Szukaj
Close this search box.

Jak napisać regulamin kart podarunkowych?

Zapewne nieraz zastanawiałeś się, jak możesz wzbogacić ofertę swojego sklepu internetowego. Jeżeli tak, być może wpadłeś na pomysł wprowadzenia do sprzedaży kart podarunkowych, za które klienci mogliby kupować wybrane przez siebie towary? Musisz bowiem wiedzieć, karty podarunkowe to dobre narzędzie do budowania lojalności klientów i zachęcania ich do powrotu do Twojego sklepu. 

Spis treści

Aby jednak uniknąć nieporozumień i zapewnić użytkownikom kart jasne zasady korzystania z nich, warto stworzyć odpowiedni regulamin. Taki dokument nie tylko chroni Ciebie jako sprzedawcę, ale także pomaga klientom zrozumieć, jakie są możliwości realizacji karty podarunkowej, którą zakupili. 

Z artykułu dowiesz się, jakie elementy powinien zawierać regulamin i jakich postanowień unikać, aby zadbać o zadowolenie klientów, jednocześnie zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami. Pamiętaj, że nie tylko użytkownicy kart, ale również Ty musisz ich przestrzegać. 

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 1. Karta podarunkowa to pewnego rodzaju bon (voucher) uprawniający do nabycia na jego podstawie towarów lub usług oferowanych przez sprzedawcę;
 2. Regulamin kart podarunkowych formalnie nie jest obowiązkowy, ale w praktyce trudno się bez niego obyć.
 3. Karta podarunkowa może zostać wydana na nośniku:
  • fizycznym (np. papierze, kartonie lub plastiku),
  • elektronicznym (przeznaczonym do wydruku lub okazania na ekranie tabletu lub smartfona).
 4. Karta podarunkowa może być kartą na okaziciela lub imienną. 
 5. Nie możesz zakazać zwrotu karty podarunkowej zakupionej on-line przez konsumenta (tego rodzaju postanowienie stanowiłoby klauzulę niedozwoloną). 
 6. Zastrzeżenie w regulaminie braku możliwości zwrotu niewykorzystanych środków na karcie podarunkowej wiąże się z wysokim ryzykiem uznania za niedozwolone.

Już teraz wiesz, że potrzebujesz regulaminu, który ureguluje Twoje karty podarunkowe? Chcesz określić przejrzyste zasady? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i napisz do nas. Porozmawiamy o tym, jak możemy Ci pomóc! 🙂

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami m.in. bezpłatne nagrania webinarów i szkoleń dla branży e-commerce!

W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Czym jest karta podarunkowa?

Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa stanowi bon różnego przeznaczenia, który uprawnia do wymiany na towary lub usługi dostępne w ofercie sklepu internetowego (lub stacjonarnego). Z wyglądu może przypominać tradycyjne karty płatnicze, ale również może przyjąć formę elektroniczną. Zaletą elektronicznych kart podarunkowych jest wygodna dystrybucja – mogą być przesłane do odbiorcy w postaci pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej. 

Karty często posiadają unikalny numer, który umożliwia zakupy zarówno w sklepie on-line, jak i w sklepie stacjonarnym, w ramach dostępnej na niej kwoty.  

Czy regulamin karty podarunkowej jest obowiązkowy?

W świetle obowiązujących przepisów prawa odpowiedź brzmi „nie”.  W praktyce jednak bez regulaminu ciężko się obejść. Dzięki regulaminowi:

1. Zapewniasz klarowność i transparentność. 

Posiadanie regulaminu  pomaga w zachowaniu przejrzystości zasad korzystania z kart podarunkowych. Określa on bowiem warunki nabywania i korzystania z takich oraz inne dotyczące ich zagadnienia. Dzięki temu klienci nie muszą się domyślać, jakie prawa i obowiązki wiążą się z zakupem i następnie używaniem karty. Ponadto, mogą szybko i łatwo znaleźć informacje, które ich interesują.

2. Wzmacniasz zaufanie klientów.

Posiadanie regulaminu, który wyraźnie i jasno określa zasady i warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych przekonuje klienta, że są bezpiecznym i atrakcyjnym produktem w ofercie Twojego sklepu. Kiedy klienci wiedzą, że karty podarunkowe są uregulowane, są bardziej skłonni do ich zakupu.

