Szukaj
Close this search box.

AliExpress – instrukcja krok po kroku, jak zgłaszać naruszenia

Spis treści

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy lub sam jesteś fanem zakupów online, z pewnością słyszałeś o chińskiej platformie Aliexpress. Dzięki szerokiej ofercie oraz niskim cenom, stała się ulubionym miejscem zakupów dla użytkowników z całego świata, którzy dla tych korzyści są w stanie znieść niedogodności wynikające z długiego czasu oczekiwania na dostarczenie zamówionych produktów.

Niestety z popularności platformy ochoczo korzystają także producenci podróbek, czym dają się we znaki zarówno kupującym, jak i legalnym sprzedawcom. 

W celu ukrócenia tego nagminnego zjawiska, włodarze Aliexpress (grupa Alibaba) stworzyli specjalną platformę IPP, za pomocą której właściciele praw własności intelektualnej mogą zgłaszać skargi na nieuczciwych sprzedawców. 

Jeżeli chciałbyś skorzystać z tej możliwości, lecz nie wiesz, co dokładnie powinieneś zrobić, po przeczytaniu niniejszego artykułu wszystko będzie dla Ciebie jasne. 

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 1. Platforma IPP umożliwia użytkownikowi bezpłatne składanie i obsługiwanie skarg na naruszenia przysługujących mu praw, dokonywanych na platformach należących do grupy Alibaba (m.in. na Aliexpress).
 2. Kolejnymi krokami, jakie musi przejść użytkownik, są
  • utworzenie konta i uzupełnienie jego danych;
  • dodanie na platformę przysługujących mu praw;
  • złożenie skargi.
 3. W toku powyższego procesu, często będzie występowała konieczność przesyłania na platformę niezbędnych dokumentów w formie plików elektronicznych (np. potwierdzających tożsamość lub istnienie prawa, a także dokumentujących naruszenie). 
 4. W zależności od wagi naruszenia, nieuczciwego sprzedawcę mogą spotkać różnorodne sankcje (np. zakaz brania udziału w akcjach promocyjnych), a nawet usunięcie konta.

Jeżeli Twoje prawa naruszane są na AliExpress, Amazon lub Allegro, koniecznie przeczytaj:

Czym jest platforma IPP od Alibaba?

Platforma IPP ma w założeniu umożliwić jej użytkownikowi prowadzenie wszystkich spraw związanych z naruszeniami własności intelektualnej za pomocą jednego konta.

Do jego funkcjonalności należy w szczególności rejestrowanie praw przysługujących użytkownikowi (np. do znaków towarowych) oraz zgłaszanie i obsługa skarg. Warto nadmienić, że skarga może dotyczyć nie tylko praw podlegających rejestracji (np. znaków, czy patentów), lecz także praw nierejestrowych (np. praw autorskich do utworów, których w Polsce się nie rejestruje). 

Jak zgłaszać naruszenia własności intelektualnej na Aliexpress? 

Zgłaszane skargi mogą dotyczyć naruszeń powstałych na platformach należących do grupy Alibaba, czyli: 

 1. Taobao.com;
 2. Tmall.com;
 3. Tmall.hk;
 4. 1688.com;
 5. Alibaba.com;
 6. AliExpress.com.

W przypadku, gdy zgłoszona skarga zostanie uwzględniona, oferta sprzedaży naruszających prawo produktów zostanie usunięta, a sprzedawca poniesie opisane dalej konsekwencje. Nie jest on jednak całkowicie bezbronny, gdyż może w odpowiedzi odpierać zarzuty zawarte w skardze. Nie należy zatem korzystać z platformy IPP pochopnie, bez stwierdzenia rzeczywistego naruszenia. Platforma jest zdecydowanie nakierowana na dwustronny kontakt, ale służyć ma rzeczywistym „poszkodowanym”. 

Jakie zalety ma platforma do zgłaszania naruszeń AliExpress?

Mimo iż walka z naruszeniami za pomocą platformy IPP nie może zastąpić “klasycznego” procesu, ma ona trudne do pogardzenia zalety. Przede wszystkim umożliwia rzeczywiste powstrzymanie dokonywanych naruszeń (przynajmniej na platformach należących do grupy Alibaba) w sytuacji, gdy “dosięgnięcie” naruszyciela za pomocą środków prawnych jest de facto niemożliwe (np. ze względu na koszty, odległość geograficzną). Ponadto jest bezpłatna, a korzystanie z niej nie jest skomplikowane.

Warto dodać, że grupa Alibaba umożliwia zgłaszanie naruszeń własności intelektualnej także poza platformą IPP. Mogą to robić w szczególności zwykli użytkownicy Aliexprees, którym służy do tego znajdujący się przy każdym produkcie przycisk oraz specjalna zakładka na koncie, służąca do obsługi złożonych skarg. Oprócz tego, opis naruszenia wraz z dowodami można przesłać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Jak jednak wynika z informacji opublikowanych przez grupę Alibaba, skorzystanie z platformy IPP zapewnia najszybsze i najbardziej skuteczne rozpatrzenie skargi. 

