Szukaj
Close this search box.

Jak napisać regulamin aplikacji mobilnej? Poradnik prawnika

Regulamin aplikacji mobilnej to nie tylko formalność. To kluczowy dokument, który wpływa na doświadczenia użytkowników, ich zaufanie do Ciebie, ale przede wszystkim decyduje o tym, że swoją aplikację udostępniasz zgodnie z prawem. Z tego artykuł dowiesz się, dlaczego regulamin jest tak istotnym elementem tworzenia aplikacji mobilnej, jakie elementy powinien zawierać oraz jakie praktyczne kroki powinieneś podjąć, by stworzyć regulamin, który będzie zarówno zgodny z obowiązującymi przepisami, jak i satysfakcjonujący dla użytkowników. 

Spis treści

Wraz z rozwojem technologii także rynek aplikacji mobilnych ewoluował w niesamowity sposób. Co rusz powstają nowe rozwiązania, które mają użytkownikom ułatwić życie, nie tylko prywatne, ale i zawodowe, np. wspomagać zarządzanie czasem. To sprawia, że firmy z różnych branż próbują wejść w świat aplikacji mobilnych, by pozostać konkurencyjnym na rynku.

Jednak za każdym udanym projektem aplikacji mobilnej stoi nie tylko pomysłowość twórców i umiejętności programistyczne, ale także przygotowane zaplecze formalnoprawne, w tym dobrze sformułowany dokument prawny taki jak regulamin aplikacji mobilnej. 

Nauczeni doświadczeniem naszym klientów, chcemy Cię przygotować na tę często niedocenianą, a jednak bardzo ważną część procesu tworzenia aplikacji mobilnej. 

Przeczytaj także: Jak stworzyć aplikację mobilną krok po kroku. Poradnik od prawnika

Gotowy? Zaczynamy!

Odsłuchaj podcastu o aplikacjach mobilnych i prawie

Podsumowanie na start:

 1. Regulamin aplikacji mobilnej jest kluczowym dokumentem w procesie tworzenia i funkcjonowania aplikacji;
 2. Regulamin jest wymagany prawnie, ponieważ udostępnianie aplikacji mobilnej jest świadczeniem usług drogą elektroniczną, co podlega przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Przygotowując regulamin, zastosowanie znajdą także często przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz kodeks cywilny;
 4. Regulamin stanowi umowę między usługodawcą i usługobiorcą, regulując ich wzajemne prawa i obowiązki, co zastępuje tradycyjną umowę pisemną;
 5. Regulamin stanowi także zabezpieczenie prawnych interesów przedsiębiorcy oraz granic jego odpowiedzialności w stosunku do odbiorców na rynku;
 6. Regulamin powinien zawierać obligatoryjne elementy, m.in. takie jak: dane właściciela aplikacji, rodzaj i zakres usług, zasady korzystania, warunki zawierania i rozwiązywania umowy, procedurę reklamacji i informacje o odpowiedzialności;
 7. Regulamin należy udostępnić użytkownikom i poinformować, gdzie mogą zapoznać się z jego treścią;
 8. Regulamin powinien być jasny i przejrzysty;
 9. RODO wprowadza obowiązki związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych osób, których dane dotyczą, w tym obowiązek informacyjny wobec użytkowników;
 10. Obowiązek informacyjny można zawrzeć w regulaminie aplikacji mobilnej lub w odrębnym dokumencie, jakim jest polityka prywatności;
 11. Dla różnych rynków zagranicznych mogą być wymagane regulaminy dostosowane do lokalnych przepisów, zwłaszcza jeśli użytkownikiem aplikacji mobilnej jest konsument.

Potrzebujesz pomocy przy napisaniu regulaminu lub RODO dla swojej aplikacji mobilnej? ✅ Wypełnij prosty formularz kontaktowy i skorzystaj z 15 minutowej bezpłatnej konsultacji. Możesz także zapoznać się z naszymi gotowymi dokumentami w sklepie ⬇️

Kup teraz: Gotowy regulamin i RODO dla Twojego SaaS'a!

Chcesz uruchomić swój SaaS i rozwijać go dynamicznie oraz zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi?

Szukasz miejsca na optymalizację kosztów, jednak wiesz, że nie może się to odbywać kosztem prawnego zabezpieczenia biznesu?

Jesteś w dobrym miejscu!

Z myślą o przedsiębiorcach i przedsiębiorczyniach takich, jak Ty stworzyliśmy pakiet dokumentów prawnych, które zapewnią Twojemu biznesowi pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami.

A jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy swoim SaaSie, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego!

Czy trzeba tworzyć regulamin aplikacji mobilnej?