3. Zabezpieczasz się na wypadek ewentualnych sporów lub nieporozumień z klientami.

W regulaminie określisz procedurę związaną z zagubionymi lub skradzionymi kartami, postanowienia dotyczące reklamacji i zwrotów. To zabezpiecza zarówno Twoje interesy, jak i interesy klientów. W razie sporów regulamin może stanowić podstawę do rozstrzygnięcia problemu i ostatecznie pomóc uniknąć kosztownych i czasochłonnych sporów. 

4. Podkreślasz swój profesjonalizm.

Tworząc regulamin kart podarunkowych pokazujesz, że dbasz o pozytywne doświadczenia zakupowe swoich klientów i ich poczucie bezpieczeństwa. 

Jak widzisz, pomimo braku obowiązku prawnego, stworzenie regulaminu kart podarunkowych jest czymś, co warto co najmniej rozważyć, a najlepiej – wdrożyć. 

Jakie elementy powinien zawierać regulamin kart podarunkowych?

Prawidłowy regulamin kart podarunkowych powinien zawierać następujące elementy:

 1. Dane wystawcy karty (wskaż pełne dane swojej firmy, w tym nazwę, adres, numer NIP, dane kontaktowe).
 2. Cechy karty podarunkowej, w tym:
  • postać (fizyczna lub elektroniczna);
  • rodzaj (imienna lub na okaziciela);
  • okres ważności (najczęściej jest to okres od 6 miesięcy do roku od chwili aktywacji karty podarunkowej albo chwili jej zakupu). 
 3. Zasady wydawania kart podarunkowych i korzystania z nich, w tym postanowienia regulujące:
  • zakres towarów i usług, które można nabyć przy użyciu karty podarunkowej;
  • zagadnienie aktywacji karty podarunkowej;
  • sposób, w jaki klient może sprawdzić saldo karty (jeżeli jest to możliwe);
  • zagadnienia ewentualnego dopłacania przez klienta różnicy, pomiędzy wartością nabywanych towarów a wartością karty podarunkowej;
  • zagadnienie wielokrotnego albo jednorazowego użycia karty;
  • ewentualną procedurę postępowania w przypadku uszkodzenia karty podarunkowej lub jej zagubienia (możesz zastrzec, że w takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania duplikatu karty);
  • zagadnienie zwrotu klientowi ewentualnej różnic, jeżeli wartość nabywanych towarów jest niższa niż aktualna wartość karty podarunkowej (pamiętaj, że nie możesz zatrzymać kwoty różnicy dla siebie). 
 4. Praktyczne zastrzeżenia, w tym m.in.:
  • zastrzeżenie, że karta podarunkowa nie jest elektroniczną kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym;
  • wyłączenie możliwości zakupu karty podarunkowej przy użyciu innej karty podarunkowej; 
  • zastrzeżenie, że karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  • wyłączenie Twojej odpowiedzialności za użycie karty podarunkowej przez osobę trzecią, która uzyskała do niej dostęp z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność klient.
 5. Sposób nabycia karty podarunkowej (online lub stacjonarnie). 
 6. Prawo do zwroty karty podarunkowej zakupionej online – niestety, klient będący konsumentem ma prawo dokonać zwrotu karty podarunkowej kupionej online na takich samych zasadach, jak w przypadku innych towarów. Konsument nie ma jednak prawa do zwrotu karty kupionej stacjonarnie (chyba, że sam przyznasz mu takie uprawnienie). 
 7. Sposób użycia karty (np. wpisanie kodu, okazanie obsłudze sklepu stacjonarnego). 
 8. Procedurę reklamacyjną (na wypadek, gdyby karta podarunkowa okazała się niezdolna do użycia).
 9. Procedurę zmiany regulaminu.

Pamiętaj, jeśli przygotowujesz regulamin kart podarunkowych to (podobnie, jak regulamin sklepu internetowego) powinien być jasny i zrozumiały dla klientów, a także zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Warto również zwrócić uwagę na to, że regulamin powinien być dostępny dla klientów, zarówno przed dokonaniem zakupu, jak i w trakcie korzystania z karty podarunkowej, aby zapewnić przejrzystość i uczciwość wobec klientów. Nie zapomnij też wskazać, od jakiej regulamin wchodzi w życie.

Więcej o tym, jak napisać regulamin sklepu internetowego możesz przeczytać w naszym artykule Regulamin dla sklepu internetowego 2023 – jak napisać kompleksowy regulamin dla Twojego sklepu?

