Szukaj
Close this search box.

Jak stworzyć PoC (Proof of Concept) zgodnie z prawem?

Twórcy startupów stoją przed nieustannym wyzwaniem: jak przekształcić pomysł w działający produkt lub usługę, minimalizując przy tym ryzyko i optymalizując potencjalne korzyści.  

To tutaj PoC (Proof of Concept) staje się kluczowym elementem w procesie rozwoju innowacyjnego projektu. Każdy proces tworzenia projektu od samego początku do pełnej implementacji wymaga staranności, elastyczności i przemyślanej strategii. PoC może stanowić kluczowe narzędzie, umożliwiające zweryfikowanie wykonalności pomysłu przed jego wdrożeniem. 

Jednakże, aby to zrobić efektywnie, niezbędne jest nie tylko techniczne zrozumienie projektu, lecz także świadomość aspektów prawnych, które mogą wpłynąć na proces tworzenia i testowania PoC.

Z tego artykuł dowiesz się jak zbudować PoC zgodnie z prawem, aby maksymalizować potencjał projektu i minimalizować ryzyko.

Spis treści

Jeśli jesteś zainteresowany zagłębieniem się w temat Minimum Viable Product – etapu, który można przeprowadzić po stworzeniu PoC, przeczytaj nasz artykuł: Jak stworzyć MVP (Minimum Viable Product) zgodnie z prawem?

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Oto kilka najważniejszych informacji o PoC:

 1. PoC to narzędzie pozwalające zweryfikować koncepcję i funkcjonalność budowanego oprogramowania na wstępnym etapie projektu.
 2. Poprzez PoC można zminimalizować ryzyko i wyeliminować niepewności związane z fazą inicjacji projektu – pozwala ocenić czy posiadamy wystaczająco czasu, odpowiednie zasoby technologiczne,  kapitał.
 3. Jego zaletami są krótki czas realizacji w porównaniu do pełnego projektu oraz stosunkowo niski koszt.
 4. Konieczne jest przeprowadzenie PoC zgodnie z wymaganiami prawnymi, aby uniknąć komplikacji i zapewnić zgodność z prawem w całym procesie projektowym.

Chcesz zbudować aplikację SaaS? Pobierz naszego bezpłatnego e-booka!

Pobierz e-booka: https://creativa.legal/e-booki/aplikacje-saas/

Przeczytaj także:

Odsłuchaj podcastu

Ten odcinek znajdziesz także na Spotify, Apple Podcast lub w Twojej innej ulubionej aplikacji.

Czym jest PoC i co dobrego może Ci przynieść? 

Proof of Concept (PoC) to pilotażowa wersja (implementacja) jakiegoś rozwiązania IT, która ma za zadanie sprawdzić naszą „hipotezę biznesową”. Często polega na wprowadzeniu udawanego produktu i jego manualnej obsługi w ramach Twojego zespołu. Celem PoC jest sprawdzenie, czy nasz pomysł jest możliwy do realizacji, spełnia postawione przed nim oczekiwania, a model biznesowy jest możliwy do zrealizowania w docelowej formie.  

Celem wykonania PoC jest umożliwienie zespołowi tworzącemu produkt na zebranie maksymalnej ilości informacji na temat danego produktu. Dzięki zespołowej „burzy mózgu” możliwe jest określenie wystarczającej funkcjonalności do zaspokojenia potrzeb potencjalnych klientów. Jest to swego rodzaju wewnętrzny eksperyment , który pozwala zwalidować pomysł, jeszcze przed udostępnieniem produktu końcowym użytkownikom (np. jeszcze w fazie MVP, czyli w pełni działającej wersji produktu, ale zawierającej na tym etapie jedynie kluczowe funkcje lub z pominięciem tej fazy). 

Innymi słowy, jego opracowanie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy pomysł jest wykonalny, przetestować aspekty techniczne i w dalszym rozwoju projektu zmniejszyć ryzyko niepowodzenia jego wdrożenia. Często może chodzić o zweryfikowanie czy da się połączyć ze sobą kilka technologii, czy planowane rozwiązanie sprosta wymaganiom wydajnościowym i obliczeniowym, zanim podbije rynek.  

Dlaczego warto przeprowadzić PoC aplikacji i procesów biznesowych?

Przeprowadzenie PoC pozwala na weryfikację koncepcji i podejść do rozwiązania problemu. W ten sposób dowiesz sie, czy produkt lub usługa dostarczana w założony sposób są możliwe do obsłużenia posiadanymi przez Ciebie zasobami. Może okazać się, że wybrany przez nas sposób rozwiązania problemu nie jest wykonalny lub wymaga dodatkowych nakładów pracy. W takim przypadku można przeprojektować rozwiązanie, zanim zaczniesz inwestować dodatkowy czas i duże pieniądze w jego rozwój.

