Szukaj
Close this search box.

Regulamin sklepu internetowego 2024 – jak go napisać, gotowe regulaminy

Zakładasz sklep internetowy i zastanawiasz się, czy i dlaczego potrzebujesz regulaminu? Co musi zawierać regulaminu sklepu internetowego?

Spis treści

O to trzy powody:

 1. posiadanie regulaminu w branży e-commerce jest prawnym obowiązkiem. Treść regulaminu powinna uwzględniać przepisy takich aktów prawnych jak: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, Kodeks cywilny, a także ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
 2. posiadanie regulaminu sklepu internetowego uzasadniają względy praktyczne.  Określa on bowiem zasady funkcjonowania Twojego sklepu i reguluje relacje między Tobą i klientem.
 3. brak regulaminu do sklepu internetowego może wiązać z negatywnymi konsekwencjami. W przypadku braku regulaminu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może uznać ten fakt za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i np. nałożyć karę pieniężną. 

Skoro już wiesz, że regulamin jest dla Ciebie niezbędny, zapewne zastanawiasz się, jak napisać go tak, aby był jednocześnie praktyczny i zgodny z prawem.

Jeżeli tak, odpowiedź na powyższe pytanie odnajdziesz w tym artykule.

Przeczytaj także artykuły:

Zapisz się na bezpłatny webinar:

Kliknij po więcej informacji: Webinar – Jak założyć sklep internetowy?

lub odsłuchaj nagrania podkastu!

Listen to „ECOM 8: Jak napisać regulamin sklepu internetowego?” on Spreaker.

Podsumowanie na start

Nie masz czasu lub ochoty czytać całego tekstu? Nie ma problemu – o to najważniejsze informacje:

 1. Posiadanie regulaminu e-sklepu jest nie tylko prawnym obowiązkiem, lecz spełnia również kwestie praktyczne. Pozwala on bowiem m.in. spełnić obowiązki informacyjne oraz ujednolicić zasady obsługi klientów. 
 2. Regulamin sklepu internetowego to zbiór zasad, który określa m.in. zasady funkcjonowania sklepu internetowego, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki sklepu oraz klientów.
 3. Brak regulaminu może skutkować konsekwencjami prawnymi, takimi jak sankcje pieniężne i spory z klientami. 
 4. Regulamin to dokument prawny, który powinien uwzględniać przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Aby kupujący był związany regulaminem sklepu, musisz mu go udostępnić jeszcze przed nabyciem przez niego towaru.
 6. Regulamin należy regularnie aktualizować, aby odpowiadał aktualnym wymaganiom prawnym oraz rzeczywistemu działaniu sklepu. 

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami m.in. bezpłatne nagrania webinarów i szkoleń dla branży e-commerce!

W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Czym jest regulamin sklepu internetowego?

Regulamin e-sklepu to dokument prawny, który określa zasady korzystania ze sklepu oraz warunki dokonywania zakupów. Pozwala on przedsiębiorcy wywiązywać się z obowiązków informacyjnych nałożonych na niego przez przepisy prawa. A musisz wiedzieć, że ustawodawca przewiduje wiele takich obowiązków dla umów zawieranych na odległość, czyli właśnie dla umów, które zawierasz z klientem za pośrednictwem sklepu internetowego. 

Ponadto, regulamin wprowadza jednolite zasady obsługi wszystkich klientów sklepu internetowego, co uwalnia sprzedawcę od obowiązku indywidualnego uzgadniania z każdym klientem warunków zawieranej umowy sprzedaży. 

Co to są klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu?

Klauzule niedozwolone to postanowienia umowne, które są niezgodne z przepisami prawa i są uważane za nieważne (bezskuteczne). Zakaz ich stosowania ma przede wszystkim chronić konsumentów (czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców. 

Z powyższych względów, umieszczanie w regulaminie postanowień, które naruszają prawa konsumentów, jest niedopuszczalne. 

Jeżeli masz wątpliwości, czy dane postanowienie jest klauzulą abuzywną, możesz porównać je z klauzulami oficjalnie uznanymi za niedozwolone przez UOKiK. Treść tych klauzul możesz odnaleźć w:

 1. Rejestrze klauzul niedozwolonych: https://www.rejestr.uokik.gov.pl/
 2. Bazie decyzji Prezesa UOKiK: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

W przypadku, gdy stworzone przez Ciebie postanowienie będzie identyczne lub podobne do postanowienia wcześniej uznanego za niedozwolone, nie powinieneś umieszczać go w swoim regulaminie. 