Czy można wyłączyć zwrot karty podarunkowej w sklepie internetowym?

Niestety nie jest to dopuszczalne. Zgodnie bowiem z ustawą o prawach konsumenta, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (a jest nią zakup towaru lub usługi w sklepie internetowym) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub usługi. Prawo to obejmuje również karty podarunkowe, jeśli zostały zakupione on-line. 

Powyższe oznacza, że nabywca takiej karty podarunkowej ma prawo (na takich samych zasadach jak w przypadku zakupu towarów fizycznych) zrezygnować z zakupu i zwrócić kartę, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Jako sprzedawca nie możesz wyłączyć prawa do zwrotu ani narzucać ograniczeń w tym zakresie. Umieszczenie w regulaminie postanowienia zakazującego zwrot karty podarunkowej będzie stanowiło klauzulę niedozwoloną.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży karty podarunkowej masz obowiązek zwrócić nabywcy wpłacone środki. Powinieneś tego dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od nabywcy karty oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

Więcej o prawie odstąpienia od umowy możesz przeczytać w naszym artykule „Kiedy przysługuje prawo do odstąpienia?” https://creativa.legal/kiedy-przysluguje-prawo-do-odstapienia/ 

Czy można wyłączyć zwrot pieniędzy z niewykorzystanej karty podarunkowej?

Obecnie w polskim porządku prawnym nie istnieją przepisy, które regulowałyby jednoznacznie sposób realizacji karty podarunkowej i wynikającej z niej uprawnienia po zakończeniu okresu jej ważności. 

Większość regulaminów sklepów internetowych oferujących karty podarunkowe określa termin ich ważności oraz zastrzegaja, że niewykorzystana wartość karty podarunkowej przepada po upływie tego terminu.

Czy powyższe rozwiązanie jest prawidłowe? Niestety, żaden przepis prawa nie reguluje tego wprost. Z punktu widzenia sprzedawcy można oczywiście twierdzić, że skoro można wyznaczyć okres ważności karty podarunkowej, to wraz z upływem terminu ważności użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy z karty. Warto też podkreślić, że w momencie zakupu karty podarunkowej klient ma pełną świadomość, jaki jest termin jej ważności. 

Niestety, aktualnie dostępne orzecznictwo pozostaje na stanowisku, zgodnie z którym wyłączenie możliwości zwrotu klientowi niewykorzystanych środków po upływie terminu ważności karty podarunkowej stanowi klauzulę niedozwoloną (jako przykład można wskazać wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku wydanego w sprawie o sygnaturze I C 3865/19). Tym samym, umieszczenie w regulaminie takiego wyłączenia będzie bezskuteczne względem konsumenta. 

Z uwagi na powyższe, w celu uniknięcia ewentualnego sporu sądowego lub postępowania przed prezesem UOKIK warto:

 • zapewnić konsumentowi możliwość przedłużenia ważności karty podarunkowej albo
 • zwrócić wartość niewykorzystanych środków, jeśli konsument zgłosi się do Ciebie z takim żądaniem.  

Ważne, aby nie wprowadzać do regulaminu wprost postanowienia zakazującego możliwość aktywacji, doładowania czy korzystania z karty po upływie terminu ważności. Tego rodzaju postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta. 

Podsumowanie

Stworzenie regulaminu kart podarunkowych jest nie tylko rozwiązaniem praktycznym, lecz także zalecanym. Chociaż formalnie nie jest on obowiązkowy, jego obecność znacząco łatwi działalność Twojego sklepu internetowego. 

Dzięki dobrze przygotowanemu regulaminowi kart podarunkowych:

 • zapewniasz klarowność i transparentność zasad korzystania z kart;
 • zwiększasz zaufanie klientów;
 • zabezpieczasz się na wypadek sporu;
 • podkreślasz swój profesjonalizm. 

Przy tworzeniu regulaminu kart podarunkowych pamiętaj, aby nie zawierać w nim postanowień, które mogą zostać uznane za niedozwolone. W szczególności, zachowaj ostrożność przy wyłączaniu możliwości zwrotu środków z niewykorzystanych kart podarunkowych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w analizie i zmianie swojego regulaminu, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy! 

Zdjęcie dodane przez Karolina Grabowska.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.