Tworzenie konta na platformie AliExpress – IPP

Korzystanie z platformy IPP możliwe jest wyłącznie po utworzeniu konta użytkownika.

W tym celu powinieneś wejść na platformę (znajduje się ona pod adresem: https://ipp.alibabagroup.com/index.htm) i kliknąć zakładkę “Register”. Kolejnym krokiem jest wypełnienie prostego formularza zawierającego następujące dane:

 1. kraj (z rozwijanej listy można wybrać wariant “Mainlad China” [“Chiny”] lub “Others” [“inny kraj”]);
 2. typ użytkownika (można wybrać wariant “Individual” [“osobę fizyczną”] albo “Enterprise” [“Przedsiębiorstwo”]);
 3. status użytkownika (można wybrać wariant “Right holder” [“Posiadacz praw/uprawniony”] lub “Authorised agent” [“Pełnomocnika”] takiej osoby);
 4. adres e-mail;
 5. stworzone przez Ciebie hasło do konta i jego potwierdzenie.

6. Po przesunięciu zabezpieczenia przed botami, zaznaczeniu checkbox’a przy oświadczeniu o zaakceptowaniu umowy z operatorem platformy i polityki prywatności oraz kliknięciu przycisku rejestracji, na podany adres e-mail zostanie przesłany 6-cyfrowy kod weryfikacyjny, który powinieneś wpisać w wyświetlającym się polu. 

7. Po potwierdzeniu kodu, możliwe jest zalogowanie się na platformę przy użyciu loginu (adresu e-mail) oraz stworzonego hasła. Platforma po zalogowaniu wygląda następująco:

Uzupełnienie danych na koncie IPP

Przed rozpoczęciem właściwego korzystania z platformy IPP, musisz uzupełnić swoje dane. 

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, powinieneś:

 1. przesłać na platformę zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). Dopuszczalne formaty zdjęć to .jpg, .jpeg, .bmp oraz .png., a przesłany plik nie może być większy, niż 8 MB;
 2. podać:
  • numer dokumentu tożsamości;
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • pełny adres pocztowy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub reprezentujesz spółkę, powinieneś:

 1. przesłać na platformę zdjęcie dokumentu rejestrowego (może być to zdjęcie wydruku pobranego z systemu CEIDG lub KRS albo pobrane stamtąd pliki .pdf przekonwertowane na jeden z obsługiwanych formatów plików);
 2. podać:
  • numer dokumentu rejestrowego (w przypadku spółek powinien być to numer KRS, a w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – numer NIP);
  • firmę;
  • datę ważności dokumentu rejestrowego (należy zaznaczyć opcję “Permanent”, gdyż z formalnego punktu widzenia, wydruki z KRS i CEIDG nie mają określonej “daty ważności”).

Przytłacza Cię zgłaszanie naruszeń? Jest to zbyt skomplikowane i nie wiesz, jak do tego podejść? Umów się na rozmowę z nami i pomożemy Ci w tym – Kliknij tutaj i wypełnij formularz kontaktowy >

Dodanie swoich „praw” na platformę IPP

Po uzupełnieniu danych, kolejnym krokiem jest dodanie na platformę praw, które chcesz za jej pomocą chronić. W tym celu powinieneś wejść w zakładkę “IPR SUBMISSION” i wykonać następujące czynności:

 1. wybrać rodzaj dodanego prawa spośród następujących wariantów:
  • “Trademark” (“Znak towarowy”) – obejmuje on zarejestrowane znaki towarowe;
  • “Copyright” (“Prawo autorskie”) – obejmuje on przedmioty prawa autorskiego, czyli utwory (w Polsce nie podlegają one rejestracji);
  • “Patent” (“Patent”) – obejmuje on przedmioty ochrony patentowej, czyli wynalazki;
  • “Others” (“Inne”) – obejmuje on pozostałe kategorie praw własności intelektualnej, czyli np. wzory przemysłowe;
 2. wybrać kraj (z rozwijanej listy można wybrać wariant “Others” [“inny kraj”]).

