługi”) przez dedykowany interfejs, po czym korzysta z niej za pomocą przeglądarki internetowej. Wszystkie dane, pliki i dokumenty przechowywane są na serwerach dostawcy lub przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej, co pozwala na dostęp do nich z dowolnego miejsca i urządzenia.

Dostawcy oprogramowania SaaS zazwyczaj oferują różne poziomy wsparcia technicznego oraz SLA, dzięki czemu można szybko i skutecznie rozwiązać ewentualne problemy z aplikacją.

Zalety modelu SaaS

Model SaaS oferuje wiele korzyści dla firm. Jakie?

1. Oprogramowanie nie jest instalowane na sprzęcie klienta

Użytkownik oprogramowania w modelu SaaS nie musi instalować oprogramowania na swoim komputerze, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na zakupie licencji i konfiguracji serwerów. Infrastruktura odetchnie z ulgą!

2. Elastyczność i skalowalność

Podmiot korzystający z SaaS-a może elastycznie dostosować swoje wymagania do potrzeb firmy. W razie potrzeby można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę użytkowników lub funkcjonalności oferowanych przez aplikację.

3. Dostępność z dowolnego miejsca i urządzenia – umożliwienie użytkownikowi zdalnego dostępu do wszystkich zasobów

W przypadku SaaS użytkownik ma dostęp do oprogramowania z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu. Dzięki usługom SaaS nie jest konieczne chociażby organizowanie jednego miejsca stacjonarnej pracy dla Twoich pracowników lub współpracowników. To samoistnie zwiększa także mobilność (a często jednocześnie też wydajność) zespołu. 

4. Brak konieczności aktualizacji oprogramowania przez klienta

Dostawca oprogramowania jest w całości odpowiedzialny za aktualizację i utrzymanie aplikacji (najczęściej obejmuje to subskrypcja), co pozwala użytkownikom skupić się na swoich głównych zadaniach.

5. Niskie koszty

W przypadku zawarcia umowy typu SaaS klient płaci tylko za korzystanie z udostępnienie oprogramowania, co pozwala zaoszczędzić koszty związane z zakupem i utrzymaniem sprzętu oraz oprogramowania (w całości lub w części).

Co powinna zawierać umowa z dostawcą SaaS?

Umowa o świadczenie usług w modelu SaaS chroni zarówno dostawcę, jak i użytkownika. W tego rodzaju umowie powinny znaleźć się takie postanowienia jak m.in:

 • informacje o dostawcy oprogramowania (jeśli dostarczasz SaaS konsumentom, to powinna ona obejmować także dane kontaktowe takie jak e-mail czy numer telefonu),
 • zasady dostępu oraz korzystania z oprogramowania,
 • zasady bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych – SaaS może wspierać ich rozwój zarówno w firmie dostawcy, jak i klienta wymuszając chociażby szersze spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa przechowywania danych,
 • odpowiedzialność za naruszenia umowy,
 • prawa własności intelektualnej – w szczególności postanowienia dotyczące udzielenia licencji użytkownikowi (w przypadku oprogramowania warto pamiętać, że ochronie prawnej jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego podlegać może zarówno kod, jak i inne elementy, np. grafiki, layout i stosownie je uregulować),
 • czas trwania umowy,
 • sposób rozwiązywania sporów – jest to szczególnie istotne w przypadku stosunku prawnego zawieranego pomiędzy stronami z różnych państw,
 • postanowienia dotyczące zmiany umowy,
 • postanowienia dotyczące rozwiązania umowy.

Sprawdź nasz artykuł i dowiedz się Jak napisać regulamin dla aplikacji SaaS?

Prawa autorskie w umowie SaaS

Jak odpowiednie klauzule umowy o udostępnienie oprogramowania mogą wspierać i chronić prawa dostawcy usług w ramach SaaS? 

