Szukaj
Close this search box.

Korzystanie z cudzego znaku towarowego – wyczerpanie praw

Stawiasz sobie pytanie - kiedy mogę używać cudzego znaku towarowego. W pewnych okolicznościach, gdy towary ze znakiem towarowym wprowadzone zostały na rynek, istnieje możliwość ich dalszej odsprzedaży i korzystania z cudzego znaku towarowego - ba, nawet reklamowania się cudzym znakiem towarowym.

Spis treści

Chcesz reklamować swoją działalność cudzym znakiem towarowym? Chcesz umieścić cudzy znak towarowy na stronie internetowej swojego sklepu – a może wysłać ofertę do kontrahentów? Dowiesz się, jak to zrobić zgodnie z prawem.

Przeczytaj również:

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 1. Możesz dalej odsprzedawać towary oznaczone cudzym znakiem towarowym lub używać samego znaku w celach reklamowych – warunkiem jest wcześniejsze wyczerpanie prawa do znaku towarowego.
 2. Do wyczerpania prawa do znaku towarowego dojdzie wtedy, gdy zostaną łącznie spełnione poniższe warunki:
  • towar ze znakiem towarowym został wprowadzony do obrotu (nie chodzi o wszystkie towary danego rodzaju, lecz o konkretne egzemplarze);
  • wprowadzenie do obrotu nastąpiło przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego wyraźną lub dorozumianą zgodą;
  • do wprowadzenia do obrotu tych towarów doszło na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmuje o kraje UE oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 3. Pamiętaj, że uprawniony może sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, wtedy, gdy przemawiają za tym uzasadnione względy, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów (zgodnie z orzecznictwem, uzasadnionym względem jest także istotne naruszenie renomy znaku towarowego).

Wyczerpanie praw przyznanych ze znaku towarowego w Polsce i Unii Europejskiej

Przechodząc do sedna sprawy. W przypadku, gdy chcesz używać cudzego znaku towarowego, musisz zwrócić uwagę na pojęcie „wyczerpania praw przyznanych ze znaku towarowego”, które wynika wprost z przepisów, zarówno Unii Europejskiej, jak i polskich.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się̨ do znaków towarowych:

Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

i przepisem art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej o treści:

Właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

Co ważne, w Polsce również mamy do czynienia z wyczerpaniem prawa ochronnego na znak towarowy i stanowi o tym wprost art. 155 Ustawy o prawie własności przemysłowej tj.:

1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.
2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, istnieje możliwość używania cudzego znaku towarowego w przypadku, gdy dojdzie do wyczerpania praw przyznanych ze znaku towarowego. Jednakże, musi zostać spełnione kilka przesłanek o których mowa w powyższych przepisach – a które opisuję poniżej.

Kiedy można legalnie używać cudzego znaku towarowego

Legalnie używać cudzego znaku towarowego można wtedy, gdy dochodzi do wyczerpania prawa do tego znaku. Do wyczerpania prawa do znaku towarowego dochodzi wtedy, gdy zostaną łącznie spełnione poniższe warunki:

 1. towar ze znakiem towarowym został wprowadzony do obrotu,
 2. wprowadzenie do obrotu nastąpiło przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą,
 3. do wprowadzenia do obrotu tych towarów doszło na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Konkretne towary oznaczone znakiem towarowym

Istotną kwestią jest to, że do wyczerpania prawa nie dochodzi w stosunku do każdego towaru wyprodukowanego przez uprawnionego do znaku towarowego. Wyczerpanie prawa dotyczy wyłącznie tych konkretnych sztuk towaru i egzemplarzy, które zostały wprowadzone na rynek EOG.

Widziałeś już nie raz na pewno numery seryjne produktów, lub inne oznaczenia np. na perfumach. Ma to na celu ochronę uprawnionego przed niepowołanym korzystaniem z jego znaku towarowego w stosunku do każdego towaru, nawet tego, którego nie wprowadził jeszcze na rynek.

Wprowadzenie towarów na terenie Unii Europejskiej

Gdy mówimy o prawie europejskim i polskim, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że do wyczerpania prawa do znaku towarowego dochodzi tylko wtedy, gdy towar został wprowadzony do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obszar ten obejmuje państwa Unii Europejskiej – a także Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Czyli, gdy uprawniony do znaku towarowego, wprowadzi dane produkty na terenie któregoś z tych krajów, będziesz mógł skorzystać z wyczerpania prawa do znaku towarowego, gdy będziemy chcieli sprzedawać dalej te towarowy.

Zgoda uprawnionego do znaku towarowego

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych należy interpretować w ten sposób, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny, której przeprowadzenie należy do sądu krajowego, można wywieść, że wspomniany właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we Wspólnocie lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku. – sprawa C‑127/09 Coty Prestige Lancaster Group GmbH przeciwko Simex Trading AG

Jak widzisz w cytowanym wyroku, musi dojść do wprowadzenia towarów do obrotu na terenie EOG. Co ważne, towary muszą zostać wprowadzone na ten rynek przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Nie może dojść do takiej sytuacji, gdzie chiński producent wprowadzi na rynek europejski jakiś produkt, co do którego nie ma uprawnień i zgody samego uprawnionego do znaku towarowego. Co może mieć miejsce, gdy produkujemy w chinach nasze towary.

Korzystanie z cudzego znaku towarowego w reklamach i ofertach

Równocześnie, warto wskazać, co często może być podnoszone, że można używać cudzych znaków towarowych do reklamowania i oferowania produktów w związku z wyczerpaniem prawa do znaku towarowego (zob. wyrok ETS z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik, C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 45).

Sprzeciwienie się dalszej dystrybucji towarów

Zarówno przepisy polskie, jak i europejskie wskazują na możliwość sprzeciwienia się dalszej dystrybucji towarów, wtedy, gdy przemawiają za tym uzasadnione względy, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. Katalog pozostaje otwarty.

Oprócz powyższego, można znaleźć także inny przykład możliwości sprzeciwienia się dystrybucji towarów – np. istotne naruszenie renomy znaku towarowego (wyrok ETS z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV przeciwko Evora BV, C-337/95, EU:C:1997:517, pkt 51; wyrok ETS z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik, C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 49; wyrok ETS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Copad SA przeciwko Christian Dior couture SA, Vincent Gladel i Société industrielle lingerie (SIL), C-59/08, EU:C:2009:260, pkt 55).

Podsumowując, mam nadzieję, że już wiesz, kiedy i w jakich okolicznościach możesz legalnie używać cudzego znaku towarowego. Pamiętaj o tym, że wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy nie dotyczy wszystkich towarów a jedynie tych konkretnych, które zostały wprowadzone na rynek EOG przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą.

Potrzebujesz pomocy związanej z rejestracją znaku towarowego lub chcesz korzystać z cudzych znaków do promowania swojego biznesu? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i porozmawiajmy o tym.

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.