Ponadto PoC pozwala na sprawdzenie, czy rozwiązanie techniczne działa tak, jak zakładałeś/aś. Dzięki temu będziesz w stanie szybko zweryfikować efektywność rozwiązania i zdecydować, czy warto kontynuować jego rozwój.

Przetestowanie rozwiązania pozwala również na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Mając przed sobą wyniki PoC minimalizujesz ryzyko inwestycji i dajesz sobie szansę na podejmowanie dalszych decyzji biznesowych na podstawie obiektywnych, rzeczywistych danych.

W efekcie Proof of Concept ma za zadanie odpowiedzieć zespołowi tworzącemu produkt na zasadnicze pytanie: Czy nasz pomysł nadaje się do wykonania w praktyce? 

Co istotne, PoC nie zawsze musi być kompletnym rozwiązaniem, a jedynie prototypem, który pozwala na weryfikację założeń projektowych. Dzięki temu można przetestować pomysł na małą skalę, a następnie wdrożyć go w większej skali, z pełnym przekonaniem, że rozwiązanie jest wykonalne i efektywne.

Ponadto, PoC może służyć do tworzenia minimum viable product (MVP) w oparciu o PoC.

Czy wykonanie PoC jest konieczne? Czy bez tego mogę bezpiecznie wdrożyć swoje oprogramowanie?

Z prawnego punktu widzenia PoC nie stanowi obligaotryjnego etapu w pocesie projektu IT. Niemniej jednak PoC może pełnić kluczową rolę w zweryfikowaniu idei produktu, a także w zidentyfikowaniu potencjalnych kwestii prawnych. Tworząc aplikację czy inne zaawansowane rozwiązanie technologiczne, warto rozważyć  przeprowadzenie takiej weryfikacji przed przeniesieniem pomysłu i założeń w życie.

PoC warto stworzyć w szczególności, gdy twój produkt (rozwiązanie IT) ma mieć nowatorski charakter, będzie wymagała złożonej integracji z obecnie stosowanymi przez ciebie rozwiązaniami lub jego wdrożenie będzie wiązało się z dużymi nakładami finansowymi. Jak już wiesz, jego opracowanie pozwala określić wykonalność pomysłu i zidentyfikować ewentualne zagrożenia w procesie budowy i rozwoju aplikacji przy minimalnym wysiłku, zanim jeszcze prace nad nią rozpocznie zespół developerski i zostaną wygenerowane wysokie koszty realizacji, które – może okazać się – powstały niepotrzebnie.

Jak stworzyć Proof of Concept i potwierdzić słuszność pomysłu zgodnie z prawem? 

Choć etap PoC przeznaczony jest do celów wewnętrznych, to już na etapie weryfikacji założeń pomysłu może pojawić się potrzeba sprostania wymogom prawnoautorskim, w szczególności, jeśli proces rozwoju projektu opiera się o zakupione licencje czy korzystaniu z cudzych narzędzi. Przyszli klienci korzystający z Twojej aplikacji czy innego rozwiązania powinni być bowiem zabezpieczeni przed roszczeniami np. producentów oprogramowania. 

PoC stanowi też doskonały moment na ostateczne zmapowanie i usystematyzowanie wymogów prawnych związanych z wdrożeniem Twojego rozwiązania, co pozwoli Ci zaplanować od strony technicznej (a zarazem od razu zgodnie z prawem) np. proces składania zamówień, rozmieszczania checkboxów, szyfrowania i ochrony danych osobowych użytkowników, czy informowania o wymaganiach technicznych.

Chcesz zlecić przeprowadzenie PoC zewnętrznemu software house’owi lub zwalidować projekt (oraz jego harmonogram!) we współpracy z zewnętrznym programistą? Pamiętaj o odpowiedniej umowie i przeczytaj nasz artykuł Jak zabezpieczyć się przy współpracy z software house?  

Czym się różni Proof of Concept od Minimum Viable Product?

Jak już zdążył_ś zapewne zauważyć, PoC jest elementem początkowych etapów projektu i jest wykonywane na etapie przedprodukcyjnym, na którym ma zostać potwierdzona (lub obalona) wykonalność pomysłu.  Istotą MVP jest natomiast wykorzystaniem wczesnej wersji produktu (zawierającej jedynie kluczowe dla klienta funkcje), który jest już wprowadzony do sprzedaży. 

