Szukaj
Close this search box.

Jak reklamować salon optyczny w 2024 r.? Zakaz reklamy wyrobów medycznych 

Jesteś optykiem i chcesz wypromować swój biznes? Zastanawiasz się, czy jako optyk wykonujesz zawód medyczny i czy możesz pojawiać się w reklamach? Nie wiesz, jakie zmiany pojawiły się z wejściem w życie ustawy o wyrobach medycznych? Widzisz, że konkurencja postępuje bez zmian, ale obawiasz się wysokich kar? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych możesz prowadzić reklamę salonu optycznego – zapraszamy do lektury!

Spis treści

Podsumowanie na start 

 • Działalność salonów optycznych, okulistów, optyków, optometrystów i ortoptystów podlega różnym aktom prawnym, co wpływa na regulacje dotyczące reklamy, takim jak Rozporządzenie 2017/745, ustawa o wyrobach medycznych i ustawa o działalności leczniczej.  
 • Większość działań wykonywanych w salonach optycznych może zostać zakwalifikowana jako świadczenie zdrowotne. Zatem większość z tych działań obejmować będzie zakaz prowadzenia reklamy, wynikający z art. 14 ustawy o działalności leczniczej.  
 • Okulary korekcyjne, składające się z oprawy i soczewek korekcyjnych stanowią wyrób medyczny, a zatem ich reklama podlega szczególnym zasadom określonym w ustawie.  
 • Oprawy okularowe są klasyfikowane jako wyposażenie wyrobu medycznego, gdyż są przeznaczone do stosowania z soczewkami korekcyjnymi. Zatem reklama oprawek okularowych jako wyposażenia wyrobu medycznego podlega tym samym przepisom, co reklama samego wyrobu medycznego. 
 • Soczewki kontaktowe są grupowane jako produkty, które nie mają przewidzianego zastosowania medycznego, ale są objęte przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych. Reklama soczewek kontaktowych podlega zatem takim samym przepisom, jak reklama wyrobów medycznych. 
 • W reklamie salonów optycznych i gabinetów okulistycznych nie można wykorzystywać wizerunku osób, takich jak okuliści, optycy, optometryści i ortoptyści. 
 • Najlepiej, aby działania marketingowe miały charakter bardziej informacyjny i edukacyjny, niż reklamowy. Edukacja klientów dotycząca usług Twojego salonu jest bardzo istotna. 
 • Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia i konieczność weryfikacji strategii jak promować salon optyczny.  

Zapoznaj się także z naszymi innymi artykułami:

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w agencjach marketingowych, kreatywnych, reklamowych oraz eventowych. Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk marketing” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkmarketing.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Dlaczego reklama optyków może być problematyczna w świetle nowych przepisów? 

Działalność salonów optycznych, okulistów, optyków, optometrystów i ortoptystów podlega pod kilka aktów prawnych: 

 • Ustawę o działalności leczniczej – ponieważ badanie wzorku jest świadczeniem zdrowotnym,  
 • Ustawę o wyrobach medycznych  
 • Rozporządzenie UE nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.  

Czy wszystkie działania wykonywane w salonach optycznych są świadczeniami zdrowotnymi?  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.  

W zakresie kwestii takich jak badania wzroku przez ortoptystę lub zdrowia narządu oka przez okulistę nie jest to zaskakujące. Czy ta kwalifikacja odnosi się jednak również do takich działań jak dobór okularów czy soczewek kontaktowych, czyli działań wykonywanych przez optyków i optometrystów? Zdecydowanie tak. Jest to nadal przywracanie zdrowia, definiowanego jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niedomagania (https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being). Nie można stwierdzić, że brak poprawnego widzenia kwalifikuje się jako dobrostan.  

