Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 w 2022 – krok po kroku

ballpen-close-up-desk-955389
Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain.

Spis treści

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musisz wcześniej zarejestrować się jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces rejestracji działalności gospodarczej od pozyskania wniosku, przez jego uzupełnienie, do jego złożenia.

Seria artykułów:

 1. Czym grozi zarabianie bez założenia działalności gospodarczej? – Konstytucja Biznesu
 2. Kiedy muszę założyć działalność gospodarczą? – Konstytucja Biznesu
 3. Działalność nierejestrowa – kompendium wiedzy
 4. Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 w 2022 – krok po kroku
 5. Jak wypełnić formularz ZUS ZUA w 2022 – krok po kroku
 6. Jak wypełnić formularz VAT-R w 2022 – krok po kroku

Gdzie znaleźć wniosek CEIDG-1?

Wniosek CEIDG możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Pierwszą z nich możesz pobrać ze strony internetowej CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/) i wydrukować samodzielnie lub pobrać gotowy druk w dowolnym urzędzie miasta i gminy. Wniosek w formie elektronicznej wypełnia się natomiast na stronie internetowej CEIDG.

Gdzie złożyć wniosek CEIDG-1?

Po wypełnieniu papierowego wniosku (warto przy tym posiłkować się dostępną tutaj lub na stronie CEIDG instrukcją) możesz:

 • złożyć go osobiście w dowolnym urzędzie miasta i gminy (w takim przypadku musisz mieć przy sobie dokument tożsamości) albo
 • wysłać listem poleconym na adres takiego urzędu (w takim przypadku podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie).

Jeżeli chcesz przeprowadzić całą procedurę online, powinieneś zarejestrować się na stronie CEIDG, wypełnić wniosek i przesłać go, podpisawszy go wcześniej Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na tym kończą się formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej w CEIDG.

Procedurę online możesz przeprowadzić też z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (obecnie takie usługi świadczą PKO BP, mBank i ING), lecz będziesz musiał wtedy dokonać osobnych zgłoszeń do ZUS i urzędu skarbowego (wniosek przesyłany przez stronę CEIDG je zastępuje).

Kup teraz: Regulamin i polityka prywatności - produkty fizyczne, elektroniczne i mieszane

Jeżeli szukasz gotowych wzorów dokumentów dla sklepu internetowego sporządzonych przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

Jeżeli nie posiadasz Profilu Zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub po prostu nie chcesz załatwiać całej sprawy przez Internet, możesz wypełnić wniosek na stronie CEIDG (zarówno rejestrując się na tej stronie, jak i anonimowo), a następnie udać się do urzędu miasta i gminy. Pracujący tam urzędnik pobierze wypełniony wniosek (odnajdzie go po nadanym numerze, który powinieneś mu podać), przedstawi Ci do podpisu i przyjmie. Podczas wypełniania wniosku można skorzystać z pomocy konsultanta.

Musisz wiedzieć, że wszystkie czynności związane z rejestracją działalności gospodarczej w CEIDG są bezpłatne – nie daj się zatem nabrać na pojawiające się oferty płatnego wpisu, które mogą służyć wyłudzaniu pieniędzy.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Aby prawidłowo wypełnić wniosek, postępuj według poniższych wskazówek. Instrukcja zgodna jest także z tym, co zobaczysz we wniosku wypełnianym przez formularz online.