Zgłaszanie praw autorskich na Aliexpress 

Jeżeli wybrałeś wariant “Copyright”, powinieneś w dalszej kolejności: 

 1. podać następujące dane:
  • nazwę przedmiotu prawa autorskiego;
  • numer seryjny/rejestracyjny prawa (obecność tej rubryki wynika z faktu, że urzędowa rejestracja utworów jest rozwiązaniem popularnym w krajach azjatyckich. W przypadku użytkowników z Polski, najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie wymyślonego numeru (np. 0001). Jeżeli jednak zamierzasz dodać na platformę kilka takich praw, ich numery powinny się od siebie różnić (np. 0001, 0002, 0003);
  • nazwisko twórcy przedmiotu prawa;
 2. pobrać i wypełnić dokument o nazwie Copyright Claim Statement, a następnie przesłać jego podpisany skan. Zawiera on:
  • oświadczenie o:
   • posiadaniu praw do danego utworu;
   • przekonaniu, że zgłaszane za pośrednictwem platformy produkty naruszają przysługujące Ci prawa;
   • prawdziwości informacji zawartych w dokumencie;
   • odpowiedzialności za roszczenia, odszkodowania i postępowania wynikające z usunięcia ofert na skutek zgłoszenia;
   • zgodzie na ujawnienie informacji zawartych w dokumencie podmiotom, których będzie dotyczyła skarga;
 3. informacje o utworze:
  • imię i nazwisko uprawnionego do utworu (właściciela autorskich praw majątkowych); 
  • imię i nazwisko twórcy (jeżeli jest to podmiot inny, niż uprawniony, należy dołączyć dowód przeniesienia autorskich praw majątkowych, np. skan umowy);
  • data, godzina i miejsce powstania;
  • zastosowana metoda twórcza (np. fotografowanie);
  • data pierwszej publikacji;
  • dowód pierwszej publikacji (np. link do oficjalnej strony internetowej, na której utwór został opublikowany);
  • główne cechy utworu (np. kolor, kształt);
  • liczba opublikowanych zdjęć utworu, które chronione są prawem autorskim (nie jest to wymagane, jeżeli podano link do oficjalnej strony, na której opublikowano zdjęcia);
  • wniosek o usunięcie lub zablokowanie ofert, które zostaną zgłoszone przez platformę jako naruszające Twoje prawa.

Zgłaszanie prawa ze znaku towarowego na Aliexpress

Jeżeli wybrałeś wariant “Trademark”, powinieneś w dalszej kolejności: 

 1. przesłać na platformę:
  • plik zawierający dokument potwierdzający rejestrację znaku (w Polsce – świadectwo ochronne). Akceptowane rodzaje plików to gif, jpg, .jpeg, .bmp, .png., .pdf. oraz .tsa, a sam plik nie może być większy, niż 5 MB. Za jednym razem można dodać tylko jeden znak towarowy (w przypadku ich większej liczby, należy powtórzyć całą procedurę dodawania prawa);
  • osobny plik zawierający części powyższego dokumentu, które odnoszą się do klas towarów i usług, w których został zarejestrowany znak towarowy;

2. podać (w kolejnym oknie):

 • nazwę znaku towarowego;
 • numer rejestracyjny znaku (w Polsce – numer prawa wyłącznego);
 • podmiot, który zgłosił znak do rejestracji;
 • data wygaśnięcia prawa wyłącznego;
 • klasy towarów lub usług, w których zastrzeżono znak;
 • nazwa marki powiązanej ze znakiem (jeżeli nie ma jej na liście rozwijanej, należy zaznaczyć “Other”);

3. odpowiedzieć na pytania (możliwe warianty to TAK i NIE):

 • czy prawo do znaku było przedłużane? (w Polsce prawo ochronne można przedłużać o 10-letnie okresy);
 • czy prawo do znaku było wcześniej przypisane? (czy wcześniej dodawałeś prawo do tego znaku na platformę?)
 • czy prawo do znaku było już zgłaszane na platformę?;
 • czy znak był zmieniany? (czy dokonywałeś rebrandingu?);

W przypadku, gdy odpowiedź brzmi TAK, należy przesłać na platformę dokument potwierdzający taki stan rzeczy.

Jeżeli działasz jako pełnomocnik właściciela prawa do znaku (przedsiębiorcy lub spółki) w ostatnim kroku powinieneś przesłać na platformę:

 1. plik zawierający dokument potwierdzający Twoją tożsamość;
 2. numer powyższego dokumentu;
 3. podpisany i opatrzony pieczątką firmową skan pełnomocnictwa, które wcześniej należy pobrać z platformy (jest generowane automatycznie w oparciu o podane wcześniej informacje).

Jeżeli nie chcesz robić tego samodzielnie, umów się na rozmowę z prawnikiem i skonsultuj naruszenia Twoich praw – Kliknij tutaj i wypełnij formularz kontaktowy >

Zgłoszenie prawa z patentu

Jeżeli wybrałeś wariant “Patent”, procedura jego dodawania na platformę przebiega podobnie, jak w przypadku znaku towarowego (“Trademark”).

Co dalej?

Po przejściu całej procedury, status zgłoszonych praw możesz sprawdzać w zakładce służącej do zarządzania nimi (“IPR Manage”). Jeżeli zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane, otrzymasz wiadomość e-mail z opisem braków wraz z linkiem do panelu, w którym będziesz mógł je uzupełnić. 