Ponadto, ustawa o działalności leczniczej wskazuje, że świadczeniem zdrowotnym nie są tylko działania służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, ale też „inne działania medyczne”. Te inne działania są definiowane jako „czynności wykonywane na ciele, w ciele człowieka lub na to ciało oddziałujące, zmierzające do zaspokojenia potrzeby zdrowotnej człowieka, a wykonywane w ramach przygotowania zawodowego lub prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby posiadające medyczną wiedzę specjalną” (G. Glanowski, 3.3. Przedmiot umowy [w:] Umowa o świadczenie zdrowotne, Warszawa 2019.). A w takim wypadku nawet dobieranie oprawek okularowych może być kwalifikowane jako świadczenie zdrowotne.  

Jakie wyroby medyczne są w salonach optycznych? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy wyjść od definicji wyrobu medycznego. Wyrób medyczny, to zgodnie z art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 2017/745 to „wyrób medyczny” oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego zastosowania medycznego, który nie działa zasadniczo w sposób farmakologiczny, immunologiczny czy metaboliczny.   

Tymi zastosowaniami medycznymi są m. in.:  

 • diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby, 
 • diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności, 
 • badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego, 
 • dostarczanie informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym pobranych od dawców narządów, krwi i tkanek, 

i który nie osiąga swojego zasadniczego przewidzianego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na nim, ale którego działanie może być wspomagane takimi środkami. 

Takimi wyrobami są na przykład narzędzia oraz urządzenia do badania wzroku oraz soczewki korekcyjne. Jak się można spodziewać, soczewki złożone z oprawą okularową będą wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Co jednak z innym asortymentem, który możemy znaleźć u okulisty lub optyka? 

Czy można reklamować same oprawki?  

Oprawy okularowe kwalifikowane są jako wyposażenie wyrobu medycznego. Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 2 Rozporządzenia UE nr 2017/745 „wyposażenie wyrobu medycznego” oznacza artykuł, który choć sam w sobie nie jest wyrobem medycznym, został przewidziany przez jego producenta do stosowania łącznie z co najmniej jednym określonym wyrobem medycznym specjalnie po to, by umożliwić używanie tego wyrobu medycznego zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem lub aby konkretnie i bezpośrednio wspomagać medyczną funkcjonalność tego wyrobu medycznego na potrzeby jego przewidzianego zastosowania. 

Oznacza to, że skoro oprawy okularowe są przeznaczone do stosowania z soczewkami korekcyjnymi, to stanowią one wyposażenie wyrobu medycznego.   

Wyposażenie wyrobu medycznego, wraz z wyrobem medycznym określane są łącznie jako „wyroby” przez art. 1 ust. 4 Rozporządzenia.  

Zatem przepisy Rozporządzenia jak i Ustawy, odnoszące się do wyrobów, obowiązują nie tylko w przypadku wyrobów medycznych, ale też takich produktów jak oprawki okularowe, stanowiące wyposażenie wyrobu. 

Oznacza to, że do reklamy oprawek jako wyposażenia wyrobu medycznego stosują się te same przepisy, jak co do reklamy samego wyrobu medycznego.  

Czy można reklamować soczewki kontaktowe? 

Soczewki kontaktowe należą do kategorii grup produktów, które nie mają przewidzianego zastosowania medycznego, ale stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące wyrobów medycznych. Soczewki kontaktowe, są wymienione w punkcie pierwszym Załącznika nr XVI do Rozporządzenia 2017/745.  

Celem wyodrębnienia tego rodzaju kategorii jest konieczność objęcia podobnymi regulacjami, jak co do wyrobów medycznych, takich grup produktów, w przypadku których producent deklaruje, że służą one wyłącznie do celów estetycznych lub innych celów niemedycznych, a które są jednak podobne do wyrobów medycznych pod względem funkcjonowania i profilu ryzyka. Przy czym, nieuzasadnione jest w mojej ocenie wyodrębnienie całej kategorii soczewek kontaktowych jako produkty niemające przewidzianego zastosowania medycznego, jeżeli mają tożsamy z okularami cel, do jakiego zostały przeznaczone – korekcja wady wzroku.