Jako przykłady postanowień, które zostały uznane przez UOKiK za niedozwolone, można wskazać m.in. poniższe zapisy:

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty transportu nie są zwracane.”

„Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.”

„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.”

Ważne, klient sklepu internetowego nie ma obowiązku stosować się do niedozwolonej klauzuli, nawet jeśli zaakceptuje postanowienia regulaminu. Dzieje się tak niezależnie od tego czy zgodził się na nie na poziomie logowania się na stronie sklepu czy dokonując zakupu bez rejestracji.

Pamiętaj, jako sprzedawca jesteś profesjonalistą, dlatego regulamin nie może zawierać zapisów, które naruszają dobre obyczaje i interesy konsumenta.

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Aby stworzyć dobry regulamin sklepu internetowego, należy w szczególności:

 1. zapoznać się z przepisami prawa, których uwzględnienie w regulaminie jest obowiązkowe (m.in. z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 2. określić założenia funkcjonowania sklepu (np. możliwość utworzenia konta), do których powinien pasować regulamin;
 3. zredagować regulamin w sposób zrozumiały dla klienta i jednocześnie zgodny z prawem.

W świetle prawa, sprzedawca może napisać regulamin całkowicie samodzielnie. Jeżeli jednak nie posiadasz w tym zakresie doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy prawniczej, lepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z pomocy prawnika. Dzięki temu zaoszczędzisz czas oraz zyskasz pewność, Twój regulamin będzie w pełni prawidłowy. 

Możesz skontaktować się z nami korzystając z prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy w ciągu 24h i ustalimy zakres pomocy, której potrzebujesz. Możesz także skorzystać z naszego gotowego regulaminu, który wdrożysz samodzielnie przy wykorzystaniu naszych instrukcji ⬇️

Gotowy regulamin dla sklepu internetowego

Nasze gotowe dokumenty dla sklepów internetowych stanowią szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swój biznes dynamicznie i zgodnie z prawem.

Pozwalają one nie tylko zaoszczędzić czas, ale również pieniądze, które zazwyczaj trzeba przeznaczyć na wiele różnych spraw.

A jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy swoim sklepie internetowym, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego!

Pamiętaj, że gotowy regulamin, powinieneś udostępnić klientom w sposób umożliwiający im łatwe zapoznanie się z jego treścią (np. na stronie sklepu). Dodatkowo, tekst regulaminu w postaci pliku elektronicznego (np. w formacie PDF) powinieneś dołączać do każdego maila potwierdzającego złożenie zamówienia lub utworzenie konta (skąd klient będzie mógł go łatwo pobrać). 

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

W regulaminie e-sklepu powinny znaleźć się następujące elementy:

1) Postanowienia ogólne – w tej część regulaminu powinieneś wskazać:

 • pełne dane identyfikujące Twoją działalność gospodarczą (m.in. adres, NIP);
 • możliwe formy kontaktu – powinieneś przy tym pamiętać, że aktualnie sprzedawca zobowiązany jest podać również numer telefonu, pod którym klient może się z nim skontaktować;
 • rodzaj towarów i usług oferowanych w ramach działalności sklepu – pamiętaj, że obok sprzedaży towarów lub dostarczania treści cyfrowych, powinieneś uwzględnić w tym miejscu również usługę konta (jeżeli klient ma możliwość jego utworzenia);
 • obowiązek zapoznania się przez klienta z regulaminem oraz polityką prywatności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności, przeczytaj:

Przykładowe postanowienie:
„W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
a) prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących;
b) dostarcza Użytkownikom Usługę Konta.”

2) „Słowniczek”.

W tej część regulaminy powinieneś umieścić definicje pojęć używanych w regulaminie, takich jak konsument, konto, towar, niezgodność.

Przykładowe postanowienie:
„Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów.”

3) Opis wymagań technicznych niezbędnych w celu korzystania z Twojego sklepu (np. posiadanie odpowiedniego urządzenia i połączenia z Internetem).

Przykładowe postanowienie:
„W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet;
b) …”

4) Ogólne zasady, zgodnie z którymi klienci powinni korzystać ze sklepu internetowego (m.in. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym).

Przykładowe postanowienie:
„Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.”

