Szukaj
Close this search box.

Jak zorganizować konkurs lub rozdanie w social mediach?

Dowiedz się, jak zorganizować konkurs lub rozdanie na Facebooku i Instagramie, aby przyciągnąć uwagę użytkowników i przyznać atrakcyjne nagrody.

Spis treści

Jeśli prowadzisz blog czy profil na Facebooku czy Instagramie, na pewno interesują Cię różne formy angażowania społeczności. Zorganizowanie konkursu to jeden z efektywniejszych pomysłów na zwiększone zasięgi i interakcje swoich odbiorców.

Ale czy wiesz, że kluczowym elementem organizacji konkursu lub rozdania w social mediach jest posiadanie regulaminu? Regulamin to nie tylko zbiór zasad dla uczestnika konkursu i samego organizatora, ale też dokument wymagany prawem.

Bez niego ryzykujesz nie tylko niejasności, ale także naruszenie przepisów prawnych. 

W tym artykule omówimy, jakie są kluczowe elementy regulaminu oraz jak go przygotować, aby działać zgodnie z prawem i uniknąć kłopotów.

Podsumowanie na start

Nie masz czasu, aby przeczytać cały artykuł? Oto najważniejsze informacje dotyczące organizacji konkursu zgodnie z prawem:

 1. Regulamin jest niezbędnym dokumentem przy organizacji konkursu lub rozdania w social media.
 2. Konkurs może przybrać formę przyrzeczenia publicznego lub loterii. W przypadku loterii o zwycięstwie decyduje los. W przypadku przyrzeczenia publicznego – kryteria wskazane przez organizatora. 
 3. W przypadku konkursu organizowanego w formie loterii konieczne jest uzyskanie zezwolenia (nieuniknione też jest poniesienie opłaty za wydanie zezwolenia).
 4. Organizacja konkursu kwalifikuje się jako usługa świadczona drogą elektroniczną.
 5. Kluczowe elementy każdego regulaminu konkursu to: dane organizatora, czas trwania, zasady zgłoszenia i warunki uczestnictwa, zadanie konkursowe, nagrody, majątkowe prawa autorskie do dzieła konkursowego, ochrona danych osobowych, możliwość reklamacji, wyłączenia (dot. odpowiedzialności serwisu);
 6. Konkurs z nagrodami może podlegać opodatkowaniu.

Regulamin konkursu – niezbędny dokument prawny

Niezależnie od tego czy organizowany przez Ciebie konkurs będzie loterią czy przyrzeczeniem publicznym, wypełnia on definicję usług świadczonych droga elektroniczną zawartą, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dla organizatora, który jednocześnie pełni rolę usługodawcy, wynika z tego szereg obowiązków określonych w przepisach ww. ustawy. Wśród nich szczególnie istotne są obowiązki informacyjne oraz określenie regulaminu świadczenia usług, który musi zawierać co najmniej:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin, o którym mowa wyżej, odnosi się do ogólnych zasad świadczenia usług – konkretny konkurs najczęściej będzie wymagał osobnego regulaminu, powiązanego jednak z tym pierwszym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o loterii lub przyrzeczeniu publicznym jako formy konkursu, przeczytaj: Konkursy i rozdania w social mediach – loteria czy przyrzeczenie publiczne

Z artykułu dowiesz się m.in. że łatwiej jest zorganizować konkurs w formie przyrzeczenia publicznego. Organizacja loterii wymaga bowiem uzyskanie zezwolenia wydanego przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować regulamin konkursu dla swojej akcji promocyjnej, skontaktuj się z nami. Przygotujemy go dla Ciebie 🙂

Regulamin konkursu jako loterii

Jeżeli konkurs będzie spełniał kryteria loterii promocyjnej, organizator jest zobowiązany określić jej regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez organ wydający zezwolenie. Regulamin ten musi zawierać następujące elementy (art. 61 ust. 3 ustawy o grach hazardowych):

 • nazwę loterii;
 • nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 • zasady prowadzenia loterii;
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 • czas trwania loterii;
 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 • sposób i termin ogłaszania wyników;
 • miejsce i termin wydawania wygranych;
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 • wartość puli nagród;
 • w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Regulamin konkursu jako przyrzeczenia publicznego

Jeżeli konkurs będzie spełniał kryteria przyrzeczenia publicznego, określenie jego regulaminu nie jest prawnie wymagane. Warto jednak zadać sobie trud jego sporządzenia, gdyż pozwoli on uporządkować wszelkie aspekty konkursu oraz zabezpieczy interesy organizatora w razie sporu sądowego z uczestnikiem lub inną osobą. Taki regulamin konkursu w social media powinien zawierać zasady konkursu, a więc w szczególności:

 • dane podmiotu organizującego konkurs, pozwalające na jego niewątpliwą identyfikację;
 • czas trwania konkursu i termin zakończenia konkursu;
 • określenie podmiotów, które mogą brać udział w konkursie;
 • zadanie konkursowe oraz zasady obowiązujące przy jego wykonaniu;
 • kryteria rozstrzygnięcia konkursu i zasady wyłonienia zwycięzcy;
 • nagrody;
 • sposób ogłoszenia laureatów;
 • zasady reklamacji i rozwiązywania sporów.