Aby chronić prawa autorskie dostawcy powinni włączyć do umowy SaaS klauzule, które ograniczą uprawnienia użytkowników ich oprogramowania w chmurze do kopiowania, modyfikowania, zwielokrotnienia lub dystrybuowania oprogramowania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

Dostawcy powinni również zapewnić, że użytkownicy są świadomi swoich obowiązków w zakresie przestrzegania praw autorskich. Klauzule te powinny jasno określać, że oprogramowanie jest własnością dostawcy i jest chronione prawem autorskim, a użytkownicy nie mają prawa do kopiowania, modyfikowania lub dystrybuowania go bez wyraźnej zgody dostawcy.

Ponadto, umowa SaaS powinna również zawierać klauzule dotyczące monitorowania przestrzegania tych zasad przez użytkowników i kar za naruszenie praw autorskich. Dzięki tego rodzaju postanowieniom obie strony umowy są prawnie chronione – dostawca przed naruszeniem jego praw autorskich, a użytkownik otrzymuje gwarancję możliwości korzystania z usług we wskazanym zakresie (a taką licencję może np. zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych swojej firmy).

Ważne jest również, aby dostawcy mieli odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak hasła i autoryzacje dostępu, które zapewniają, że oprogramowanie komputerowe jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy ten legalny dostęp wykupili. Dostawcy powinni również dążyć do wdrożenia monitoringu naruszeńļ ich praw oraz zapobiegania im.

Chcesz wiedzieć więcej na temat praw autorskich w SaaSach? Sprawdź nasz artykuł Prawa autorskie i SaaS: Co warto wiedzieć?

Odpowiedzialność za naruszenie umowy SaaS

Odpowiedzialność ta może wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ze strony dostawcy. Przykłady naruszenia umowy mogą obejmować niedotrzymanie terminu dostarczenia oprogramowania, brak zgodności oprogramowania z przedstawionymi wymaganiami, jak również niedostateczne wsparcie techniczne. W takich przypadkach klient może żądać odszkodowania lub odstąpienia od umowy.

Umowa SaaS powinna jasno ustalać warunki odpowiedzialności za naruszenie umowy oraz procedury reklamacji i rozwiązywania sporów. Jest to istotne dla ochrony interesów klienta, zwłaszcza w przypadku korzystania z kluczowych systemów informatycznych. 

Odpowiedzialność za naruszenie umowy w umowie SaaS wpływa również na relacje między dostawcą a klientem, wpływając na wzajemne zaufanie. Z tego powodu ważne jest, aby zarówno dostawca, jak i klient starali się przestrzegać wszystkich postanowień umowy i działać w dobrej wierze. 

Jak wybrać dostawcę SaaS?

Każdy użytkownik powinien zwrócić uwagę na kilka poniższych czynników przy wyborze dostawcy usług SaaS:

1. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Dostawca oprogramowania powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić dane użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem programu komputerowego oraz utratą danych w przypadku awarii. Przedsiębiorstwo powinno również sprawdzić, czy dostawca oprogramowania przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

2. Dostępność i niezawodność

Dostawca oprogramowania powinien zagwarantować odpowiednią dostępność aplikacji oraz minimalizować ryzyko awarii. Przedsiębiorstwo powinno również zwrócić uwagę na czas reakcji dostawcy w przypadku wystąpienia problemów z aplikacją.

3. Koszty

Przedsiębiorstwo powinno porównać ceny licencję oferowane przez różnych dostawców oprogramowania oraz zwrócić uwagę na dodatkowe koszty, takie jak koszty szkoleń czy konfiguracji.

4. Dostosowanie do potrzeb firmy

Usługodawca powinien umożliwiać dostosowanie aplikacji do potrzeb firmy oraz oferować odpowiednie funkcjonalności oprogramowania.

5. Jakość obsługi klienta

Usługodawca powinien oferować wysoką jakość obsługi klienta oraz zapewniać szybki i skuteczny kontakt z zespołem wsparcia technicznego.

Jak szybko można uzyskać wsparcie techniczne w przypadku problemów z aplikacją SaaS?

Dostawcy oprogramowania SaaS zazwyczaj oferują różne poziomy wsparcia technicznego, które umożliwiają szybkie i skuteczne rozwiązanie ewentualnych problemów z aplikacją. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy SaaS zapoznać się z oferowanymi poziomami wsparcia oraz ich kosztami. Warto również zwrócić uwagę na czas reakcji dostawcy na zgłoszenia oraz na to, czy wsparcie jest oferowane w języku, który jest zrozumiały dla klienta/firmy.