Zgłaszanie skarg i naruszeń na platformie Aliexpress – IPP

Kiedy dodane przez Ciebie prawo zostanie zatwierdzone, będziesz mógł przejść do składania skarg związanych z jego naruszeniem. W tym celu powinieneś wejść w zakładkę “Submit a Complaint”, a następnie wybrać platformę należącą do grupy Alibaba, na której dochodzi do naruszeń. Kolejny krok to wypełnienie właściwej skargi o następujące informacje:

 1. rodzaj oraz numer konkretnego prawa zapisanego na platformie, którego dotyczy naruszenie;
 2. linki do produktów/witryn naruszających prawo;
 3. opis naruszenia;
 4. dowody naruszenia (screeny/zdjęcia umożliwiające stwierdzenie naruszenia, np. zestawienie zdjęć produktów oryginalnych i podrobionych).

Skargę powinieneś wypełnić w miarę możliwości wyczerpująco, z dokładnym wskazaniem konkretnych elementów składających się na naruszenie (np. tych samych szczegółów oryginałów i podróbek). Zwiększy to szansę na jej szybkie uwzględnienie i usunięcie z platformy oferty naruszyciela.

Gotowy regulamin dla sklepu internetowego

Nasze gotowe dokumenty dla sklepów internetowych stanowią szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swój biznes dynamicznie i zgodnie z prawem.

Pozwalają one nie tylko zaoszczędzić czas, ale również pieniądze, które zazwyczaj trzeba przeznaczyć na wiele różnych spraw.

A jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy swoim sklepie internetowym, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego!

Jakie konsekwencje może ponieść naruszyciel?

Oprócz usunięcia z platformy oferty naruszającej cudze prawa własności intelektualnej, nieuczciwy sprzedawca może ponieść także inne konsekwencje, określone w regulaminie grupy Alibaba. Ich dolegliwość uzależniona jest od dwóch czynników:

 1. rodzaju naruszonego prawa;
 2. wagi naruszenia (może być ono “poważne” lub “zwykłe”).

Zgodnie z informacjami na stronach Alibaba, w tym w ich regulaminach, za naruszenia “zwykłe” (pojęcie to obejmuje przypadki mniejszej wagi, nie będące poważnymi naruszeniami), na konto danego sprzedawcy naliczane są punkty karne, które zachowują swoją ważność przez rok. Im więcej ich się kumuluje, tym poważniejsze są nakładane sankcje (np. usuwanie ofert sprzedawcy z wyników wyszukiwania, zakaz brania udziału w akcjach promocyjnych).

Jeżeli liczba punktów osiągnie 48, konto sprzedawcy zostaje usunięte z platformy. Ma on jednak możliwość odpierania zarzutów zawartych w skardze i jeżeli uczyni to skutecznie, nie otrzymuje punktów.

Na jego korzyść działają też inne zasady ich naliczania, np. brak punktów za pierwszą uwzględnioną skargę czy traktowanie kilku skarg dotyczących tego samego prawa jako jednej. Ma to na celu wyważenie interesów obu stron i zapobiec nadużywaniu procedury skargowej w celu pozbycia konkurentów.

Jeżeli sprzedawca dopuści się “poważnego” naruszenia (pojęcie to obejmuje przypadki oczywiste, np. rozprowadzenie pirackich kopii produktów lub posługiwanie się cudzym znakiem towarowym), nie otrzymuje wprawdzie punktów, lecz zostaje ono “odnotowane” na jego koncie i powoduje nałożenie sankcji. W razie wystąpienia 3 takich naruszeń, konto sprzedawcy jest usuwane.

Ponadto regulamin przewiduje przypadki ekstremalne (np. wszczęcia postępowania przeciwko platformie, ściganie sprzedawcy przez organy państwa), uprawniające grupę Alibaba do usunięcia jego konta w trybie natychmiastowym. 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pomoże chronić przysługujące Ci prawa własności intelektualnej z wykorzystaniem platformy IPP. Jeżeli nie dysponujesz środkami umożliwiającymi prowadzenie sprawy sądowej przeciwko zagarnicznemu naruszycielowi (w przypadku krajów pozaeurpejskich, mogą sobie na to pozwolić de facto tylko globalne korporacje), jest to jedyny sposób na rzeczywiste zahamowanie jego działalności. Z tą drogą przemawia ponadto jej bezpłatność oraz relatywnie niski poziom skomplikowania, co zwiększa szansę, że poradzisz sobie z nią własnymi siłami. Przede wszystkim stale trzymaj rękę na pulsie i gdy tylko ustalisz (samodzielnie lub po sygnałach klientów), że ktoś “podrabia Cię na Aliexpress” – reaguj!

Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.