5) Zasady zawarcia umowy sprzedaży – w tej części regulaminu powinieneś opisać czynności, jakie powinien podjąć Twój klient, aby zakupić wybrany towar.  Ponadto powinieneś wskazać w tym miejscu, w którym momencie dochodzi do:

 • złożenia przez kupującego oferty zakupu towaru (np. w momencie kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”);
 • zawarcia umowy, np. z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia i przekazania go do realizacji.

Przykładowe postanowienie:

„W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję „Do koszyka”;
c) wejść w zakładkę „Koszyk” i kliknąć opcję „Złóż zamówienie”;
d) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
– imię i nazwisko;
…”

6) Sposoby zapłaty za towar i jego dostawy – w tej części regulaminu powinieneś wskazać dostępne w Twoim sklepie metody płatności za zamówienie i dostawy towaru, a także czasu, w jakim zostanie przez Ciebie dostarczony.

Metodą płatności może być np.:

 • karta płatnicza,
 • przelew bankowy na rachunek sprzedawcy,
 • przelew przy wykorzystaniu systemu płatniczego, np. PayU.

Metodą dostawy może być np.: 

 • przesyłka kurierska;
 • dostarczenie towaru do wybranego paczkomatu InPost.
 • Ponadto powinieneś wskazać w regulaminie, kto ponosi koszty dostawy towaru. 

Przykładowe postanowienie:
„Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, uiszczając je równocześnie z zapłatą ceny za Towar.”
„Wysyłka Towaru następuje w ciągu X dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.”

7) Informacja o prawie odstąpienia od umowy (czyli tzw. „prawie do zwrotu”) – w tej części regulaminu powinieneś wskazać w szczególności:

 • przysługującym klientowi prawie do odstąpienia, a także o przypadkach, w których takie prawo mu nie przysługuje (zamknięty katalog tych przypadków zawarty jest w art. 38 ustawy o prawach konsumenta),
 • terminie na odstąpienie,
 • sposobie skorzystania z prawa odstąpienia,
 • skutkach odstąpienia,
 • odesłanie do wzoru formularza odstąpienia od umowy, który powinien stanowić załącznik dokumentu;

  Pamiętaj, że konsumentowi (poza określonymi wyjątkami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (czyli zawartej w sklepie internetowym). Prawo to konsument może wykonać w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Co istotne, może to zrobić bez podania przyczyny, czyli nawet wówczas, gdy towar był w pełni funkcjonalny i nie posiadał żadnych wad. 

Aby ułatwić konsumentowi zwrot towaru, dobrą praktyką jest udostępnienie w sklepie wzoru formularza zwrotu, którym w razie potrzeby może posłużyć się konsument.

8) Zasady rozpatrywania reklamacji – w tej części regulaminu powinieneś poinformować klienta o przysługujących mu uprawnieniach w przypadku niezgodności towaru z umową (np. uszkodzenia, wybrakowania). Równocześnie powinieneś opisać przebieg postępowania reklamacyjnego, w ramach którego będziesz realizował te uprawnienia. 

W zakresie reklamacji, regulamin powinien określać w szczególności:

 • sposób, w jaki klient może złożyć reklamację;
 • adres, pod który należy kierować reklamację oraz objęty nią towar niezgodny z umową;
 • termin i sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację;
 • termin realizacji żądania zawartego w reklamacji.

Przykładowe postanowienie:
„Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.” Więcej o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową możesz przeczytać tutaj: https://creativa.legal/rekojmia-a-gwarancja/

9) Informacja o gwarancji – w tej części regulaminu powinieneś opisać zasady gwarancji obejmującej towary, jeżeli oczywiście zdecydujesz się na jej udzielenie (nie jest to obowiązkowe). 

Pamiętaj, że w gwarancji udzielonej na rzecz konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie możesz przewidzieć mniej korzystnych warunków wymiany towaru lub naprawy towaru, niż te, które przewidują przepisy ustawy o prawach konsumenta. 

10) Przetwarzanie danych osobowych – w tej części regulaminu powinieneś umieścić link do polityki prywatności Twojego sklepu (jako administrator danych osobowych klientów musisz zadbać o jej sporządzenie). 

Przykładowe postanowienie:
„Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.xxx.pl”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o RODO, przeczytaj: Zasady i fundamenty systemu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO  

11) Informacja o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów (jej umieszczenie w regulaminie jest obowiązkowe).