W szczególności, że korzystając z soczewek jest większa szansa na pojawienie się u klienta skutków ubocznych i problemów. Przy czym, uzasadniona jest teoria, że soczewki kontaktowe o których mowa w Załączniku nr XVI do Rozporządzenia to tylko te, które mają cele wyłącznie estetyczne np. zmianę koloru oczu. Zaś te posiadające korekcję są po prostu wyrobami medycznymi. 

Te grupy produktów, niemające przewidzianego zastosowania medycznego, wraz z wyposażeniem wyrobu medycznego jak i samym wyrobem medycznym, określane są jako „wyroby” przez art. 1 ust. 4 Rozporządzenia. I tak jak wcześniej wskazano, do reklamy soczewek kontaktowych jako produktu niemającego przewidzianego zastosowania medycznego, stosują się te same przepisy, jak co do reklamy samego wyrobu medycznego. 

Co z okularami przeciwsłonecznymi? 

Okulary przeciwsłoneczne, jeżeli posiadają soczewki korygujące wadę wzroku stanowią bez wątpliwości wyrób medyczny. Co zaś w przypadku, gdy takiej korekcji nie posiadają? Tutaj zaczynają się problemy.  

Zgodnie z Załącznikiem XVI do Rozporządzenia 2017/745 przedmiotami niemającymi przewidzianego zastosowania medycznego są m. in. soczewki kontaktowe lub inne przedmioty przeznaczone do wprowadzania do oka lub na oko. 

Z językowej perspektywy okulary wprowadza się na nos i uszy a oczami się tylko przez nie patrzy, a nie nakłada bezpośrednio na oko. A więc zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu nie ma uzasadnienia dla stosowania do okularów przeciwsłonecznych niezawierających korekcji tych samych przepisów, co do wyrobów medycznych. Szczególnie, że okulary przeciwsłoneczne kwalifikowane są jako środki ochrony indywidualnej I kategorii, w rozumieniu Rozporządzenia UE nr 2016/425. Nie jest jednak wykluczone, że organy administracji przyjmą inną wykładnię w tym zakresie i wymagać będą spełnienia wymogów z ustawy o wyrobach medycznych również w odniesieniu od okularów przeciwsłonecznych.  

Jakie zasady reklamy obowiązują okulistów? 

Biorąc pod uwagę powyższe, okulistów i gabinety okulistyczne obowiązuje przede wszystkim zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli podmiot leczniczy) podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy – czyli nie mogą nakłaniać do skorzystania ze świadczeń. Lekarzy obowiązują również normy etyczne, które zabraniają reklamy.  

Ten zakaz określony jest w art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. 

Co jednak z pozostałymi specjalistami z zakresu okulistyki, jak optycy, optometryści i ortoptyści? Nie są oni lekarzami, więc nie obowiązuje ich zakaz reklamy, ustanowiony w KEL. Przy czym nadal obowiązuje ich zakaz reklamowania działalności leczniczej, ponieważ są podmiotami leczniczymi w rozumieniu art. 4 ustawy, w zakresie w jakim udzielają świadczeń zdrowotnych, jeżeli pracują na własnej działalności lub w formie spółki. 

To jednak nie wszystko. W zakresie w jakim do świadczenia usług wykorzystują oni wyroby medyczne podlegają oni również przepisom ustawy o wyrobach medycznych. Wynika to z art. 58 ust 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym do reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług stosuje się przepisy ustawy o wyrobach medycznych w zakresie, w jakim reklama działalności dotyczy usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów.  

 Nie oznacza to jednak, że musisz zrezygnować z Google ads, czy że płatne reklamy są poza Twoim zasięgiem – promowane przez Ciebie treści powinny jednak mieć charakter informacji na temat prowadzonej działalności, a nie jej reklamy. Takie ich wykorzystanie nie było krytykowane przez organy administracji i jest powszechnie wykorzystywane, w celu zwiększenia swojej widoczności również przez inne podmioty lecznicze. Zwiększa to szansę na pozyskanie nowych klientów kupujących okulary, czy korzystających z Twoich usług. Co jest równoznaczne z rozwojem Twojego biznesu. 

