Szukaj
Close this search box.

Jak prowadzić sprzedaż suplementów diety przez Internet zgodnie z prawem?

Planujesz sprzedawać suplementy diety przez Internet? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak legalnie prowadzić sprzedaż suplementów diety!

Spis treści

Na całym świecie suplementy diety cieszą się obecnie sporą popularnością. Nic zatem dziwnego, że internetowy rynek suplementów diety w Polsce również rozwija się dość dynamicznie. 

Musisz jednak wiedzieć, że ze sprzedażą suplementów diety przez Internet wiążą się określone wymagania prawne. Nie są to „zwykłe” produkty, dlatego przy ich sprzedaży konieczne jest przestrzeganie dość szczegółowych regulacji. 

Jeśli planujesz wejść do branży suplementów diety i sprzedawać je przez Internet, ten artykuł jest dla Ciebie!

Podsumowanie na start

Nie masz czasu, aby przeczytać cały artykuł? Zapoznaj się z podsumowaniem najważniejszych informacji! 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, suplementy diety są środkami spożywczymi, a nie lekami.
 2. W sklepie internetowym należy umieścić wyraźną informację o charakterze suplementów diety.
 3. Wszelkie informacje o sprzedawanych suplementach należy udostępnić klientowi przed ich zakupem i w języku polskim.
 4. Podmiot sprzedający suplementy diety podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), potocznie znanej jako „sanepid”. 
 5. Jeżeli planujesz sprzedawać już istniejące suplementy, musisz uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez PIS. Jeżeli natomiast chcesz wprowadzić na rynek nowy suplement, masz obowiązek wcześniej powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).
 6. Oznakowanie suplementu musi zawierać określenie „suplement diety” i inne prawnie wymagane informacje (określone m.in. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia). 

Chcesz indywidualnie skonsultować swoje działania? Umów się na bezpłatne spotkanie online z prawnikiem!

Czym jest suplement diety?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będącym skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzanym do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie.

Jak wynika z powyższej definicji, suplementy diety zaliczają się do środków spożywczych. Co ważne, nie są one lekami w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. 

Informację o charakterze suplementów należy umieścić w opisach poszczególnych produktów oraz w regulaminie sklepu internetowego. 

Przeczytaj także:

 1. Jak zacząć sprzedawać w Internecie i założyć sklep internetowy? Sprzedaż w e-commerce
 2. Regulamin dla sklepu internetowego – jak napisać kompleksowy regulamin sklepu internetowego?

Jeśli zastanawiasz się jak wystartować ze swoim sklepem internetowy, obejrzyj nasz bezpłatny webinar Jak założyć sklep internetowy?

Czy sprzedaż suplementów diety on-line trzeba zgłosić? 

Przed rozpoczęciem sprzedaży suplementów diety, musisz dokonać odpowiedniego zgłoszenia do inspekcji sanitarnej. Pamiętaj, że dokonywane przez Ciebie zgłoszenie może dotyczyć sprzedaży suplementów:

 • aktualnie dostępnych na rynku albo 
 • jeszcze niedostępnych na rynku. 

Jeśli chcesz oferować w swoim sklepie suplementy, które już są legalnie dostępne na rynkuzobowiązany jesteś złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, musisz zrobić to najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem sprzedaży. 

Sprawa jest nieco bardziej złożona, jeśli chcesz wprowadzić do obrotu nowy suplement diety, który nie był dotychczas dostępny na rynku. W takim przypadku, musisz złożyć odpowiedni wniosek do GIS, czyli Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

W powyższym zgłoszeniu należy podać m.in.:

 • nazwę produktu;
 • dane producenta;
 • postać produktu, w jakiej jest wprowadzony do obrotu;
 • wzór oznakowania w języku polskim;
 • skład jakościowy i ilościowy składników.

Powiadomienia dokonuje się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie internetowej GIS. 

GIS, w ramach postępowania wyjaśniającego, może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty lub zwrócić się o opinię np. do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub jednostki naukowej. Celem jest ustalenie, czy wprowadzany preparat jest środkiem spożywczym oraz czy spełnia wszystkie normy i wymagania dla suplementu diety.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu odpowiednich zgłoszeń i dokumentów, umów się na bezpłatną konsultację już teraz!

Jak prezentować suplementy diety w sklepie internetowym?

