Szukaj
Close this search box.

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego 202

Chcesz otrzymać dotację na rejestrację znaku towarowego w ramach programu SME Fund? Dowiedz się jak zgłosić i otrzymać zwrot kosztów w 2024 roku z funduszu MŚP!

Spis treści

Chcesz uzyskać ochronę swojej marki, ale przeraża Cię wysokość opłat urzędowych, jaka się z tym wiąże? Jeżeli prowadzisz niewielkie przedsiębiorstwo i chcesz zarejestrować znak towarowy – mam dla Ciebie dobrą wiadomość! 22 stycznia 2024 r. wystartowały dotacje na rejestrację znaków towarowych w ramach SME FUND. Czytaj dalej, jeżeli chcesz dowiedzieć się jak uzyskać dofinansowanie i w jakiej kwocie! 

Podsumowanie na start

 • w ramach programu SME fund możesz ubiegać się o dofinansowanie na zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego, a także na inne działania związane z ochroną praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw,
 • program dofinansowań na MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej, realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,  
 • skorzystać z dotacji mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych,
 • dofinansowanie na znak towarowy wynosi 75 % opłat za zgłoszenie znaku towarowego na terenie krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej oraz 50% podstawowych opłat za zgłoszenie w ramach rejestracji międzynarodowej, 
 • dofinansowanie obejmuje tylko nowe zgłoszenia znaków towarowych. 

Kto udziela dofinansowania w ramach programu SME Fund? 

Dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych jest udzielane w ramach Pomysłów napędzających biznes dla Funduszu dla MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorców), po angielsku Ideas powered for business SME Fund (Small Medium Enterprises), będącego inicjatywą Komisji Europejskiej, realizowaną z powodzeniem już od kilku lat. Program ten jest realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. 

Kto może uzyskać dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego? 

Beneficjentami wsparcia mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Unia Europejska kwalifikuje przedsiębiorstwa na podstawie 

 • liczby pracowników
 • obrotu lub sumy bilansowej. 

Warunki dla uznania przedsiębiorstwa jako spełniającego warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa znajdują się w tej tabeli: 

Kategoria przedsiębiorstwaLiczba pracownikówObrótlubSuma bilansowa
Średnie mniej niż 250≤ 50 mln EUR≤ 43 mln EUR
Małemniej niż 50≤ 10 mln EUR≤ 10 mln EUR
Mikromniej niż 10≤ 2 mln EUR≤ 2 mln EUR

Zatem, jeżeli Twoja firma kwalifikuje się jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz zgłosić się po dofinansowanie z funduszu SME. 

Kwalifikacja jako mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa jest niezależna od formy prawnej prowadzenia działalności. Dofinansowanie jest więc zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek czy nawet fundacji, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą!

Na co można otrzymać dofinansowanie SME Fund?

W ramach funduszu SME można uzyskać dofinansowanie na:

 • wstępną diagnostykę własności intelektualnej (IP SCAN), tj. doradztwo dot. sposobów zabezpieczenia własności intelektualnej przedsiębiorstwa,, która jest świadczona przez ekspertów, wyznaczonych przez urzędy ds. własności intelektualnej;
 • ochronę znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.

W jakiej wysokości jest udzielane dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego? 

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1000 euro na beneficjenta (jedną firmę) – zatem w ramach danej edycji SME fund możesz ubiegać się o jedno dofinansowanie, niezależnie od tego ilu zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów chcesz dokonać. 

W przypadku rejestracji krajowych (w państwach członkowskich UE, a zatem np. w Polsce przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej) i unijnych (na terenie całej Unii Europejskiej, przed EUIPO) można się ubiegać o zwrot maksymalnie 75 % opłat urzędowych za znaki towarowe i wzory – za uzyskanie ochrony znaku towarowego lub wzoru. 

Na przykład, w przypadku rejestracji znaku towarowego w jednej klasie na terenie Unii Europejskiej, dofinansowanie wyniesie aż 637,50 euro! 

Zaś w przypadku rejestracji międzynarodowej, w ramach systemu madryckiego (przez Światową Organizację Własności Intelektualnej) dofinansowanie wynosi 50% opłat urzędowych. 