Obrazując, Proof of Concept (PoC) i Minimum Viable Product (MVP), będące dwoma osobnymi etapami w cyklu rozwoju produktu, różnią się:

 1. celem:
  PoC – etap, który ma potwierdzić, czy dany koncept może zostać zrealizowany technicznie, a także zweryfikować kluczowe koncepcje.
  MVP –  celem MVP jest udostępnienie użytkownikom funkcji kluczowych dla ich potrzeb, aby pozyskać realne dane zwrotne od klientów.
 2. zakresem:
  PoC koncentruje się na podstawowych aspetach projektu, skupia się na weryfikacji jego założeń.
  MVP to działająca już wersja proponowanego oprogramowania, choć w minimalnej wersji, pozwalająca użytkownikom na interakcję z produktem. 
 3. stopniem zaawansowania:
  PoC – ekeperymentalna wrsja produktu, nie gotowa do użytku przez klientów.
  MVP – etap bardziej zaawansowany, w którym produkt (choć ograniczony do kluczowych funkcjonalności) jest gotowy do użycia przez klientów. 

Oba etapy mają swoje miejsce w procesie rozwoju, z PoC na początku, a MVP jako kolejny krok w kierunku pełnej wersji produktu.

Podsumowanie

Koncepcja PoC (Proof of Concept), zwana również dowodem koncepcji lub prototypem może stanowić ważną fazę, pozwalającą na sprawdzenie wykonalności konkretnych rozwiązań oraz pokazanie możliwości wdrożenia innowacyjnego projektu. W kontekście rozwoju oprogramowania, PoC stanowi najczęściej pierwszy krok w procesie programowania, umożliwiając weryfikację koncepcji oraz funkcjonalności całego projektu. 

Dobrze przeprowadzony PoC może wpłynąć na dalszy rozwój Twojego oprogramowania? Dlaczego:

 1. PoC może posłużyć jako skuteczne narzędzie w procesie programowania.
 2. Jest użyteczne do weryfikacji wykonalności konkretnych rozwiązań, co znacząco przyczynia się do dalszego rozwoju oprogramowania (zgodnie z założeniami lub po pivocie).
 3. PoC pomaga w dokonaniu wyboru odpowiedniej technologii.
 4. Ma znaczenie również w prezentacji możliwości wdrożenia projektu, z uwzględnieniem odpowiedniego user experience (UX) i user interface (UI).
 5. PoC kończy się dokumentem dostarczającym argumenty za wdrożeniem danego rozwiązania, co może być przydatne w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, którzy na pewno poddadzą je szczegółowej analizie i weryfikacji z założeniami projektu po ich stronie.
 6. Dzięki PoC możliwe jest ułatwienie realizacji projektu, co w dłuższej perspektywie wpłynie na całość projektu zgodnie z prawem.

Aby jednak korzystać z użyteczności tego narzędzie i umożliwić sobie oszczędność czasu i pieniędzy w całym procesie projektowym, ważne jest zadbanie o przeprowadzenie PoC zgodnie z prawem.

Jeśli chcesz stworzyć PoC zgodnie z prawem:

 1. Zbadaj prawa własności intelektualnej (patenty, prawa autorskie, znaki towarowe) związane z technologią, którą zamierzasz wykorzystać. Makieta obejmująca założone cele, raport z badania rynku czy planowany interfejs to naprawdę dobra baza do tworzenia PoC w branży IT.
 2. Upewnij się, że wszelkie elementy użyte w PoC są zgodne z licencjami i przepisami.
 3. Ustal procedury ochrony danych – już na tym etapie zadbaj o zgodność z regulacjami ochrony danych osobowych, w tym prawem do prywatności użytkowników i bezpieczeństwem ich informacji.
 4. Jeśli zlecasz przeprowadzenie PoC zewnętrznemu podmiotowi, zadbaj o zawarcie prawidłowej umowy. Wskaż prawa własności intelektualnej, ureguluj kwestie dotyczące dalszego wykorzystania uzyskanych danych, i upewnij się, że obie strony są jasno zobowiązane do przestrzegania obowiązującego prawa.

Istotne jest zweryfikowanie, czy wdrożenie PoC jest optymalne i harmonijne z wymaganiami prawnymi. Pozwala to nie tylko na bezpieczne prowadzenie projektu, ale także na budowaniu trwałych fundamentów dla dalszego rozwoju Twojego oprogramowania. Jeśli nie wiesz, jak „ugryźć” aspekty prawne związane z PoC, skontaktuj się z nami. Wiele wskazuje jednak na to, ze PoC ułatwia życie foundera i wybór odpowiednich narzędzi na przyszłość!

Potrzebujesz pomocy prawnika-eskperta, który pomoże Ci w postawieniu aplikacji, czy platformy online? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i porozmawiajmy – bez zobowiązań 🙂

Zdjęcie dodane przez Andrea Piacquadio.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.