Podmioty sprzedające suplementy diety na odległość muszą spełniać określone wymagania obowiązujące na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Zgodnie  z art. 14 powyższego rozporządzenia, opis suplementu diety sprzedawanego w sklepie internetowym musi zawierać informacje takie jak:

 • nazwa produktu,;
 • wykaz składników, w tym składniki i substancje mogące powodować alergie lub reakcje nietolerancji;
 • ilość określonych składników lub kategorii składników;
 • ilość netto;
 • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;
 • nazwę lub firmę podmiotu prowadzącego sprzedaż produktu;
 • zawartość alkoholu (w przypadku sprzedaży suplementów diety zawierających alkohol);
 • informacja o wartości odżywczej;
 • kraj i miejsce pochodzenia produktu (w określonych przypadkach);
 • instrukcja użycia (w określonych przypadkach).

Wszystkie powyższe informacje muszą być dostępne dla konsumenta jeszcze przed dokonaniem zakupu. Dodatkowym wymogiem jest udostępnienie ww. informacji w języku polskim. 

Ważne – nie jest dopuszczalne przekazanie konsumentowi powyższych informacji poprzez umieszczenie w opisie produktu linku odsyłającego na stronę internetową producenta. Oznacza to, że wymagane informacje musisz umieścić bezpośrednio w karcie produktu. 

Jak znakować suplementy diety? 

Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania suplementu diety określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety. 

W świetle przepisów ww. rozporządzenia, informacjami, które powinny znaleźć się na opakowaniu suplementu diety (i najlepiej również w karcie produktu), są:

 • określenie „suplement diety”;
 • nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt;
 • porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia;
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia;
 • stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety;
 • stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ponadto, znakowanie suplementów diety (jak i innych środków spożywczych) musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. 

Niezależnie od powyższego, masz możliwość (ale nie obowiązek) umieścić w opisie suplementu diety oświadczenia zdrowotne i żywieniowe (czyli informacje o szczególnych właściwościach suplementu pod kątem zdrowotnym i żywieniowym). 

Jeżeli się na to zdecydujesz, przygotowane przez Ciebie oświadczenia muszą spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzenia (WE) NR 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, oświadczenie zdrowotne lub żywieniowe musi zawierać następujące informacje:

 • stwierdzenie wskazujące na znaczenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia osób, które kupują suplementy;
 • ilość suplementu i poziom jego spożycia niezbędny do uzyskania korzystnego działania, o którym mówi dane oświadczenie;
 • w stosownych przypadkach, stwierdzenie skierowane do osób, które powinny unikać danego suplementu;
 • odpowiednie ostrzeżenie w przypadku suplementów diety, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli są spożywane w nadmiarze.

W przypadku oświadczeń o zmniejszeniu ryzyka choroby, masz obowiązek umieścić w nim również stwierdzenie, że istnieje wiele czynników ryzyka choroby, której dotyczy oświadczenie, i że zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub go nie wywierać. 

Wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, możesz odnaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

Czego unikać przy prezentacji suplementów diety w sklepie internetowym?

Prezentując suplementy diety w Twoim sklepie, powinieneś przede wszystkim unikać przedstawiania ich jako leków. W szczególności, nie powinieneś umieszczać w opisach produktów informacji sugerujących ich lecznicze właściwości. 

Dodatkowo, jeśli oprócz suplementów diety sprzedajesz również leki, obie kategorie produktów powinny być wyraźne rozdzielone w ramach Twojego sklepu (np. poprzez umieszczenie na osobnych podstronach). Konsument musi dokładnie wiedzieć, czym jest dany produkt i że suplement diety nie jest produktem leczniczym.  

Powyższe wskazówki wynikają z faktu, że zestawianie suplementów diety z lekami może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą interesy konsumentów. 

Podsumowanie

Zanim zaczniesz sprzedawać suplementy diety przez Internet, jest kilka rzeczy, o które musisz zadbać. Przede wszystkim:

 • uzyskaj wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jeżeli sprzedajesz suplementy już dostępne na rynku);
 • zgłoś Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu zamiar wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu suplementu diety wcześniej niedostępnego na rynku;
 • odpowiednio oznaczaj sprzedawanej suplementy;
 • udostępniaj kupującemu wszystkie wymagane informacje przed dokonaniem zakupu;
 • nie wprowadzaj konsumenta w błąd sugerując, że suplement diety może mieć właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia. 

Jeżeli chcesz rozpocząć biznes obejmujący sprzedaż suplementów diety w Internecie, ale masz wątpliwości natury prawnej, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!

Zdjęcie dodane przez ready made.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.