Należy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie opłat za zgłoszenie, a nie zaś ewentualnego wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego czy rzecznika patentowego). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, o opłatach i procedurze rejestracji znaku towarowego, zajrzyj do naszego artykułu Jak zarejestrować znak towarowy?

Kiedy można zgłosić się o dofinansowanie z funduszu dla MŚP? 

Wnioski mogą być składane od 22 stycznia 2024 r. do 6 grudnia 2024 r. Lepiej jednak nie zwlekać, ze złożeniem wniosku, ponieważ pula dofinansowań może się wyczerpać, nim zakończy się nabór wniosków! W 2023 r., mimo że nabór miał trwać do 8 grudnia 2023 r., został zamknięty już 14 listopada. Dlatego lepiej nie zostawiać rejestracji znaku towarowego na ostatnią chwilę. 

Realizacja dofinansowania powinna nastąpić w terminie 2 miesięcy, od dnia uzyskania decyzji o dofinansowaniu. W tym terminie należy złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego a następnie wniosek o zwrot kwot z dofinansowania. 

Jak skorzystać z dofinansowania na rejestrację znaku towarowego? 

Wniosek o dofinansowanie składa się przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego. Dofinansowanie nie ma mocy wstecznej, zatem nie można uzyskać dofinansowania na już złożony wniosek o rejestrację. 

Aby skorzystać z dofinansowania należy:

 1. złożyć wniosek o przyznanie dotacji, 
 2. poczekać na decyzję o przyznaniu dofinansowania (zostanie wystawiony bon, który będzie można zrealizować);
 3. złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego i wnieść opłaty z nim związane, 
 4. złożyć wniosek o zwrot kosztów rejestracji, aby uzyskać wypłatę środków z dofinansowania. 

Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu dofinansowania? Skontaktuj się z nami uzupełniając formularz kontaktowy i umów się na bezpłatną konsultację z prawnikiem. Proces dofinansowania przechodzimy z naszymi Klientami bezpłatnie w ramach rejestracji znaku towarowego!

Jakie dokumenty są konieczne do złożenia wniosku o dotację SME fund?

Składając wniosek o dofinansowanie musisz przedstawić następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o numerze NIP – może to być zarówno zaświadczenie z urzędu skarbowego, ale również wydruk z CEIDG czy odpis z KRS;
 2. zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, które uzyskasz w banku, gdzie prowadzisz konto dla swojej firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej może to być także rachunek prywatny, o ile jest przypisany do działalności;
 3. (jeżeli korzystasz z pełnomocnika) podpisane oświadczenie o zewnętrznym przedstawicielu.

Jak złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania na zgłoszenie znaku towarowego? 

Aby złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania należy utworzyć konto i zalogować się na odpowiedniej stronie.

Potrzebne jest w tym celu założenie konta w EUIPO, do którego to formularza system przekieruje Cię automatycznie. 

Jeżeli masz już założone konto w EUIPO, możesz pominąć poniższą instrukcję i zalogować się do swojego konta. 

Jak utworzyć konto użytkownika w EUIPO?

Aby założyć konto użytkownika w EUIPO, należy wypełnić formularz na tej stronie.

W formularzu należy zaznaczyć, czy wcześniej składało się zgłoszenia do EUIPO. 

Następnie, należy wybrać, zaznaczając odpowiednie okienko, jakiego rodzaju użytkownikiem się jest: Podmiotem prawnym lub osobą fizyczną, która działa w swoim imieniu lub pełnomocnikiem.

W dalszej kolejności, należy uzupełnić dane konta, tj. nazwę użytkownika i e-mail oraz wybrać, czy konto jest zakładane jako podmiot prawny, czy jako osoba fizyczna. 

W przypadku wyboru podmiotu prawnego należy uzupełnić takie dane jak:

 • nazwa, 
 • państwo rejestracji, 
 • forma prawna, 
 • wielkość przedsiębiorstwa, 
 • sektor działalności, 
 • krajowy numer rejestrowy przedsiębiorstwa, 
 • adres, 
 • numer telefonu i ewentualnie faksu, 
 • adres strony internetowej (nieobowiązkowe). 