Jak promować swój salon optyczny?  

Zasady reklamy wyrobów medycznych opisane są zarówno w rozporządzeniu unijnym, jak i polskiej ustawie. Podstawowym założeniem jest zakaz wprowadzania w błąd oraz konieczność jasności i zrozumiałości komunikatów dla osób bez wykształcenia medycznego. 

Reklamy wyrobów medycznych powinny być zrozumiałe dla laików i nie mogą używać sformułowań medycznych ani odwoływać się do wyników badań naukowych w sposób, który mógłby prowadzić do nadużycia reklamy poprzez przesadne podkreślanie skuteczności produktu. 

Reklamy wyrobów medycznych nie mogą: 

 • przypisywać wyrobom funkcji i właściwości, których faktycznie nie posiadają. 
 • wywoływać fałszywego przekonania dotyczącego leczenia, diagnozy, funkcji lub właściwości, których wyrób nie ma. 
 • nie informować o prawdopodobnych ryzykach związanych z używaniem wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 • sugerować innych zastosowań wyrobu, które nie są częścią jego przewidzianego zastosowania, w ramach którego przeprowadzono ocenę zgodności. 
 • wprowadzać w błąd dotyczącą zasad konserwacji, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów, a także wymagań dotyczących wyposażenia technicznego i kwalifikacji osób wykonujących te czynności. 

W reklamie kierowanej do publicznej wiadomości nie można również reklamować wyrobów, które są przeznaczone wyłącznie do użytku przez profesjonalistów. 

Reklama ponadto nie może być skierowana do dzieci ani wzywać ich do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów 

Powyższe obowiązki nie powinny być dla Ciebie zaskoczeniem, ponieważ rękojmia za niezgodność towaru z umową (określona w przepisach kodeksu cywilnego) pośrednio również zmusza optyków do przestrzegania obowiązków informacyjnych względem konsumentów. W szczególności, w zakresie w jakim np. sprzedawany towar nie ma właściwości, o których istnieniu optyk zapewnił kupującego lub w zakresie w jakim towar nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.  

Potrzebujesz pomocy prawnej w prowadzeniu reklamy salonu optycznego? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i otrzymaj bezpłatną, 15 minutową poradę prawną w ciągu 24 godzin. 

Wizerunki okulistów, optyków, optometrystów i ortoptystów w reklamie 

Zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości nie może wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód. 

Ustawa o działalności leczniczej definiuje wyłącznie osobę wykonującą zawód medyczny jako osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny (art. 2 ust. 1 pkt 2).  

Nie ma jednak jednej definicji zawodów medycznych w prawie polskim. Termin ten jest bezpośrednio używany wobec lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz farmaceuty. W trakcie procedowania przed senatem jest ustawa o niektórych zawodach medycznych, która obejmuje swoim zakresem optometrystę oraz ortoptystę, ale nie obejmuje optyka.  

Zakwalifikowanie całej tej grupy zawodów jako zawodów medycznych jest w naszej ocenie uzasadnione ze względu na cel ustawy: ze względu na ochronę zdrowia a także ochronę konsumentów przed nadmiernym powoływaniem się na autorytety w reklamie.  A zatem niedozwolone jest wykorzystanie w reklamach wizerunków okulistów, optyków, optometrystów i ortoptystów. Więc niestety Twój personel w większości nie będzie mógł się pokazać w reklamie. Co więcej, niedozwolone jest: 

 • podawanie się za osobę wykonującą taki zawód  

oraz  

 • przedstawienie osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że taki zawód wykonują.  

Ta ostatnia przesłanka w mojej ocenie odnosi się na przykład, do wykorzystania w gabinetu okulistycznego czy salonu optycznego jako tła reklamy.  