Aplikacja mobilna może być osobnym bytem i działać niezależnie lub pełnić rolę pomocniczą i wspierać sklep czy platformę internetową. Niezależnie jednak od charakteru aplikacji mobilnej, regulamin jest elementem koniecznym w procesie jej wdrażania i dalszego funkcjonowania. Dlaczego? 

 1. Posiadanie regulaminu jest wymogiem prawnym;

  Umożliwienie korzystania z aplikacji mobilnej to nic innego jak świadczenie usług drogą elektroniczną. A skoro tak, to w grę wchodzą przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z nich wprost wynika  obowiązek posiadania i udostępnienia regulaminu odbiorcom. Przepisy ww. ustawy określają obligatoryjne elementy regulaminu.

  Innymi przepisami, jakie mogą znaleźć zastosowanie przy tworzeniu regulaminu są:
  a) ustawa dotycząca ochrony praw konsumentów – jeśli swoją aplikację mobilną kierujesz również do konsumentów:
  b) RODO – pamiętaj, że udostępnienie aplikacji mobilnej wiążę się z gromadzeniem danych osobowych;
  c) kodeks cywilny;
 2. Jest formą umowy między Tobą jako usługodawcą i użytkownikiem, w której uregulowane zostają wszystkie prawa i obowiązki stron, stosownie do wymogów prawnych i Waszych biznesowych potrzeb. Regulamin zastępuje tradycyjną umowę pomiędzy stronami, dzięki czemu nie musisz zbierać własnoręcznych podpisów użytkowników na wydrukowanych kartkach papieru.
 3. Stanowi zabezpieczenie Twoich interesów i granic Twojej odpowiedzialności w stosunku do użytkowników. Określając prawa i obowiązki stron, możesz uregulować też kwestie prawnoautorskie do aplikacji, opisać szczegółowo zasady odpowiedzialności, w tym przewidzieć jej wyłączenia.

Przeczytaj także: Aplikacja mobilna a prawo – Najważniejsze informacje

Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu?

Prawidłowo sporządzony regulamin powinien określać co najmniej:

 1. pełne dane właściciela aplikacji – użytkownik musi mieć możliwość ustalenia kto udostępnia usługi (czy też dostarcza mu produkt cyfrowy, np. e-book w ramach aplikacji) i kto będzie odpowiedzialny w przypadku niezgodności usług z umową (powinien znać dane Twojej firmy, adres e-mail czy numer telefonu);
 2. rodzaj i zakres usług, w tym funkcjonalności treści cyfrowych i usług cyfrowych;
 3. zasady korzystania z aplikacji, w tym opisywać prawa i obowiązki użytkowników, zakres udzielanej użytkownikowi licencji;
 4. warunki, jakie użytkownik musi spełnić, aby móc korzystać z aplikacji mobilnej, w tym minimalne wymagania techniczne dla poprawnego funkcjonowania aplikacji, parametry sprzętu, którego będzie potrzebować użytkownik, by korzystać z usług;
 5. zasady udostępniania treści, w tym zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 6. warunki zawierania i rozwiązywania umowy dotyczącej korzystania z aplikacji mobilnej, w tym informacje o prawie odstąpienia od umowy i jego wyłączenia, koszty związane z korzystaniem z aplikacji, jeśli jest odpłatna, dostępne sposoby płatności (możesz także przygotować cennik, który będzie określać Twoje wynagrodzenie za konkretny pakiet usług);
 7. procedurę kierowania i rozpatrywania reklamacji, w tym jakie użytkownik musi wykonać czynności, aby zgłosić usługodawcy niezgodność usługi mobilnej z umową (np. wypełnić dedykowany formularz);
 8. zasady odpowiedzialności usługodawcy za zgodność świadczenia z umową, np. w przypadku ewentualnych problemów lub awarii aplikacji;
 9. możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.

Te elementy stanowią fundament regulaminu sporządzonego zgodnie z prawem. Poza elementami obligatoryjnymi regulamin aplikacji mobilnej może (i warto, aby to robił!) regulować wiele innych kwestii, np. takich jak:

 1. kwestie prownoautorskie do aplikacji mobilnej:
 2. zasady umieszczania opinii o usługach dostępnych w aplikacji;
 3. zasady dostarczania newslettera (choć można je określić także jakikolwiek odrębny dokument, w tym regulamin newslettera);
 4. indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeżeli taki mechanizm jest przewidywany).

Ważne jest przy tym zawsze, aby regulamin był jasny i łatwo dostępny dla użytkowników. 