 • w rubryce 01., zaznacz kwadrat przy zdaniu: “wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy”;
 • rubrykę 02. pomiń – wypełni ją urząd;
 • rubrykę 03.1-14. wypełnij swoimi danymi zgodnymi z rzeczywistością lub zaznacz odpowiednie kwadraty. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe;
 • w rubryce 03.15. zaznacz kwadrat przy zdaniu: “tak, składam oświadczenie”, jeżeli treść znajdującego się ponad nim oświadczenia jest zgodna z prawdą (za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna);
 • jeżeli nie jesteś cudzoziemcem, pomiń rubryki 03.1 i 03.2;
 • w rubryce 04. wpisz swój aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania!), czyli miejsce, w którym przebywasz z zamiarem stałego pobytu. Rubrykę 04.11. wypełnij, gdy dotarcie do Twojego miejsca zamieszkania może być utrudnione dla osób nieznających okolicy. Na podany adres będziesz otrzymywał korespondencję z urzędu skarbowego, nie będzie on widoczny dla osób trzecich przeglądających wpis w CEIDG;
 • rubrykę 05. wypełnij tylko wtedy, gdy utworzyłeś elektroniczną skrzynkę ePUAP (nie jest to obowiązkowe). Jeżeli jej nie posiadasz, zaznacz kwadrat przy oświadczeniu o rezygnacji;
 • w rubryce 06. wpisz firmę (nazwę) pod którą będziesz wykonywał działalności gospodarczą. Musi ona zawierać Twoje imię i nazwisko (w mianowniku), możesz dodać do niej także inne określenia (nie mogą one jednak wprowadzać błąd co do Twojej osoby, przedmiotu lub miejsca Twojej działalności, czy też źródeł zaopatrzenia). Cała firma może liczyć maksymalnie 512 znaków ze spacjami;
 • w rubryce 06.1. wpisz przewidywaną liczbę zatrudnionych przez Ciebie osób (w tym członków rodziny, jeżeli zgłosiłeś ich do ubezpieczenia jako współpracowników);
 • w rubryce 06.2. wpisz kod PKD wykonywanych przez siebie działalności (odnajdziesz je na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd/),
  w tym jeden jako przeważający (z którego będziesz osiągał najwyższe przychody). Wpisz PKD tylko tych działalności, które zamierzasz faktycznie wykonywać (nie na zapas). Jeżeli zabraknie rubryk na wszystkie rodzaje wykonywanych przez Ciebie działalności, wpisz resztę w formularzu CEIDG-RD i dołącz do głównego wniosku;
 • w rubryce 07. wpisz skróconą firmę, która będzie widoczna w ZUS – może liczyć tylko 31 znaków ze spacjami, zatem najwygodniej wpisać tam tylko imię i nazwisko;
 • w rubryce 08. wpisz datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, która musi być zgodna z prawdą. Może być to data przyszła, bieżąca lub wsteczna – wpisanie tej ostatniej może jednak spowodować powstanie zaległości podatkowych lub w składkach, dlatego nie jest to zalecane rozwiązanie;
 • w rubryce 09. możesz (nie musisz) wpisać swoje dane kontaktowe, jeżeli chcesz, by urzędy kontaktowały się z Tobą szybciej, niż przez pocztę tradycyjną. Jeżeli chcesz, by znały je tylko urzędy, zaznacz kwadrat “Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”;

Subskrybuj newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

 • w rubryce 10.1. wpisz adres do doręczeń – jest bardzo ważny, gdyż będziesz otrzymywał na niego większość pism urzędowych. Powinieneś regularnie odbierać korespondencję, gdyż brak odebrania pism nie wstrzymuje związanych z nimi skutków prawnych (np. możesz przegapić termin odwołania się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji). Musisz posiadać tytuł prawny do lokalu znajdującego się pod wskazanym adresem (np. akt własności, umowę najmu) i móc okazać go w przypadku kontroli;
 • w rubryce 10.2. zaznacz, czy posiadasz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, a jeżeli tak, w znajdujących się niżej polach wpisz jego adres. Może być to np. Twoje mieszkanie, dom, biuro, magazyn (musisz posiadać tytuł prawny do wskazanego lokalu). Nie powinieneś pochopnie zaznaczać opcji “Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, gdyż jeżeli okaże się to niezgodne z rzeczywistością, Twój wpis może zostać wykreślony;
 • rubrykę 11. wypełnij, jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą w więcej niż w jednym miejscu. Jeżeli brakuje miejsca na wpisanie wszystkich, wypełnij formularz CEIDG-MW i dołącz do głównego wniosku (musisz posiadać tytuł prawny do każdego wskazanego lokalu);
 • w rubryce 12. zaznacz właściwy zakład ubezpieczeń (w przeważającej liczbie przypadków będzie to ZUS). Jako datę powstania obowiązku opłacania składek wskaż datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (z rubryki 08.). Następnie zaznacz właściwy formularz ZUS, który dołączysz do wniosku (o formalnościach związanych z rejestracją w ZUS przeczytasz tutaj [link]);
 • jeżeli nie jesteś ubezpieczony w KRUS, pomiń rubrykę 13.;
 • pomiń rubryki 14. – 16;
 • w rubryce 17 wpisz urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;
 • w rubryce 18. zaznacz wybraną formę opłacania podatku PIT;
 • w rubryce 19. zaznacz kwadrat „Składam zawiadomienie”, jeżeli wybrałeś prowadzenie ksiąg rachunkowych (jeżeli nie, pomiń rubrykę);
 • w rubryce 20. wpisz dane podmiotu, który będzie prowadził Twoją dokumentację rachunkowa (powinieneś móc wykazać to umową lub innym dokumentem). Jeżeli dokumentacje będziesz prowadził samodzielnie, pomiń tą rubrykę;
 • w rubryce 21. wpisz adres przechowywania dokumentacji rachunkowej (faktur, rachunków, ksiąg);
 • jeżeli prowadzisz zakład pracy chronionej, zaznacz to w rubryce 22.;
 • w rubryce 23. zaznacz opcję zgodną z prawdą i ewentualnie wypełnij rubrykę 24. (a w razie potrzeby – także formularz CEIDG-S.C.);
 • w rubryce 25. zaznacz właściwą informację (małżeńska wspólność majątkowa powstaje między małżonkami z mocy prawa, chyba że wyłączą ją małżeńską umową majątkową lub zniesie ją sąd);
 • w rubryce 26. podaj dane swojego rachunku bankowego. Choć de iure nie masz obowiązku jego posiadania, de facto jest on Ci niezbędny, gdyż zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, masz obowiązek dokonywać lub przyjmować płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli kontrahentem jest inny przedsiębiorca, a wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Jeżeli masz kilka rachunków, wpisz je do formularza CEIDG-RB i dołącz do głównego wniosku;
 • rubrykę 27. wypełnij, jeżeli uzyskałeś poza Polską numer identyfikacyjny dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych;
 • rubrykę 28. wypełnij, jeżeli zdecydowałeś się ustanowić pełnomocnika i chcesz ujawnić ten fakt w CEIDG. Brak ujawnienia pełnomocnika w CEIDG nie ma znaczenia dla ważności dokonywanych przez niego czynności (jeżeli został prawidłowo ustanowiony);
 • w rubryce 29. zaznacz załączniki, które dołączasz do wniosku oraz wskaż ich liczbę.