O czym należy pamiętać prowadząc reklamę okulistyczną?  

Zawsze przed prowadzeniem reklamy należy zweryfikować, co będzie jej przedmiotem. Dopiero po tym ustaleniu, będziemy wiedzieć, jakie przepisy będą się stosować do konkretnej reklamy. 

Jeżeli reklamujemy nasze usługi jako optyka czy okulisty, musimy wziąć pod uwagę zakaz reklamy działalności leczniczej oraz zasady dotyczące reklamy działalności z wykorzystaniem wyrobów medycznych. W takim wypadku najlepiej skupić się na treściach informacyjnych i edukacyjnych, aby uniknąć posądzenia o prowadzenie zakazanej reklamy.  

Jeżeli zaś reklamujemy sprzedawane przez nas soczewki okularowe czy już pełne okulary, należy przestrzegać szczegółowych wymagań wynikających z ustawy o wyrobach medycznych.  

Każda komunikacja marketingowa dotyczący wyrobów medycznych, a więc w szczególności, ale nie tylko: okularów, oprawek do okularów, soczewek, urządzeń do badania wzroku i tym podobnych musi zawierać: 

 • określenie podmiotu prowadzącego reklamę,  
 • nazwę lub nazwę handlową wyrobu, 
 • przewidziane zastosowanie wyrobu, 
 • nazwę producenta wyrobu medycznego i upoważnionego przedstawiciela, jeżeli został wyznaczony,  
 • dane dotyczące wyrobu w brzmieniu zgodnym z instrukcją używania wyrobu lub etykietą reklamowanego wyrobu, w sposób:  
 • widoczny i czytelny dla formy audiowizualnej i wizualnej,  
 • wyraźny dla formy dźwiękowej; 
 • ostrzeżenie, umieszczone w formie określonej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych. 

Ostrzeżenie to ma dwa różne brzmienia, w zależności od tego co reklamujemy. Dla wyrobów medycznych (tj. m. in. okularów, soczewek korekcyjnych) ma następującą treść: „To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.”. W przypadku zaś wyposażenia wyrobów medycznych oraz produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego (tj. m. in. oprawek okularowych, soczewek kontaktowych): „Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.”, 

Forma publikacji ostrzeżenia również jest istotna, musi ona być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia, o którym mowa powyżej. A w związku z tym, dla reklam w formie:  

 • audiowizualnej:  
 • umieszczenie w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 15% jej powierzchni,  
 • w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu jest nie większa niż wysokość liter. 
 • odczytanie w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania tego ostrzeżenia nie może być krótszy niż 4 sekundy,  
 • dźwiękowej:  
 • odczytywane w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania tego ostrzeżenia nie może być krótszy niż 4 sekundy, 
 • wizualnej:  
 • umieszczenie w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10% jej powierzchni, w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu jest nie większa niż wysokość liter. 

Przeniesienie obowiązków na inny podmiot 

Wiedząc, ile obowiązków wiąże się z prowadzeniem reklamy wyrobów medycznych można się zacząć zastanawiać, czy nie lepiej scedować to na specjalistę – np. agencję marketingową. Niestety to tylko częściowo rozwiązuje problem.  

Zgodnie z art. 56 ustawy o wyrobach medycznych reklama wyrobu może być prowadzona wyłącznie przez podmiot gospodarczy: producenta, dystrybutora lub importera. W większości przypadków osoby prowadzące salony optyczne będą dystrybutorami wyrobów medycznych.  

Oczywiście możliwe jest scedowanie prowadzenia reklamy na agencje, ale wyłącznie po zatwierdzeniu reklamy w formie pisemnej, przez dany podmiot gospodarczy. Zatwierdzenie to nie zwalnia dystrybutora z odpowiedzialności – nadal to on ponosi odpowiedzialność za reklamę, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy.  