W przypadku wyboru rejestracji jako osoba fizyczna, należy uzupełnić następujące pola: 

 • imię i nazwisko, 
 • obywatelstwo,
 • adres, 
 • numer telefonu i ewentualnie faksu, 
 • adres strony internetowej (nieobowiązkowe). 

Następnie, pozostaną do zaznaczenia pola dot. sposobu komunikacji i zgód marketingowych. 

Jedyną opcją jest komunikacja przez User Area – wewnętrzną skrzynkę pocztową w systemie EUIPO. 

Według swojego wyboru można wyrazić lub nie wyrazić zgodę na przesyłanie informacji marketingowych oraz otrzymywanie powiadomień o głównych etapach dla Twojego znaku towarowego. 

Na samym końcu należy wpisać kod weryfikacyjny i kliknąć „Continue”. 

Następnie otrzymasz na adres e-mail kod aktywacyjny, wraz z instrukcją jego zastosowania. 

Po wykonaniu instrukcji z wiadomości e-mail możesz zalogować się do swojego konta w EUIPO. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie przez stronę SME Fund 2024

Po utworzeniu konta w EUIPO możesz złożyć wniosek o dotację. Aby to zrobić, wejdź na tę stronę i zaloguj się do swojego konta. 

Następnie, wybierz zakładkę „Wniosek o dotację z Funduszu MŚP” i z rozwijalnej listy wybierz: „Nowy wniosek”

Po prawej pojawi się formularz, w którym będziesz musiał/musiała uzupełnić wszystkie niezbędne dane. Pierwszą informacją, jaka musi się pojawić to nazwa firmy.  

Nazwę firmy wybieramy z listy rozwijalnej listy. Jeżeli nie ma tam podmiotu, na rzecz którego chcemy złożyć wniosek musimy dodać nową firmę przez zakładkę „Moje MŚP”. 

Jeżeli już wnosiliśmy o przyznanie dofinansowania na liście obok, pojawią się dane firm, które uzupełnialiśmy zarówno w tym roku, jak i w roku 2023 i 2022. Chcąc dodać nową firmę, klikamy „Utwórz Nowe MŚP” w prawym górnym rogu. 

W formularzu, który pojawi się konieczne jest uzupełnienie wszystkich danych tego podmiotu, w tym w szczególności:

 • kraju, 
 • nazwy, 
 • adresu (wraz z kodem pocztowym i miastem), 

Następnie należy wskazać, czy jesteśmy podatnikami VAT oraz podać numer NIP. Wraz z tym, należy dodać tzw. dokument uzupełniający, czyli zaświadczenie o posiadaniu numeru NIP. Może to być zaświadczenie z urzędu skarbowego, ale również odpis z KRS czy CEIDG. Lista dokumentów, które mogą być przesłane przez podmioty z Polski znajduje się tutaj: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/docs/vat/PL-TVA.pdf

Należy również uzupełnić, jako kto składa się wniosek. Jeżeli reprezentujemy bezpośrednio przedsiębiorstwo – jesteśmy właścicielami lub pracujemy w MŚP zaznaczamy pierwszą kropkę. Jeżeli jesteśmy zawodowymi pełnomocnikami (przedstawicielami) zaznaczamy drugą. 

Następnie przechodzimy do uzupełnienia informacji o typie przedsiębiorstwa. Rodzaj przedsiębiorstwa, oznacza to czy dana firma jest mikro, małym czy średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych (tabelka poniżej). W każdym z tych pytań wybieramy odpowiednie pole z rozwijanej listy.

W ostatnim kroku dodajemy informacje dotyczące rachunku bankowego:

 • nazwę banku, 
 • nazwę posiadacza rachunku,
 • kod SWIFT/BIC, 
 • numer IBAN, 

a także zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego – może to być również wyciąg z rachunku. 

Aby zapisać MŚP klikamy zapisz. 

Następnie wracamy na stronę, gdzie wybieramy MŚP, na którego rzecz chcemy złożyć wniosek, wybieramy odpowiedni podmiot i klikamy „Dalej”. 

Następnie zobaczysz podsumowanie informacji, które zostały wcześniej uzupełnione, w ramach zakładki „Moje MŚP”. 

