Szukaj
Close this search box.

Konkurs w social mediach, czy warto organizować?

Chcesz zorganizować konkurs w social mediach, ale nie wiesz jak? Sprawdź jak przeprowadzić legalny konkurs na Facebooku, Instagramie i innych platformach!

Spis treści

Konkursy w mediach społecznościowych to jedno z najbardziej popularnych narzędzi marketingowych, wykorzystywanych w strategiach promocyjnych zarówno przez firmy, jak i osoby publiczne.

Ale co tak naprawdę oznacza „konkurs w mediach społecznościowych” i jakie korzyści może przynieść? Czy warto zainwestować czas i zasoby w organizację konkursu w social media?

Podsumowanie na start

Nie masz czasu, aby przeczytać cały artykuł? Oto najważniejsze informacje:

 1. Konkurs w social media to akcja promocyjna, za pomocą której użytkownicy są zachęcani do udziału poprzez wykonanie określonych działań, takich jak udostępnienie contentu, komentowanie postów czy tworzenie własnych materiałów;
 2. Konkursy, aby być zgodne z polskim prawem, muszą spełniać określone wymogi prawne, takie jak jasne i przejrzyste zasady uczestnictwa oraz transparentne losowanie zwycięzców, które należy opisać w regulaminie konkursu;
 3. Zgodność z regulaminem Facebooka lub inną platformą społecznościową jest kluczowa przy organizacji konkursów, aby uniknąć naruszenia zasad platformy i ewentualnych konsekwencji;
 4. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa spoczywa na organizatorze, który musi zadbać o wszystkie niezbędne formalności i procedury;
 5. Współpraca z influencerami może znacząco zwiększyć zasięg konkursu, przyciągając większą uwagę użytkowników i potencjalnie zwiększając liczbę uczestników;
 6. Wartość nagrody w konkursie może być istotnym czynnikiem motywującym uczestników do udziału, dlatego należy odpowiednio dostosować nagrodę do charakteru i wartości konkursu.

Konkurs w mediach społecznościowych, czym właściwie jest?

Konkurs w mediach społecznościowych to akcja promocyjna organizowana na platformach takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy TikTok, w której uczestnicy mają możliwość zdobycia nagród poprzez udział w określonych zadaniach lub działaniach. Zadanie konkursowe często polega na udostępnieniu treści, polubieniu posta, stworzeniu oryginalnej fotografii lub filmu, udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe, czy udziału w quizie.

Jeśli popatrzymy od strony prawnej, to natura konkursu może być dwojaka. W zależności od zasad, jakie przyjmie organizator w ramach organizowanego konkursu, konkurs może być:

 1. loterią lub
 2. przyrzeczeniem publicznym;

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym różni się loteria od przyrzeczenia publicznego, przeczytaj: Konkursy i rozdania w social mediach – loteria czy przyrzeczenie publiczne

Tytułem „wtrącenia” wyjaśnię tutaj, jak szybko odróżnić konkurs prowadzony w formie loterii od tego w formie przyrzeczenia publicznego. Otóż, w przypadku konkursu przeprowadzanego w formie loterii zwycięzca konkursu wyłaniany jest losowo, zaś w przypadku przyrzeczenia publicznego według kryteriów wskazanych przez organizatora. 

Loteria ma swoją definicję w ustawie o grach hazardowych, z kolei przyrzeczenie publiczne reguluje Kodeks cywilny. 

Cele konkursu w mediach społecznościowych

Jeśli zastanawiasz się, czy warto organizować konkursy w social media, oto tego zalety:

 1. Zwiększenie zaangażowania
  Konkursy są doskonałym sposobem na zaangażowanie swojej społeczności. Uczestnicy często angażują się w konkursy poprzez udostępnianie treści, komentowanie postów czy tworzenie własnych materiałów, co prowadzi do generowania aktywności na Twoim profilu i interakcji z Twoim biznesem.
 2. Budowanie świadomości marki 
  Organizując kreatywne i atrakcyjne konkursy, możesz zwiększyć widoczność swojej marki i dotrzeć do nowych potencjalnych klientów. Ludzie często udostępniają treści konkursowe swoim znajomym, co może znacznie zwiększyć zasięg marki.
 3. Uzyskanie treści wygenerowanych przez użytkowników (tzw. user generated content, UGC)
  Konkursy często opierają się na zachęcaniu uczestników do tworzenia i udostępniania własnych treści związanych z marką lub produktem. Jest to doskonały sposób na generowanie autentycznych i angażujących treści, którą możesz później wykorzystywać w celach marketingowych.
 4. Budowanie lojalności
  Uczestnictwo w konkursach może być powiązane z nagrodami, promocjami lub innymi atrakcyjnymi ofertami dla uczestników. To może przyczynić się do zwiększenia lojalności społeczności wobec Twojej marki oraz zachęcenia do powrotu i dalszego zaangażowania.
 5. Badanie rynku
  Jeśli dopracujesz formę i treść zadania konkursowego, możesz zdobyć cenne informacje na temat preferencji klientów. Te dane można później skutecznie wykorzystać w działaniach marketingowych lub w celach targetowania reklam. Wystarczy, że poprosisz uczestników o wypełnienie krótkiej ankiety. Dzięki temu będziesz w stanie lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb potencjalnych klientów.

Jak zorganizować legalny konkurs w social media?

Jeśli chcesz zorganizować konkurs w social media zgodnie z prawem, musisz:

 1. w pierwszej kolejności zastanowić się, czy konkurs będzie miał charakter przyrzeczenia publicznego, czy loterii;
 2. następnie wybrać platformę społecznościową i:
  a. zapoznać się z jej regulaminem w zakresie, w jakim reguluje organizację konkursów,
  b. upewnić się, że jest ona odpowiednia dla Twojej grupy docelowej i rodzaju konkursu;
 3. następnie przygotować regulamin swojego konkursu w social mediach, w którym zawarte będą informacje m.in. o zasadach i terminie przeprowadzenia konkursu, a także nagrodach i zasadach wyboru zwycięzców;
 4. dopiero wtedy możesz ogłosić i przeprowadzić legalny konkurs. 

Zastanawiasz się, czy Twój konkurs jest zgodny z prawem? – Umów się na rozmowę. Kliknij tutaj i wypełnij formularz kontaktowy >

Jakie social media wybrać do przeprowadzenia konkursu?

Można przeprowadzić konkurs na różnych platformach społecznościowych, ale najczęściej wykorzystywany jest do tego Facebook i Instagram. Często organizowane są tam konkursu, gdzie wymagane są publikacje na swojej osi czasu. Oba serwisy umożliwiają organizację konkursów, a dodatkowo są bardzo popularne wśród użytkowników. Przy wyborze platformy należy zwrócić uwagę na regulamin platformy, gdzie znajdują się zasady dotyczące przeprowadzania konkursów. Na niektórych platformach przeprowadzanie konkursów jest zakazane! 

Czy konkurs na Facebooku lub Instagramie musi mieć własny regulamin?

Tak, każdy konkurs prowadzony na Facebooku lub Instagramie powinien mieć regulamin konkursu. Regulamin powinien precyzyjnie określić zasady konkursu oraz obowiązki i prawa uczestników i organizatora. Regulamin powinien być dostępny publicznie, aby każdy mógł się z nim zapoznać przed wzięciem udziału w konkursie. Najlepiej, aby odnośnik do niego znajdował się w poście konkursowym. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o organizacji konkursu w social media i jego regulaminie, przeczytaj:

W powyższych artykułach znajdziesz szczegółowe informacje, o tym co mówi regulamin facebooka o tym, jak zorganizowac konkurs spełniający jego wymagania! 

Jeśli potrzebujesz mieć wzór regulaminu konkursu, który wykorzystasz do swoich akcji promocyjnych, skontaktuj się z nami. Przygotujemy go dla Ciebie 🙂

Ochrona danych osobowych uczestników konkursu

Nie możemy zapomnieć o ochronie danych osobowych. Jako organizator konkursu będziesz przetwarzał dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres mailowy) jego uczestników, choćby w celu ich identyfikacji. Nakłada to na Ciebie obowiązki zawarte w rozporządzeniu RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednym z nich z nich jest ustalenie podstawy do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem – nie tylko w celu organizowania konkursu. Jeżeli wymagane będzie uzyskanie zgody (np. w sytuacji, gdy będziemy chcieli przesyłać informacje handlowe), nie może być ona domniemana lub dorozumiana, dlatego najwygodniej zawrzeć takie postanowienie w formie checkboxa pod formularzem uczestnictwa.