Dodatkowe obowiązki przy prowadzeniu reklamy 

Pomijając konieczność spełnienia wszystkich powyższych warunków, niezbędne jest również sprostanie dodatkowym wymaganiom dotyczącym prowadzenia reklamy wyrobów medycznych.  

Głównym z nich jest obowiązek przechowywania wzoru reklamy oraz informacji o miejscach jej rozpowszechnienia przez okres dwóch lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym reklama ta została rozpowszechniona. 

Sankcje związane z naruszeniem przepisów 

Prowadzenie reklamy niezgodnie z przepisami wiąże się nie tylko z nakazem 

 • usunięcie stwierdzonych naruszeń lub 
 • zaprzestanie publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy, lub 
 • publikację wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama. 

Nakładanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ale również z dotkliwymi karami pieniężnymi:  

 • za używanie tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów, symboli lub innych oznaczeń, które mogą wprowadzić użytkownika lub pacjenta w błąd dotyczący zamierzonego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu, do wysokości 5 000 000 zł, 
 • za prowadzenie reklamy niezgodnej z przepisami rozporządzenia lub ustawy, do wysokości 2 000 000 zł. 
 • za brak przechowywania reklam, do wysokości 50 000 zł. 

Jednak, jeśli naruszenie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników wyrobu medycznego lub pacjentów, nałożona kara nie może przekroczyć 10% powyższych kwot. 

Od czego zacząć skuteczną promocję Twojego biznesu zgodnie z prawem?

Rozpoczynając jakąkolwiek kampanię marketingową dotyczącą Twojej marki w internecie, czy to samej strony internetowej czy działalności mediach społecznościowych zadbaj o to, aby wsystkie materiały były zgodne z przepisami. Twoja strona internetowa to Twoja wizytówka, dzięki której klienci i konsumenci mogą się zapoznać z Twoim zakresem usług. 

Zweryfikuj najpierw co chcesz reklamować, a jeżeli jest to sprzedaż konkretnych wyrobów medycznych, musisz opatrzyć je odpowiednimi ostrzeżeniami. Pamiętaj, że również grafiki stockowe, czy wykorzystywane przez Ciebie zdjęcia mogą stanowić naruszenie przepisów. 

Tak jak wspominaliśmy wcześniej – dostosowanie reklam do aktualnych przepisów wcale nie znaczy, że widoczność w internecie Twojego salonu się zmniejszy. Nadal możliwe jest korzystanie z SEO, aby skutecznie promować swój salon, czy być widocznym w wyszukiwarce a więc dać nowym klientom większe możliwości zapoznania się z swoimi usługami. 

Podsumowanie 

Zmiany wprowadzone ustawą o wyrobach medycznych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., nie oznaczają całkowitego zakazu reklamy dla branży optycznej. Jednak wprowadzają one konieczność oceny dotychczasowych działań marketingowych. Brak jasnych wytycznych co do sposobu reklamy działalności optyków z pewnością może utrudniać dostosowanie reklamy do zgodności z prawem. Nadal istnieje możliwość promowania swojej działalności, ale niezbędne będzie dostosowanie niektórych reklam do aktualnych wymogów, w szczególności poprzez wskazanie odpowiednich oznaczeń i ostrzeżeń. W pozostałym zakresie, warto rozważyć zmianę charakteru reklamy na bardziej informacyjny niż perswazyjny, aby uniknąć podejrzeń o prowadzenie niedozwolonej reklamy – warto w tym zakresie skorzystać z content marketingu.  

W przypadku wątpliwości co do zgodności swojej reklamy z prawem skonsultuj się z nami! Z chęcią zweryfikujemy Twoje reklamy, kiedy Ty skupisz się na prowadzeniu biznesu – napisz do nas a do Ciebie oddzwonimy.  

Zdjęcie dodane przez Ksenia Chernaya.

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w agencjach marketingowych, kreatywnych, reklamowych oraz eventowych. Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk marketing” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkmarketing.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.