Po kliknięciu „Dalej” jest możliwość wyboru bonów, o które można wystąpić. Można wystąpić o dotację na zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, rejestrację patentu lub o wspólnotową ochronę odmian roślin. Wnioski powinny być składane wyłącznie w odniesieniu do tych rzeczy, które planujesz zrobić w przeciągu następnych dwóch miesięcy. Po wyborze odpowiedniego bonu kliknij „Dalej”. 

Następnie przejdziesz do końcowego etapu składania wniosku, tj. akceptacji warunków udzielenia dotacji. Zaznaczenie „I agree with this statement”, (a tym samym wyrażenie zgody) na poniższe oświadczenia jest równoznaczne z podpisaniem Oświadczenia podczas składania formularza elektronicznego.

Zgodnie z tym oświadczeniem, wnioskodawca:

 1. oświadcza, że kwalifikuje się zgodnie z kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków;
 2. oświadcza, że nie należy do żadnej z kategorii wykluczenia określonych w poniższych sytuacjach;
 3. oświadcza, że nie otrzymał żadnego innego finansowania unijnego na realizację projektu(-ów) będącego(-ych) przedmiotem niniejszego wniosku o dotację i zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić Urzędowi wszelkie inne takie finansowanie unijne, które otrzymałby do końca projektu(-ów);
 4. jest świadomy, że może podlegać sankcjom administracyjnym, w tym wykluczeniu z systemu dotacji, jeżeli którekolwiek z oświadczeń, deklaracji lub informacji dostarczonych jako warunek udziału w niniejszej procedurze okaże się nieprawdziwe;
 5. potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki przyznania dotacji oraz przyjmuje do wiadomości, że wysyłając wniosek, moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności i rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725.

Klikając „Preview” ponownie będziesz miał/miała możliwość weryfikacji swojego wniosku. Jeżeli wszystko jest w porządku, możesz kliknąć „Apply”, aby złożyć wniosek. 

Potwierdzenie złożenia wniosku powinieneś/powinnaś otrzymać na maila. 

W ciągu ok. 15 dni roboczych otrzymasz decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji sme fund. 

Procedura wnioskowania o zwrot kosztów zastrzeżenia znaku towarowego i wykorzystania bonu

Wniosek o wypłatę środków z dotacji dostępny jest również na tej stronie, w zakładce: „Znaki towarowe i wzory”, pod-zakładka: „Formularz zwrotu kosztów za unijne i krajowe znaki towarowe i wzory”. 

Pamiętaj, że w terminie 2 miesięcy od uzyskania dofinansowania powinieneś złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego a następnie wniosek o zwrot kosztów! 

Aby złożyć wniosek o zwrot kosztów, musisz uzupełnić formularz o zwrot kosztów, uzupełniając takie informacje jak: 

 • numer decyzji przyznającej dofinansowanie, 
 • czy chcesz zmienić numer rachunku bankowego, 
 • w stosunku do jakich kosztów wnioskujesz o zwrot, 

Następnie wybierasz, czy ubiegasz się zwrotu w związku z znakami towarowymi czy zgłoszeniem wzorów przemysłowych. 

Na kolejnym ekranie należy uzupełnić szczegóły znaku towarowego, m.in. numer zgłoszenia, datę zgłoszenia a także informacje dot. opłat. 

Następnie przejdziesz do podsumowania kwot, jakie uzyskasz z dofinansowania oraz niezbędnych oświadczeń. Po ich zaakceptowaniu, przez zaznaczenie odpowiednich pól i kliknięcie „Preview” będziesz mógł/mogła zweryfikować swój wniosek i go ostatecznie zatwierdzić i wysłać do urzędu. 

 Wypłata następuje bezpośrednio na rachunek przedsiębiorcy, wskazany we wniosku. 

Teraz już wiesz, jak możesz złożyć wniosek o dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych, w ramach tegorocznej edycji programu SME Fund. Jeżeli masz z tym jakiekolwiek problemy, lub wolałbyś zlecić to profesjonalistom – daj nam znać, korzystając z formularza poniżej! 

Zdjęcie dodane przez Pixabay.

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.