Pamiętaj, że wszystkie powyższe dane musisz aktualizować w ciągu 7 dni od zaistnienia ich zmiany.

Co dzieje się po złożeniu wniosku CEIDG-1?

Złożony wniosek CEIDG-1 podlega weryfikacji pod kątem formalnym. Jeżeli zawiera błędy, poinformuje Cię o tym system informatyczny CEIDG (w przypadku wniosku złożonego online) albo urząd, w którym złożyłeś wniosek papierowy (w takim przypadku będziesz musiał złożyć poprawny wniosek w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania).

Jeżeli wniosek jest poprawny albo uzupełniłeś jego braki w terminie, zostaniesz wpisany do CEIDG najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Pamiętaj, że działalność gospodarczą możesz rozpocząć już w dniu złożenia wniosku.

Twój wpis będziesz mógł odnaleźć i przeglądać w bazie przedsiębiorców na stronie CEIDG. Stamtąd będziesz mógł także pobrać zaświadczenie o wpisie.

Czy rejestracja w CEIDG to wszystko, co muszę zrobić jako przedsiębiorca?

Dzięki realizacji “idei jednego okienka”, wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem do ZUS w charakterze płatnika oraz do urzędu skarbowego. Jeżeli będziesz odprowadzał podatek VAT, możesz dołączyć do wniosku o wpis składanego online także formularz VAT-R (rejestracja lub aktualizacja), który należy opatrzyć Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (więcej o wypełnianiu formularza VAT możesz przeczytać w artykule Jak wypełnić wniosek VAT-R w 2021 – krok po kroku).

Na podstawie danych pobranych z CEIDG, ZUS samodzielnie sporządza Twoje zgłoszenie jako płatnika (ZUS ZFA), informację o rachunkach bankowych płatnika (ZUS ZBA) oraz informację o adresach prowadzenia działalności (ZUS ZAA). Dodatkowe formularze ZUS, które musisz wypełnić (ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZCNA) również możesz dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG (więcej o wypełnianiu formularza ZUS ZUA możesz przeczytać w artykule Jak wypełnić wniosek ZUS ZUA w 2021 – krok po kroku).

Kup teraz: Umowa o dzieło z grafikiem + załączniki i RODO

Jeżeli szukasz gotowego wzoru umowy sporządzonego przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

Podsumowanie

Choć procedury załatwiania wielu spraw urzędowych pozostawiają jeszcze wiele do życzenia, rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG wyróżnia się na ich tle łatwością i przystępnością dla zwykłego obywatela. Dzięki wysokiemu stopniowi informatyzacji, możesz przejść przez nią w zasadzie nie wychodząc z domu, oszczędzając przy tym sporo czasu. Jest to szczególnie ważne, gdyż jako początkujący przedsiębiorca z pewnością będziesz chciał spożytkować go na rzeczy bardziej pożyteczne, niż stanie w urzędowych kolejkach.

Jeżeli artykuł przydał Ci się, udostępnij go proszę dalej. Będę wdzięczny, jeżeli dowie się o nim więcej osób 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, wspólnikiem w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym.

Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain.

Pomagam przedsiębiorcom m.in. w sporządzaniu umów i regulaminów ochronie danych osobowych i własności intelektualnej oraz prawie reklamy i mediów. Wspieram w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w tym na rynku chińskim.

Chcesz porozmawiać o swoich bolączkach?
Napisz do mnie na a.szczudlo@creativa.legal lub skorzystaj z przycisku poniżej i wypełnij formularz. Sprawdź, czy możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.

Subskrybuj newsletter
i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Nowe zmiany prawa dla e-commerce
od stycznia 2023!

Jeżeli prowadzisz lub zarządzasz sklepem internetowym, musisz być z nami. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu, już 13 grudnia o 19:00!

Dowiedz się, jakie zmiany czekają na Ciebie – oraz jak się prosto, szybko i tanio do nich dostosować! Otrzymasz od nas gotowe rozwiązania!