Przykładowe postanowienie:
„Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;
c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”

12) Tryb zmiany regulaminu – w tej części regulaminu powinieneś opisać procedurę zmiany regulaminu. Pamiętaj przy tym, że regulamin możesz zmienić wyłącznie z ważnych powodów wyraźnie wskazanych w jego treści. 

Przykładowe postanowienie:
„Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
a) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
b) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
c) …”

13) Postanowienia końcowe – w tym miejscu powinieneś wskazać datę wejścia w życie aktualnej wersji regulaminu oraz klauzulę wyboru prawa polskiego (jeżeli prowadzisz wysyłkę towarów poza Polskę). Jest to też miejsce, w którym odeślesz do informacji o prawach przysługujących klientom wynikających z RODO, poprzez odesłanie np. do aktywnego linku z polityką prywatności. 

Przykładowe postanowienie:
„Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia (…).”

14) Inne postanowienia – w zależności od rodzaju oferowanych towarów i świadczonych usług, regulamin może zawierać również inne postanowienie, m.in. w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług związanych z utrzymywaniem konta klienta (jeżeli jego utworzenie jest możliwe).

Jaki uniknąć błędów podczas tworzenia regulaminu e-sklepu?

Jeśli chcesz uniknąć najczęściej popełnianych błędów przez właścicieli sklepów internetowych, powinieneś wziąć pod uwagę następujące wskazówki. 

 1. Używaj prostego i przystępnego języka
  Po pierwsze, prosty i zrozumiały język regulaminu jest wymogiem prawnym. Po drugie, ma on służyć obu stronom umowy sprzedaży, dlatego powinno zależeć Ci na przedstawieniu warunków i zasad  korzystania ze sklepu, w taki sposób, aby klient miał jasność przysługujących praw i obowiązków.
 2. Formułuj zapisy regulaminu precyzyjnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa
  Tworząc regulamin należy zachować ostrożność, aby uniknąć wprowadzenia do jego treści postanowień niedozwolonych. Musisz mieć przy tym na uwadze nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego czy ustawy o prawach konsumenta, ale także rozstrzygnięcia UOKiK w zakresie klauzul niedozwolonych. 
 3. Spełniaj obowiązki informacyjne
  Ustawodawca przewiduje szereg obowiązków informacyjnych, które jako sprzedawca musisz wypełnić względem konsumenta. Nawet nieumyślne nieudzielenie konsumentowi pełnej i prawdziwej informacji może zostać uznane za praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów.
 4. Nie kopiuj regulaminu ze strony internetowej innego e-sklepu
  Regulamin innego sklepu internetowego może stanowić utwór i podlegać ochronie prawnoautorskiej. Ponadto, korzystanie bez wiedzy i zgody z cudzego regulaminu może stanowić także czyn nieuczciwej konkurencji.
  Dodatkowo należy pamiętać, że regulamin powinien być dopasowany do specyfiki i zasad działania konkretnego sklepu. Tym samym, regulamin skopiowany z innego sklepu najpewniej nie będzie pasował do Twojego. 
 5. Nie wzoruj się na regulaminach większych, znanych sklepów
  Może to być dla Ciebie zaskoczeniem, ale wraz z wielkością i rozpoznawalnością marki nie zawsze idzie prawidłowo sporządzony regulamin. Nierzadko regulamin dużych e-sklepów zawiera liczne błędy, a także klauzule niedozwolone.
 6. Aktualizuj regulamin
  Regulamin powinien uwzględniać wszelkie zmiany w działalności sklepu oraz w przepisach prawa polskiego. W związku z tym, powinieneś go regularnie aktualizować, aby jego treść zawsze odzwierciedlała zasady funkcjonowania Twojego sklepu. 

Jeśli powyższe wskazówki będzie miał zawsze na uwadze, możesz mieć pewność, że przygotujesz bezpieczny regulamin sklepu internetowego. 