Podsumowanie

Umowa SaaS jest popularnym sposobem dostarczania oprogramowania klientom. Jednak jej przygotowanie i zawarcie wiąże się z pewnymi trudnościami i pułapkami, które mogą pojawić się zarówno po stronie usługodawcy, jak i klienta. Aby uniknąć problemów, warto zadbać o staranne przygotowanie umowy, zabezpieczenie danych, stabilne łącze internetowe oraz stałe wsparcie techniczne.

Warto pamiętać, że staranne przygotowanie umowy SaaS, zadbanie o bezpieczeństwo danych klientów oraz zapewnienie stabilnego łącza internetowego i także udostępnianie stałego wsparcia technicznego to kluczowe elementy dla sukcesu usługi SaaS. Dzięki temu klienci będą zadowoleni z usługi i z chęcią będą z niej korzystać, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu przez usługodawcę.

Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu SaaSu? Wypełnij formularz i umów się z nami na 15 minutową bezpłatną konsultację. Porozmawiamy o tym, jakie masz problemy i jak możemy Ci pomóc. 

Pobierz także naszego e-booka, którego znajdziesz poniżej! 

Najważniejsze punkty, które warto zapamiętać

 1. Umowa powinna zawierać licencję na korzystanie z oprogramowania oraz ograniczenia użytkowania.
 2. Dostawca oprogramowania powinien precyzować, że jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania.
 3. Umowa powinna zawierać klauzule dotyczące odpowiedzialności użytkownika za naruszenie praw autorskich.
 4. Warto zwrócić uwagę na ochronę poufności informacji.
 5. Umowa powinna być spersonalizowana do konkretnych potrzeb dostawcy i użytkownika oprogramowania.
 6. Dokładnie określ zakres użytkowania oprogramowania przez użytkownika, w tym na jakich urządzeniach może być instalowane, jakie jest przeznaczenie oprogramowania oraz jakie są ograniczenia co do użytkowania.
 7. Określ, jakie są warunki płatności i wykorzystania oprogramowania uwzględniając jego (najczęściej chmurowy) charakter. Warto zwrócić uwagę na możliwość przedłużenia umowy, automatyczne naliczanie opłat oraz wykorzystanie różnych wersji oprogramowania.
 8. Zapewnij, że użytkownik oprogramowania nie będzie miał prawa do modyfikacji kodu źródłowego, sprzedaży, wypożyczania, sublicencjonowania lub innej formy rozpowszechniania oprogramowania bez zgody dostawcy lub producenta.
 9. Określ, co dzieje się w przypadku naruszenia umowy lub praw autorskich. Warto tu zawrzeć informacje o krokach, jakie podejmie dostawca oprogramowania oraz konsekwencjach finansowych dla użytkownika.
 10. Upewnij się, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO, jeśli przetwarzane są dane osobowe użytkownika (jest to szczególnie istotne w przypadku podmiotów, które świadczą usługi ściśle związane z przetwarzaniem dużej ilości danych osobowych).
 11. Przygotuj dokładne opisy oprogramowania, jego funkcjonalności oraz instrukcje obsługi, aby użytkownik wiedział, jakie funkcje może wykorzystać i jak działać w programie.
 12. Ustal, jakie są obowiązki techniczne dostawcy oprogramowania, takie jak prace serwisowe czy aktualizacje. Warto tu też omówić kwestie bezpieczeństwa danych.
 13. Zwróć uwagę na to, aby umowa była klarowna i zrozumiała dla użytkownika oprogramowania, aby nie doszło do późniejszych nieporozumień czy sporów.
 14. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących umowy lub korzystania z oprogramowania, dostarcz użytkownikowi dostęp do wykwalifikowanego personelu lub wskazówki dotyczące kontaktu z dostawcą.
 15. Regularnie przeglądaj i aktualizuj umowę, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami i była dostosowana do bieżących potrzeb i wymagań użytkowników.

Zdjęcie dodane przez Christina Morillo.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.