Szukaj
Close this search box.

Jak dostosować platformę usług online, w tym SaaS do nowych zmian prawa od 2023 roku

Spis treści

Prowadzisz platformę usług online, w tym platformę SaaS lub dostarczasz swoim klientom treści cyfrowe takie jak ebooki, muzykę lub filmy? Słyszałeś o nadchodzących zmianach w sektorze e-commerce w 2023 r., ale nie wiesz, na czym dokładnie polegają i jak się na nie przygotować? 

Jeżeli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, dobrze trafiłeś – w niniejszym artykule znajdziesz kompleksową instrukcję, jak przygotować swoją platformę na nadchodzące zmiany! 

Pełny opis zmian w 2023 r. odnajdziesz także w artykułach: 

 1. Jak dostosować się do Dyrektywy OMNIBUS – praktyczne wskazówki 
 2. Rękojmia i gwarancja po nowemu – jak zmienią się zasady odpowiedzialności sprzedawców za wady towarów?
 3. Nowe zasady świadczenia usług online i sprzedaży produktów elektronicznych, czyli co zmieni dyrektywa cyfrowa?

Zapisz się na bezpłatne szkolenie!

Odsłuchaj podcastu

Listen to „Jak dostosować sklep internetowy do nowych zmian prawa 2023? Najważniejsze informacje!” on Spreaker.

Ten odcinek znajdziesz także na Spotify, Apple Podcast lub w Twojej innej ulubionej aplikacji.

Jak zbudować i wdrożyć SaaS zgodnie z prawem?

Pobierz e-booka: https://creativa.legal/e-booki/aplikacje-saas/

Treść cyfrowa czy usługa cyfrowa? 

W związku ze zmianami na start musisz ocenić, czy dostarczasz swoim klientom treści cyfrowe, czy usługi cyfrowe. 

Treści cyfrowe to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (mogą być to zatem ebooki, nagrania muzyczne, filmy lub inne pliki elektroniczne). Istotą dostarczania tego rodzaju treści jest zatem ich przesyłanie użytkownikowi drogą elektroniczną (np. poprzez wysyłkę mailem albo poprzez udostępnienie linka służącego do ich pobrania bezpośrednio na urządzenie użytkownika). 

Usługami cyfrowymi są natomiast takie usługi, które pozwalają użytkownikowi na: 

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej – jako przykłady takich usług można wskazać: 
 • usługi umożliwiające przechowywanie plików w „chmurze” (np. dysk Google); 
 • aplikacje SaaS, np. umożliwiające edytowanie online przesłanych do nich plików graficznych, filmowych, tekstowych (np. Canva, internetowe edytory i konwertery plików pdf); 
 • platformy służące do udostępniania plików online (np. YouTube); 
 • gry dostępne online; 
 1. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi (przykładami takich usług są usługi wskazane w pkt 1 powyżej, jeżeli umożliwiają one udostępnienie danych innym użytkownikom tych usług); 
 1. inne formy interakcji za pomocą takich danych (przykładem takiej usługi jest serwis społecznościowy, w ramach którego wielu użytkowników może wchodzić ze sobą w interakcję np. komentując post udostępniony przez jednego z nich). 

Powyższe rozróżnienie ma istotne znaczenie m.in. w kontekście uprawnień Twoich klientów, czym możesz przeczytać w naszym artykule: https://creativa.legal/nowe-zasady-sprzedazy-produktow-elektronicznych-i-swiadczenia-uslug-online/  

Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu nowych zmian prawa? Wypełnij prosty formularz, a umówimy się na rozmowę w tej sprawie!

Zabezpieczenie na wypadek „zwrotu” treści lub usługi cyfrowej 

Aby całkowicie wyłączyć możliwość dokonania przez użytkownika (klienta) „zwrotu” wykupionego pakietu treści/usług cyfrowych albo zminimalizować negatywne skutki takiego zdarzenia, będziesz musiał m.in. wdrożyć na swojej platformie odpowiednie oświadczenia i checkbox’y.  

Dzięki powyższym rozwiązaniom, użytkownik, który przykładowo wykupi dostęp do udostępnionej przez Ciebie aplikacji do edytowania plików i postanowi go „zwrócić” w ustawowym 14-dniowym terminie, będzie musiał zapłać Ci część wynagrodzenia przypadającą na okres, w którym miał on dostęp do aplikacji.  