Legalny konkurs na facebooku i instagramie oraz w innych social mediach

W regulaminie powinien znajdować się jeszcze jeden zapis. Nie wynika on już z przepisów prawa, ale z regulaminów samych serwisów społecznościowych, na których przeprowadzamy konkurs. Na przykład regulamin Facebooka wymaga zapisu w regulaminie organizatora konkursu, że zwalnia się serwis od odpowiedzialności za organizację konkursu, a promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis.

Dodatkowo, zgodnie z regulaminem Facebooka zadanie konkursowe nie może wymagać od uczestników żadnych aktywności związanych z fanpage’em ani innymi użytkownikami portalu.

Organizując konkurs, możesz również wymagać stworzenia jakiegoś utworu, na przykład gdy zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia lub napisaniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie. Warto wtedy w regulaminie konkursu zawrzeć postanowienia dotyczące praw autorskich.  

O autorskich prawach majątkowych i osobistych dowiesz się więcej z: 

Należy wspierać i szerzyć dobrą praktykę – informacyjną – wobec uczestników konkursów na Facebooku lub Instagramie. 

Wiemy, że taki regulamin często jest za duży na post konkursowy. Można w takim razie wprowadzić odsyłającego linka do niego w poście konkursowym, zamiast umieszczać go tam w całości. 

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe może polegać na:

 1. udostępnieniu posta konkursowego na osi czasu znajomego;
 2. oznaczeniu znajomych w komentarzach;
 3. udzieleniu odpowiedzi na pytanie związane z tematem konkursu;
 4. utworzenie filmiku recenzenckiego, w którym każdy uczestnik dzieli się swoją opinią o produkcie;
 5. zrobienie kreatywnego zdjęcia związanego z twoją marką;

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu dostosowanie zadania konkursowego do charakteru marki, produktu oraz Twojej grupy docelowej. Zadanie powinno atrakcyjne i angażujące uczestników, a także zgodne z celami i przesłaniem konkursu. Zadbanie o te elementy pozwoli dotrzeć Ci do największej liczby potencjalnych uczestników. 

Regulamin konkursu a klauzule niedozwolone

Panuje spór, czy do takiego regulaminu należy stosować przepisy, które dotyczą wzorców umownych i ochrony konsumentów przed zawartymi w nich klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi).

Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że uczestnik konkursu jest także konsumentem, więc ta ochrona powinna go dotyczyć. Przeciwnicy natomiast podnoszą, że przyrzeczenie publiczne jest jednostronną czynnością prawną, do której nie można stosować przepisów dotyczących wzorców umownych (do tego stanowiska przychylił się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI ACa 1435/12 oraz Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r. I CSK 40/14).

Bezpieczniej jest jednak unikać umieszczania w regulaminie konkursu na Instagramie czy Facebooku klauzul niedozwolonych – ogólne przepisy ich dotyczące znajdują się w art. 385(1) i następnych Kodeksu cywilnego, a szczegółowy rejestr klauzul uznanych za niedozwolone prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (można zapoznać się z nim na prowadzonej przez niego stronie internetowej).

Jak zorganizować legalny konkurs – podsumowanie

W regulaminie, czyli Twoim dokumencie potwierdzającym legalność samego konkursu powinieneś zadbać o odpowiednie zapisy i przekazać informacje o:

 • organizatorze,
 • czasie trwania konkursu,
 • tym, kto może brać udział,
 • zasadach konkursu, w tym zadaniu konkursowym,
 • zasadach wyboru zwycięzców i rozdania nagród;
 • jak i gdzie zgłaszać reklamacje,
 • pełnym zwolnieniu serwisu Facebook czy serwisu Instagram z odpowiedzialności za przeprowadzony konkurs

Aby zorganizować w mediach społecznościowych konkurs spełniający wszystkie wymogi prawne, nie możesz zapomnieć jeszcze o obowiązkach związanych z przetwarzaniem danym osobowych. Pamiętaj, jako organizator konkursu jesteś administratorem danych osobowych uczestników i musisz uzyskać zgodę na przetwarzanie tych danych.

Na koniec pamiętaj, że od nagrody przyznawanej w konkursie będziesz musiał odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych (w pewnych sytuacjach możliwe jest skorzystanie ze zwolnień).

Jeśli zadbasz o powyższe elementy, możesz być pewny, że marketingowy cel konkursu osiągniesz w sposób zgodny z prawem. 

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu, dalej masz wątpliwości jak zorganizować legalny konkursu na Facebooku i Instagramie, skontaktuj się z nami. Pomożemy!

Zdjęcie dodane przez Engin Akyurt.

Picture of Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w agencjach marketingowych, kreatywnych, reklamowych oraz eventowych. Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk marketing” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkmarketing.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.