Szukaj
Close this search box.

Jak wypełnić formularz VAT-R w 2024 – krok po kroku

Spis treści

Najważniejszą czynnością przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest zarejestrowanie jej w CEiDG. Oprócz tego, musisz dopełnić jeszcze kilku innych formalności, m.in. zarejestrować się jako podatnik VAT, co wiąże się z wypełnieniem i złożeniem formularza VAT-R. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak zrobić to szybko i bez zbędnego wysiłku.

Seria artykułów:

 1. Czym grozi zarabianie bez założenia działalności gospodarczej? – Konstytucja Biznesu
 2. Kiedy muszę założyć działalność gospodarczą? – Konstytucja Biznesu
 3. Działalność nierejestrowa – kompendium wiedzy
 4. Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 w 2024 – krok po kroku
 5. Jak wypełnić formularz ZUS ZUA w 2024 – krok po kroku

Kiedy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT?

Musisz się zarejestrować jako podatnik VAT, gdy:

 • wartość netto sprzedanych przez Ciebie towarów i usług w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 000,00 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku, limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego);
 • dostarczasz:
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (metale szlachetne, wyroby kultu religijnego itd.);
  • towary opodatkowane akcyzą, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • używanych samochodów osobowych, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynki, budowle lub ich części w przypadkach, gdy:
   • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
   • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;
  • tereny budowlane,
  • nowe (pod względem czasu użytkowania i przebiegu) środki transportu
  • następujące towary, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
   • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),
   • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),
   • urządzenia elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
   • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
  • hurtowe i detaliczne części do:
   • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
   • motocykli (PKWiU 45.4);
 • świadczysz usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • ściągania długów, w tym factoringu.
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Gdzie znaleźć formularz VAT-R?

Formularz VAT-R możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Pierwszą z nich możesz pobrać ze strony internetowej “Portalu podatkowego” (https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/formularze-do-druku/vat) i wydrukować samodzielnie lub pobrać wydrukowany formularz z urzędu skarbowego. W formie elektronicznej możesz wypełnić go i dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG albo wypełnić i przesłać przez system e-Deklaracje (w ramach “Portalu podatkowego”).

Kup teraz: Gotowe dokumenty dla sklepów internetowych

Nasze gotowe dokumenty dla sklepów internetowych stanowią szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swój biznes dynamicznie i zgodnie z prawem.

Pozwalają one nie tylko zaoszczędzić czas, ale również pieniądze, które zazwyczaj trzeba przeznaczyć na wiele różnych spraw.

A jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy swoim sklepie internetowym, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego!

W Internecie możesz znaleźć informację, że do formularza VAT-R musisz dołączyć tytuł prawny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzisz działalność (np. akt własności, umowę najmu). W rzeczywistości nie jest to wymóg formalny, a zgłoszenie dokonane bez dołączenia tego dokumentu nie zostanie odrzucone z powodu jego braku. W praktyce urzędy skarbowe często wzywają do przedstawienia takiego tytułu w ramach czynności sprawdzających, do czego mają prawo. Praktyka w tej materii nie jest jednolita, więc powinieneś zasięgnąć informacji na ten temat w urzędzie skarbowym, w którym się rejestrujesz.

Gdzie złożyć formularz VAT-R?

Formularz w wersji papierowej powinieneś po wypełnieniu złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania albo wysłać listem poleconym na adres tegoż urzędu.

Formularz w wersji elektronicznej możesz dołączyć do elektronicznego wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG i przesłać wraz z nim (w takim przypadku trzeba podpisać go Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo przesłać za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Aby prawidłowo wypełnić formularz, postępuj według poniższych wskazówek

 • w wyznaczonym polu na samej górze formularza wpisz numer NIP – jeżeli go nie posiadasz, konieczne jest dołączenie do niego formularza NIP-2 (zgłoszenia identyfikacyjnego). Pomiń pola 2. i 3. (wypełni je urząd);
 • w części A.:
  • w polu 4. zaznacz kwadrat przy celu rejestracyjnym,
  • w polu 5. wpisz naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania,
  • pomiń pola 6. i 7. jeżeli nie posiadasz siedziby za granicą,
  • pomiń pola 8. i 9., ponieważ dopiero się rejestrujesz;
 • w części B.1.:
  • w polu 10. zaznacz kwadrat 2.,
  • w polu 11. zaznacz odpowiedni kwadrat,
  • w polu 12. wpisz swoje nazwisko, pierwsze imię i drugie imię,
  • w polu 13. wpisz imiona swoich rodziców,
  • w polu 14. wpisz swój PESEL,
 • w części B.2. wpisz dane Twojego miejsca zamieszkania (nie miejsca siedziby Twojej działalności gospodarczej);
 • pomiń część B.3., jeżeli nie jesteś osobą zagraniczną;
 • w części C.1. (uważaj, by nie zaznaczyć wykluczających się kwadratów!):
  • pomiń kwadrat 27. – zaznaczają go osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • pomiń kwadrat 28. – zaznaczają go osoby zagraniczne,
  • kwadrat 29. zaznacz, jeżeli wartość netto sprzedanych przez Ciebie towarów i usług w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 000,00 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku kalendarzowego, limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego),
  • kwadrat 30. zaznacz, jeżeli wartość netto sprzedanych przez Ciebie towarów i usług w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 200 000,00 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku kalendarzowego, limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego), lecz chcesz nieobowiązkowo zarejestrować się jako podatnik VAT (dzięki temu będziesz mógł wystawiać faktury zamiast rachunków),

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami m.in. bezpłatne nagrania webinarów i szkoleń dla branży e-commerce!