O tym, jakie wymogi powinny spełniać powyższe oświadczenia, przeczytasz w naszym artykule: Jak dostosować się do Dyrektywy OMNIBUS – praktyczne wskazówki 

Informowanie o obniżkach cen  

Jeżeli planujesz wprowadzanie okresowych obniżek cen dostarczanych przez Ciebie treści i usług cyfrowych, pamiętaj, że od 2023 r. będziesz musiał m.in. podawać obok obniżonej ceny danej treści/usługi cyfrowej także jej najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki. 

Więcej o zasadach ogłaszania obniżek oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania przeczytasz w naszym artykule: Jak dostosować się do Dyrektywy OMNIBUS – praktyczne wskazówki 

Informowanie o weryfikowaniu opinii 

W przypadku, gdy będziesz udostępniał na platformie opinie o dostarczanych przez Ciebie treściach lub usługach cyfrowych (w tym opinie klientów), będziesz miał obowiązek informować, czy opinie te zostały zweryfikowane, czy też nie. 

Pamiętaj, że weryfikacji podlega jedynie to, czy autor danej opinii rzeczywiście kupił daną treść/usługę cyfrową lub jej używał (nie musisz zatem weryfikować prawdziwości treści opinii). 

Jak weryfikować opinie? – możesz robić to np. na podstawie danych zapisanych na koncie danego klienta lub numeru zamówienia.  

Jak informować o weryfikacji opinii? – w bezpośrednim sąsiedztwie sekcji z opiniami umieść komunikat o treści „Opinie klientów zostały/nie zostały zweryfikowane” lub podobny. Ponadto, jeżeli zdecydujesz się na weryfikowanie opinii, komunikat musi opisywać także sposób dokonywania weryfikacji.  

Dane kontaktowe 

Od 2023 r. do katalogu danych, które będziesz musiał udostępniać użytkownikom, dołączy Twój numer telefonu (możesz zatem dopisać go do swoich dotychczasowych danych np. w regulaminie lub w zakładce „Kontakt”).  

Ponadto, jeżeli stosujesz na platformie funkcjonalność pozwalającą na wymianę wiadomości z użytkownikiem (np. czat), również uwzględnij ją w regulaminie lub w zakładce „Kontakt”.  

Termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej  

W regulaminie platformy powinieneś określić termin, w którym dostarczysz użytkownikowi wykupioną treść cyfrową (np. poprzez jej przesłanie drogą mailową) lub usługę cyfrową (np. poprzez udzielenie użytkownikowi dostępu do aplikacji online).  

Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz miał obowiązek dostarczyć treść lub usługę niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Niezależnie, zadbaj o archiwizację dowodów potwierdzających dostarczenie treści lub usług cyfrowej (np. maili zawierających ebooki). 

Informowanie o niezgodnościach dotyczących treść i usług cyfrowych z umową  

Dostarczane treści i usługi cyfrowe muszą być zgodne z postanowieniami umowy dotyczącymi ich dostarczania. Istotne jest zatem, aby znajdujące się w opisie danej treści/usługi cyfrowej informacje o jej ilości, rodzaju, jakości, kompletności, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności, dostępności aktualizacji i wsparcia technicznego itp. były zgodne ze stanem rzeczywistym. 

Ponadto, dyrektywa cyfrowa wprowadza także inne kryteria oceny zgodności treści/usług cyfrowych z umową o ich dostarczanie. W myśl tych kryteriów, dana treść/usługa cyfrowa jest zgodna z umową wówczas, gdy: 

 1. nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk – jako przykłady niezgodności usług cyfrowych z tym kryterium można wskazać: 
 • niemożność pobrania na urządzenie elektroniczne kopii pliku wcześniej zapisanego w „chmurze” (możliwość pobierania takich kopii jest bowiem standardem); 
 • niemożność edytowania pliku dodanego do aplikacji reklamowanej jako edytor tego rodzaju plików; 
 • możliwość uzyskania dostępu do pliku zapisanego w „chmurze” tylko za pomocą jednego, konkretnego urządzenia (takie ograniczenie niweczy bowiem istotę tego rodzaju rozwiązania)  
 1. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których użytkownik może zasadnie oczekiwać – jako przykłady niezgodności usług cyfrowych z tym kryterium można wskazać: 
 • dostępność aplikacji jedynie przez kilka godzin dziennie; 
 • nagłe zatrzymania pracy aplikacji, połączone z brakiem zapisu pracy aktualnie wykonywanej przez użytkownika za jej pomocą; 
 • bardzo powolne działanie aplikacji (niezależne od czynników zewnętrznych, takich jak jakość połączenia z Internetem oraz rodzaj urządzenia użytkownika); 
 • jest dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia użytkownik może rozsądnie oczekiwać – przykładem niezgodności z tym kryterium może być zatem brak przesłania niezbędnej instrukcji; 
 • jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione użytkownikowi przed zawarciem umowy – przykładem niezgodności z tym kryterium jest zatem brak funkcjonalności aplikacji, która była dostępna we wcześniej udostępnionej wersji demonstracyjnej. 