Do innych obowiązków organizatora w świetle RODO należą:

 • poinformowanie o tożsamości administratora danych osobowych oraz podanie jego danych kontaktowych,
 • podanie danych kontaktowych inspektora ochrony danych – jeśli go powołano,
 • wskazanie celów przetwarzania danych osobowych, jak również podstaw prawnych ich przetwarzania,
 • wskazanie odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców danych osobowych – jeśli istnieją,
 • poinformowanie o przekazywaniu lub nieprzekazywaniu danych osobowych do państw trzecich,
 • poinformowanie o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy to nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • poinformowanie o prawie do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również o prawie do przenoszenia danych.

Nagroda w konkursie a podatek dochodowy

Trudno wyobrazić sobie konkurs bez nagród, a jeszcze trudniej sytuację, gdyby nie była ona obciążona podatkiem. Na podstawie art. 30 ust. pkt 2 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych od wygranych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Obowiązek jego pobrania i uiszczenia spoczywa na organizatorze konkursu, który pełni w tym zakresie rolę płatnika. Uprzedzamy, takiego obowiązku nie można przenieść na uczestnika konkursu – tak, jakby chciało to wielu organizatorów.

Zwolnienia podatkowe przy organizowaniu konkursu w social mediach?

W zależności od rodzaju konkursu możliwe jest skorzystanie z wymienionych w ustawie zwolnień.

Jeżeli przeprowadzany konkurs jest loterią promocyjną, wygrana, której jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł jest wolna od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT).

Z innego zwolnienia korzysta wygrana w konkursie w formie przyrzeczenia publicznego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 w/w ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Należałoby jeszcze w tym miejscu odpowiedzieć sobie czy organizacja konkursu na Instagramie, Facebook, blogu spełnia przesłankę o „organizowaniu i emitowaniu przez środki masowego przekazu”, o której ww. przepisu ustawy „donosi”. 

Odpowiedź niestety nie jest oczywista. Niejednokrotnie organy podatkowe wyrażały stanowisko, że w przypadku konkursu organizowanego w social media zwolnienie podatkowe nie znajduje zastosowania, jako niespełniające ww. przesłanki (zob. m.in. pismo z dnia 16 listopada 2011 r., IBPBII/1/415-732/11/BJ, LEX nr 118194, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach czy wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacja indywidualna z dnia 25 czerwca 2015 r.,ILPB1/4511-1-425/15-4/AMN). Są też jednak interpretacje, zgodnie z którymi istnieje możliwość zaliczenia Internetu jako mass media oraz administratora ogólnodostępnego portalu internetowego jako organizatora tego konkursu – a co za tym idzie, będzie możliwość skorzystania ze zwolnienia (zob. stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2016 r., ILPB1/4511-1-1530/15-2/AMN)). 

Zasady poszczególnych platform społecznościowych

Na końcu organizator powinien również zapoznać się z regulaminem Facebooka, innej platformy social media albo platformy internetowej, na której znajduje się jego blog – często zawierają one przepisy dotyczące organizowanych za ich pośrednictwem konkursów.

Podsumowanie

Konkursy na Facebooku czy Instagramie to skuteczne narzędzie marketingu internetowego, które może przynieść wiele korzyści markom i nie tylko. Poprzez zaangażowanie społeczności, budowanie świadomości marki, generowanie treści UGC i budowanie lojalności, konkursy mogą być skutecznym sposobem na osiągnięcie różnorodnych celów marketingowych. Warto jednak pamiętać, że kluczem do sukcesu jest jednak:

 • staranne zaplanowanie, kreatywność, przestrzeganie zasad uczciwości i przejrzystości;
 • sprawdzenie regulacji serwisu Facebook lub innej platformy pod kątem organizacji konkursu na swoim profilu; 
 • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, aby przeprowadzić legalny konkurs na Facebooku, Instagramie, TikToku.

Jeśli chciałbyś zorganizować konkurs, ale nie wiesz jak „ugryźć” to od strony prawnej, napisz do nas. Pomożemy Ci!

Picture of Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w agencjach marketingowych, kreatywnych, reklamowych oraz eventowych. Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk marketing” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkmarketing.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.