Często zadawane pytania na temat tworzenia regulaminu sklepu internetowego

 1. Czy mogę użyć gotowego wzoru regulaminu sklepu internetowego? 
  Przygotowując regulamin sklepu internetowego możesz bezpiecznie skorzystać z gotowego wzoru, jeżeli został on opracowany przez prawnika specjalizującego się w prawie e-commerce. Powinieneś/aś raczej unikać stworzonych przez podmioty niespecjalizujące się w tej gałęzi prawa. 
 2. Czy mogę korzystać z darmowego wzoru regulaminu sklepu internetowego?
  Odpowiedź jest podobna jak wyżej. Uzupełnię o to, że jeśli nie jesteś w stanie zidentyfikować podmiotu, który taki wzór przygotował, zalecałbym ostrożność. A gdy jednak zdecydujesz się na taki krok, to zanim pobierzesz darmowy regulamin, upewnij się chociaż, że uwzględnia on stan prawny istniejący od 1 stycznia 2023 r.
 3. Co zrobić, jeśli zmienią się przepisy prawne?
  Jeżeli zmiana prawa dotyczy zagadnień związanych z e-commerce, powinieneś zaktualizować regulamin sklepu w odpowiednim zakresie. Ponadto, konieczne może być także wdrożenie nowych rozwiązań technicznych (np. dodatkowych checkboxów). 
 4. Czy muszę umieszczać regulamin na stronie internetowej?
  Tak, gdyż jego udostępnienie klientowi przed złożeniem zamówienia jest obowiązkowe. 
 5. Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin?
  Tak, każdy sklep internetowy musi mieć swój regulamin. Obowiązek jego posiadania określa ustawa z o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne akty prawne. 
 6. Jakie są najważniejsze elementy regulaminu sklepu internetowego?
  Najważniejsze elementy regulaminu opisałem w sekcji „Co powinno znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego?” niniejszego artykułu.
 7. Czy muszę mieć oddzielny regulamin dla konsumentów i przedsiębiorców?
  Nie, wystarczy jeden regulamin, w którym zawrzesz zapisy znajdujące zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców. 
 8. Dlaczego warto zadbać o odpowiedni regulamin swojego sklepu internetowego?
  Posiadanie odpowiedniego regulaminu sklepu internetowego niesie ze sobą wiele korzyści, w tym:
 • jednoznaczne określenie, jakie prawa i obowiązki ma klient sklepu;
 • spełnienie przez sprzedawcę obowiązku posiadania regulaminu sklepu;
 • większe zaufanie i poczucie bezpieczeństwa u klientów;
 • zmniejszenie ryzyka nieporozumień i konfliktów z klientami;
 • profesjonalny wizerunek sprzedawcy w oczach klientów;

Pamietaj, że regulamin określa treść umowy, którą zawierasz z klientem on-line, a będąc jeszcze bardziej precyzyjnym – określa treść wielu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jakie jako usługodawca zawierasz z usługodawcą w ramach wojego e-sklepu.

5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć w regulaminie sklepu internetowego

 1. Posiadanie regulaminu sklepu internetowego jest obowiązkowe. 
 2. Na Tobie jako sprzedawcy ciąży obowiązek poinformowania klienta o wielu kwestiach. Katalog obowiązków informacyjnych, które musisz spełnić zanim jeszcze dojdzie do zawarcia umowy, znajdziesz w art. 12 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zgodny z przepisami regulamin nie tylko pozwoli Ci spełnić wymogi prawne, lecz także zabezpieczy Twoje interesy jako sprzedawcy.
 4. Treść regulaminu sklepu internetowego powinna być jasna i zrozumiała.
 5. Regulamin powinien zawierać wszystkie elementy wymagane przez prawo, w tym Twoje dane, wymagania techniczne, warunki sprzedaży towarów, zasady realizacji zamówienia, formy płatności i sposoby dostawy, zasady dokonywania zwrotów itd. 

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu swojego regulaminu sklepu internetowego? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub skorzystaj z gotowych dokumentów ⬇️

Gotowy regulamin dla sklepu internetowego

Nasze gotowe dokumenty dla sklepów internetowych stanowią szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swój biznes dynamicznie i zgodnie z prawem.

Pozwalają one nie tylko zaoszczędzić czas, ale również pieniądze, które zazwyczaj trzeba przeznaczyć na wiele różnych spraw.

A jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy swoim sklepie internetowym, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego!

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu już wiesz, że prowadzenie sklepu internetowego nierozerwalnie wiąże się z posiadaniem odpowiedniego regulaminu. 

Stworzenie regulaminu sklepu internetowego może być trudnym zadaniem ze względu na liczne aspekty, które należy uwzględnić. Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, że Twój regulamin będzie bezpieczny i w pełni zgodny prawem, zapoznaj się z ofertą naszego sklepu.

Zdjęcie dodane przez Anna Shvets.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.