W przypadku, gdy oferowana przez Ciebie treść/usługa cyfrowa (np. aplikacja) z określonych przyczyn nie spełnia powyższych kryteriów (np. jest dopiero w trakcie rozwoju), powinieneś: 

 • umieścić w opisie informację, pod jakim względem dana treść/usługa cyfrowa jest niezgodna z powyższymi kryteriami oraz 
 • wdrożyć na swojej platformie dodatkowy checkbox z oświadczeniem użytkownika o akceptacji tej niezgodności.  

Powyższe rozwiązanie pozwoli wyłączyć Twoją odpowiedzialność w tym zakresie. 

Przykładowe oświadczenie użytkownika może brzmieć następująco:  

„Oświadczam, że zostałem poinformowany przez usługodawcę o niespełnianiu przez nabywaną przeze mnie treść/usługę cyfrową części wymogów zgodności z umową o dostarczanie treści/usługi cyfrowej, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanej przeze mnie treści/usługi cyfrowej z umową o dostarczanie treści/usługi cyfrowej w zakresie wymogów wskazanych w opisie treści/usługi cyfrowej na platformie usługodawcy”.  

Przytłacza Cię ilość zmian, które musisz wprowadzić? Nie wiesz za co się zabrać, aby dostosować swój regulamin i wewnętrzne procedury? Umów się na rozmowę z ekspertem, który poprowadzi Cię przez te zmiany. 

Informowanie o okresie dostarczania aktualizacje treści lub usługi cyfrowej 

W regulaminie platformy powinieneś zawrzeć informację o okresie, przez który będziesz dostarczał użytkownikowi aktualizacje treści lub usługi cyfrowej (np. ulepszenia oferowanej przez Ciebie aplikacji).  

Niezależnie, jeżeli brak aktualizacji będzie skutkował niemożnością korzystania z danej treści lub usługi (np. aplikacji) lub ich niezgodnością z umową, masz obowiązek poinformować użytkownika o konieczności dokonania aktualizacji.   

Okres odpowiedzialności za niezgodność treści lub usługi cyfrowej z umową 

Jeżeli dostarczasz treści lub usługi cyfrowe w sposób ciągły, okres Twojej odpowiedzialności za dotyczące ich niezgodności trwa przez cały czas dostarczania tych treści lub usług cyfrowych (czyli przykładowo przez cały okres dostępu do aplikacji, który wykupił użytkownik).  

Jeżeli natomiast dostarczasz treści lub usługi cyfrowe częściami lub jednorazowo, Twoja odpowiedzialność za dotyczące ich niezgodności trwa przez okres 2 lat od dnia ich dostarczenia. 

Zasady i warunki realizacji żądania użytkownika  

W przypadku wykrycia niezgodności treści lub usługi cyfrowej z umową, użytkownik będzie mógł zażądać od Ciebie doprowadzenia jej do zgodności z umową (np. przywrócenia dostępu do aplikacji). Powinieneś zatem określić w regulaminie zasady i warunki realizacji takiego żądania (w tym termin realizacji).  

Więcej o powyższych uprawnieniach użytkownika przeczytasz w naszym artykule: Nowe zasady świadczenia usług online i sprzedaży produktów elektronicznych, czyli co zmieni dyrektywa cyfrowa?

Wykorzystanie treści byłego użytkownika  

Nawet w przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy będziesz miał prawo w dalszym ciągu korzystać z niektórych dodanych przez niego treści.  