W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

 • kwadrat 31. zaznacz, jeżeli będziesz dokonywał sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku, z wyjątkiem dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywanej przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (przywołany w formularzu art. 82 ustawy o VAT dot. organizacji pożytku publicznego),
 • kwadrat 32. zaznacz, jeżeli będziesz korzystał ze zwolnienia dla rolników opisanego powyżej,
 • pomiń kwadraty 33. – 35. (dotyczą aktualizacji już zarejestrowanych danych),
 • kwadrat 36. zaznacz, jeżeli będziesz dokonywał sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (czyli będziesz podatnikiem podatku od wartości dodanej z kraju Unii, który sprzedaje towar na rzecz polskich podmiotów, niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia),
 • pomiń kwadrat 37. (dotyczy podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju),
 • kwadrat 38. zaznacz jeśli ułatwiasz sprzedaż, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro,
 • kwadrat 39. zaznacz jeśli poprzez użycie interfejsu komputerowego: sprzedajesz towary (pamiętaj: czym innym jest sprzedaż czym innym ułatwianie sprzedaży); dokonujesz wewnątrz wspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczysz usługi na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innego niż świadczenie usług,
 • w polu 40. wpisz odpowiednią datę,
 • pola 41-45. dotyczą rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT niektórych usług finansowych – te pola możesz pominąć jeżeli Cię nie dotyczą;
 • pole 46. dotyczy małych podatników, czyli takich, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Jeżeli jesteś takim podatnikiem, możesz wybrać kasową metodę rozliczania podatku, która polega na powstaniu obowiązku podatkowego z dniem uregulowania całości lub części należności (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, za którą należność nie zostanie uregulowana. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje później, nie później jednak niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi) – zaznacz w tym celu kwadrat 1. Pomiń kwadraty 2. i 3. (dotyczą aktualizacji już zarejestrowanych danych);
 • w polach 47. – 50. wpisz odpowiednie daty (jeżeli zaznaczyłeś jeden z kwadratów w polu 46.);
 • w polu 51. zaznacz kwadrat 1., jeżeli wybierasz rozliczenie kwartalne;
 • pomiń pola 52. – 53.;
 • pola 54. – 56. możesz wypełnić tylko wtedy, gdy świadczysz usługi taksówkowe lub obracasz złotem inwestycyjnym;
 • w części C.2. w przeważającej liczbie przypadków powinieneś zaznaczyć kwadrat 57. (deklaracje miesięczne są najpopularniejszym rozwiązaniem).
 • Pole 58 zaznaczasz, jeśli rozliczasz się metodą kasową lub kwartalną, VAT-8 – podatników nie zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a VAT-12 – taksówkarzy.
 • W polach 61. – 64. wpisz właściwe daty;
 • część C.3. wypełnij tylko wtedy, gdy będziesz dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 • w części D. zaznacz decyzję odnośnie wydania potwierdzenia rejestracji (wydanie potwierdzenia wiąże się z opłatą w wysokości 170 zł);
 • w części E. wpisz swoje dane.

Kiedy złożyć formularz VAT-R?

Choć działalność gospodarczą możesz rozpocząć już w dniu złożenia wniosku do CEIDG, formularz VAT-R musisz złożyć przed zdarzeniem wywołującym obowiązek zapłaty VAT, czyli:

 • przed pierwszą sprzedażą towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT;
 • przed dniem przekroczenia wartości sprzedaży netto w wysokości 200 000,00 zł w ciągu roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku – wysokości obliczonej proporcjonalnie kwoty).

Co dzieje się po złożeniu formularza VAT-R?

Urząd skarbowy weryfikuje dane zawarte w formularzu. Jeżeli nie budzą one wątpliwości, a sam formularz wypełniony jest prawidłowo, rejestruje Cię jako podatnika VAT (najwcześniej w dniu złożenia wniosku). Rejestracja jest wolna od opłat, ale jeżeli chciałbyś otrzymać jej potwierdzenie i zaznaczysz to w formularzu, musisz uiścić opłatę w wysokości 170,00 zł (należy ją wpłacić przelewem na konto urzędu miasta, gminy lub dzielnicy, na terenie której mieści się właściwy urząd skarbowy).

Urząd skarbowy może odmówić Ci rejestracji, gdy:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 • zgłoszenie dotyczy działalności fikcyjnej lub
 • urzędowi nie udało się skontaktować z Tobą lub Twoim pełnomocnikiem, lub
 • Ty albo Twój pełnomocnik nie stawiacie się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,
 • zachodzi podejrzenie, że zgłaszana działalność może mieć na celu dokonywanie przestępstw skarbowych,
 • masz sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

W razie odmowy, przysługuje Ci możliwość wezwania naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa albo skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kup teraz: Gotowe dokumenty dla sklepów internetowych

Nasze gotowe dokumenty dla sklepów internetowych stanowią szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swój biznes dynamicznie i zgodnie z prawem.

Pozwalają one nie tylko zaoszczędzić czas, ale również pieniądze, które zazwyczaj trzeba przeznaczyć na wiele różnych spraw.

A jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy swoim sklepie internetowym, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego!

Podsumowanie

Podobnie jak przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, także rejestrację VAT możesz załatwić bez wychodzenia z domu (wyjąwszy przypadek konieczności osobistego przedstawienia tytułu do lokalu). Co więcej, zachęcają do tego także organy administracji skarbowej, gdyż znacznie upraszcza to ich pracę. Warto zatem korzystać z tej możliwości, by zaoszczędzony czas poświęcić na rozkręcenie nowo założonej działalności.

Jeżeli artykuł przydał Ci się, udostępnij go proszę dalej. Będę wdzięczny, jeżeli dowie się o nim więcej osób 🙂

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.