Szukaj
Close this search box.

Obniżki i podwyżki – kiedy promocje są legalne? „żonglowanie cenami” 

Spis treści

Zbliża się czas wielkich wyprzedaży, a w głowach sprzedających lęgnie się cała masa pomysłów jak zwiększyć zainteresowanie kupujących swoimi produktami. Promocje i obniżki cen to naturalnie jedna z najczęściej stosowanych metod i jak się nierzadko okazuje – najbardziej trafiona. Niestety u stóp takich działań często leżą także inne praktyki – chociażby wcześniejsze podwyższanie cen. Czy takie działania rzeczywiście są zgodne z prawem? 

Podsumowanie na start! 

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z Naszym podsumowaniem poniżej: 

 1. Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 
 3. Jeśli pojawiają się rozbieżności lub wątpliwości związane z ceną konsument ma prawo żądać zapłacenia najkorzystniejszej dla niego ceny. 
 4. Nieuczciwi sprzedawcy muszą pamiętać, że konsumenci są chronieni przez ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
 5. „Żonglowanie cenami” polegające na sztucznym podwyższaniu cen w celu ich późniejszego obniżenia wprowadza konsumentów w błąd. 
 6. Konsumentowi zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przysługuje szereg roszczeń w stosunku do nieuczciwego sprzedawcy. 

(Dalsza część artykułu poniżej.)

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl/

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami m.in. bezpłatne nagrania webinarów i szkoleń dla branży e-commerce!

W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Kupujesz w sklepie – jesteś konsumentem 

Dokonywanie zakupu określonych towarów od przedsiębiorcy przez osoby fizyczne wiąże się z pozostawaniem w roli konsumenta. Definicja tego pojęcia znajduje się w przepisach Kodeksu Cywilnego: 

Art.  221   
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Definicja ta stosowana jest także w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, która wpływa bezpośrednio na relację wspomnianych podmiotów ze sprzedawcami, tj. przedsiębiorcami. Ze statusem konsumenta wiąże się wiele uprawnień i całe spektrum dość szerokiej ochrony.  

Czym jest cena i kto ją ustala? 

Cena – w rozumieniu przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług to:  

Art.  3 
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; 

Cena jest także obligatoryjnym elementem umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Jeżeli nie jest określona – wówczas nie można mówić o umowie tego typu. Już na wstępie należy zaznaczyć, że kwestie ustalania ceny należą do sprzedawcy. Ma on prawo wskazać zgodnie z własnymi wymogami i kryteriami jej wysokość. 

Wątpliwości co do ceny  

Regulacje prawne dotyczące cen, nabywania produktów drogą kupna przez konsumentów od przedsiębiorców zasadniczo mają na celu uniknięcie powstawania jakichkolwiek wątpliwości. Jednakże praktyka pokazuje, że wciąż jest wiele sytuacji, w których konsument nie jest pewny jaką wysokość rzeczywiście ma cena produktu.  

W sytuacji, gdy na przykład: produkt jest oznaczony za pomocą dwóch cen, obniżka jest niejasna lub konsument ma jakiekolwiek inne wątpliwości warto pamiętać o art. 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług: 

Art.  5 
W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. 

Nieuczciwe praktyki Sprzedawców 

Starając się przyciągnąć potencjalnych konsumentów Sprzedawcy nierzadko uciekają się do różnych działań, które niekiedy stanowić mogą naruszenie prawa a co gorsza – godzić w interesy osób kupujących. 

Na takie okoliczności została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – jej regulacje określają między innymi czego nie mogą robić Sprzedawcy. Nieuczciwa praktyka rynkowa w świetle przepisów tej ustawy to: 

Art.  4. 
1. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. 

Wprowadzanie konsumentów w błąd – „żonglowanie cenami” 

Wśród sprzedawców kwitnie stosowanie niedozwolonej „żonglerki cenami” – mowa o sytuacji, w której ceny są sztucznie zawyżane na dzień lub nawet wieczór przed planowaną obniżką. W konsekwencji konsumenci sądzą, że kupują produkt droższy po znacznie niższej cenie, podczas gdy w rzeczywistości obniżka jest niewielka, bo regularna cena produktu wcale nie jest tak wysoka jak podawana. 

Powyższa sytuacja wprowadza konsumentów w błąd, który w tym przypadku polega to na wywołaniu wrażenia, że zaoszczędzają więcej pieniędzy niż w rzeczywistości. Wprowadzenie w błąd wiąże się z podjęciem przez konsumenta decyzji, której w normalnych warunkach by nie podjął. 

Nieuczciwy Sprzedawca a prawa konsumenta 

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nakłada na łamiącego jej regulacje odpowiedzialność cywilną. W art. 12 tego aktu prawnego wyszczególniony jest katalog roszczeń, który przysługuje konsumentowi w sytuacji, kiedy ma do czynienia z nieuczciwymi praktykami ze strony sprzedawcy.  

Konsument może żądać: 

 1. zaniechania stosowania praktyki niezgodnej z prawem; 
 2. usunięcia skutków tej praktyki; 
 3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; 
 4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; 
 5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. 

Czy obniżanie cen jest legalne? 

Co do zasady – tak.  

Stosowanie okolicznościowych obniżek cen jest prawem sprzedawcy, jednak należy pamiętać, że aby cały proces był zgodny z prawem konsumenci muszą zostać o tym rzetelnie poinformowani. Przez „rzetelnie” rozumieć należy informacje jasną i klarowną dla jej odbiorców – nie wystarczy umieszczenie etykiety w innym kolorze na produkcie lub wskazanie różnicy pomiędzy ceną wyższą, a obniżoną.  

Porozmawiaj z ekspertem

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałem w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Napisz do mnie poprzez poniższy formularz i umów się na rozmowę.

Uzupełnij poniższy formularz, jeżeli np.:

 • masz pytania z zakresu o którym pisałem w tym artykule,
 • szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu,
 • chcesz wiedzieć, jak wygląda współpraca z nami, terminy oraz koszty.

Pierwszy kontakt jest bezpłatny i ma on na celu ustalenie zakresu potencjalnej naszej pomocy oraz Twoich pytań i wątpliwości.

Po przesłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu ustalenia dalszych szczegółów.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Dodatkowo obniżanie cen powinno być po prostu uczciwe – nie powinno się wcześniej zawyżać cen albo podawać nieprawdziwych informacji. 

Podsumowanie 

Warto pamiętać, że nie każda promocja jest korzystna a nie każda obniżka cen tak duża, jak podają. W sklepach zarówno stacjonarnych, jak i internetowych wciąż kwitnie stosowanie powyżej opisanych, niedozwolonych praktyk. Nie oznacza to jednak, że stosowanie promocji jest nielegalne – obniżanie cen jest dozwolone i z pewnością dobre dla konsumentów. Wszystko jednak powinno odbyć się zgodnie z prawem, tak aby obie strony odniosły korzyść.  

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.