Zgodnie z nowymi regulacjami, do treści, które mogą być wykorzystywane po odstąpieniu od umowy należą: 

 1. dane osobowe użytkownika; 
 2. treści użyteczne wyłącznie w związku z treścią lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy (przykładem takiej treści może być mapa stworzona przez użytkownika korzystającego ze strategicznej gry wojennej, która może być wykorzystania jedynie w ramach tej gry);  
 3. treści dotyczące wyłącznie aktywności użytkownika w trakcie korzystania z treści lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy (przykładem takiej treści są punkty zebrane przez użytkownika podczas korzystania z gry); 
 4. treści, które zostały połączone przez dostawcę treści/usługi cyfrowej z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności; 
 5. treści, które zostały wytworzone przez użytkownika wspólnie z innymi użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać (przykładem takiej treści jest plik zapisany w „chmurze”, który został udostępniony także innym użytkownikom) 

Wszystkie pozostałe treści (np. przesłane przez użytkownika filmy, zdjęcia, pliki tekstowe itp.) powinny zostać usunięte przez dostawcę treści/usługi cyfrowej niezwłocznie po odstąpieniu od umowy  

Więcej na powyższy temat przeczytasz w naszym artykule: Nowe zasady świadczenia usług online i sprzedaży produktów elektronicznych, czyli co zmieni dyrektywa cyfrowa?

Udostępnienie treści byłemu użytkownikowi 

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy, będzie mógł on żądać od Ciebie udostępnienia dodanych przez niego treści, których nie możesz przechowywać po dokonaniu odstąpienia (przykładami takich treści są przesłane przez użytkownika filmy, zdjęcia, pliki tekstowe_. Powinieneś zatem wdrożyć na swojej platformie/w aplikacji funkcjonalność pozwalającą na łatwe wygenerowanie i udostępnienie użytkownikowi takich treści.    

Zmiany treści lub usług cyfrowych  

W regulaminie platformy powinieneś dodać procedurę wprowadzania zmian do dostarczanych przez Ciebie treści lub usług cyfrowych (np. dodania nowych funkcjonalności do aplikacji.).  

Jeżeli tego nie zrobisz, wprowadzanie takich zmian (choćby korzystnych dla użytkowników)  będzie nieskuteczne. 

O tym, jakie obowiązki wiążą się z wprowadzaniem zmian w treściach lub usługach cyfrowych, przeczytasz w naszym artykule: Nowe zasady świadczenia usług online i sprzedaży produktów elektronicznych, czyli co zmieni dyrektywa cyfrowa?

Porozmawiaj z ekspertem

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałem w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Napisz do mnie poprzez poniższy formularz i umów się na rozmowę.

Uzupełnij poniższy formularz, jeżeli np.:

 • masz pytania z zakresu o którym pisałem w tym artykule,
 • szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu,
 • chcesz wiedzieć, jak wygląda współpraca z nami, terminy oraz koszty.

Pierwszy kontakt jest bezpłatny i ma on na celu ustalenie zakresu potencjalnej naszej pomocy oraz Twoich pytań i wątpliwości.

Po przesłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu ustalenia dalszych szczegółów.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Kogo nie dotyczą zmiany? 

Opisane w artykule zmiany w zakresie treści i usług cyfrowych nie będą Cię dotyczyły, jeżeli:  

 1. dostarczasz użytkownikom treści lub usługi za darmo oraz  
 2. wymagasz od użytkowników jedynie podania danych osobowych (np. adresu email) oraz 
 3. dane podane przez użytkowników wykorzystujesz jedynie do wykonania umowy (np. w celu utworzenia konta użytkownika lub przesłania mailem treści cyfrowej) lub wykonania obowiązku prawnego.  

Tytułem uzupełnienia należy dodać, że w przypadku wykorzystywania danych osobowych użytkownika w jakichkolwiek innych celach, niż wskazane w pkt 3 (np. w celach archiwalnych i dowodowych), będziesz musiał przestrzegać nowych przepisów nawet w przypadku dostarczania treści/usług cyfrowych za darmo. Powinieneś zatem każdorazowo ocenić, czy zakres wykorzystania danych umożliwia Ci skorzystanie z omawianego wyłączenia. 

Jeżeli po dokonaniu powyższej oceny uznasz, że nowe przepisy nie będą dotyczyły tylko części dostarczanych przez siebie treści lub usług cyfrowych, wyraźnie rozdziel w regulaminie umowę o dostarczanie tych treści/usług cyfrowych oraz pozostałe umowy o dostarczanie treści/usług cyfrowych, które będą objęte nowymi przepisami. 

Mamy nadzieję, że powyższa instrukcja pomoże Ci przygotować się na nadchodzące zmiany.  

Jeżeli po jej przeczytaniu masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami 

Zdjęcie dodane przez Pixabay.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.