Jak wdrożyć regulamin aplikacji mobilnej?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ma obowiązek dostarczenia regulaminu usługobiorcy bezpłatnie, jeszcze przed zawarciem umowy dotyczącej tych usług. Ustawa nie określa przy tym, w jakiej formie regulamin powinien zostać dostarczony. Najczęściej dokonuje się tego poprzez jego publikację na stronie aplikacji i przygotowanie odpowiednich checkbox’ów w zakresie zapoznania z regulaminem, a także polityką prywatności. Dokument powinien być łatwo dostępny. 

Ponadto, na żądanie użytkownika, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć regulamin w taki sposób, aby mógł odtworzyć i zapisać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, który używa. 

Pamiętaj, że sama publikacja regulaminu na stronie aplikacji nie jest wystarczająca, aby spełnić obowiązek informacyjny wobec konsumenta. Istotne jest, aby regulamin był opublikowany razem z informacją, gdzie konsument może zapoznać się z jego treścią (lub zmianą jego treści).

RODO i polityka prywatności dla aplikacji mobilnej

Świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się również z koniecznością pozyskiwania danych osobowych osób, na rzecz których przedsiębiorca świadczy usługi. Gdy tylko przedsiębiorca przetwarza dane swoich klientów, staje się administratorem tych danych i ponosi związane z tym obowiązki. 

Tworząc aplikację mobilną, nie zapomnij zatem, że Twoim obowiązkiem jest przede wszystkim ochrona gromadzonych danych. Drugim istotnym obowiązkiem jest obowiązek informacyjny, który musisz wypełnić względem użytkowników.

Aby obowiązek informacyjny zrealizować prawidłowo, pamiętaj, aby obowiązkowo przekazać użytkownikom informacje dotyczące:

 1. Ciebie czy Twojej firmy jako przedsiębiorcy, w tym nazwy i danych kontaktowych;
 2. danych kontaktowym Inspektora Ochrony danych osobowych, jeśli został wyznaczony;
 3. celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania;
 4. odbiorców danych osobowych;
 5. przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli faktycznie taka sytuacja zachodzi (np. korzystasz z usług Google LLC);
 6. okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane;
 7. praw, jakie przysługują użytkownikom, czyli osobom, których dane przetwarzasz;
 8. przysługującego prawa do składania reklamacji do organu nadzorczego.

Wszystkie te informacje możesz uwzględnić w regulaminie aplikacji mobilnej lub w odrębnym dokumencie, zwanym polityką prywatności. Z praktycznego punktu, dobrze jest przygotować osobny dokument. W nim możesz też zawrzeć informacje dotyczące plików cookies, jeśli używasz. Przygotowując dwa odrębne dokumenty, zachowasz przejrzystość wszystkich koniecznych postanowień. 

Pamiętaj przy tym, że jedną z kluczowych zasad RODO jest zasada ograniczenia danych, inaczej nazywana zasadą minimalizmu. To oznacza, że jako administrator możesz przetwarzać jedynie te informacje, które są wyłącznie niezbędne do osiągnięcia celu działania i korzystania z aplikacji. Jeśli np. oferujesz aplikację do listy zakupów, zbieranie danej w postaci daty urodzenia użytkownika może nie znaleźć podstawy prawnej przetwarzania. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj: 

Czy jeden regulamin aplikacji mobilnej wystarczy?

Nie zawsze. Jeśli przygotowujesz aplikację mobilną na zagraniczny rynek europejski, to musisz pamiętać, m.in. o takich kwestiach jak poniższe trzy punkty:

 1. język regulaminu – regulamin powinien być sporządzany w języku odpowiadającym prawu obowiązującemu na rynku docelowym;
 2. zgodność z lokalnym prawem – przede wszystkim, jeśli Twoim odbiorcą jest konsument z danego kraju, regulamin musi być zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów tego kraju;
 3. analiza prawna – niekiedy przygotowanie regulaminu warto poprzedzić analizą prawną przepisów i warunków danego rynku, zwłaszcza jeśli zamierzasz skierować swoją aplikację mobilną na rynek pozaeuropejski.

Podsumowanie

Jeśli jesteś twórcą aplikacji mobilnej, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie strony prawnej funkcjonowania i korzystania z aplikacji, zanim wypuścisz ją na rynek i zaoferujesz użytkownikom. Jest szereg obowiązków prawnych, które muszą być spełnione. Kluczowym dokumentem jest regulamin aplikacji mobilnej wraz z polityką prywatności, bez względu na branżę, w której działasz. 

Regulamin aplikacji mobilnej  jest nie tylko wymagany prawnie, ale także wpływa na doświadczenia użytkowników oraz legalność działania aplikacji. Powinien być:

 • kompleksowy i zawierać niezbędne informacje (tak, aby uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością za skutki korzystania z aplikacji), a także
 • zrozumiały i łatwo dostępny dla użytkowników (co przekłada się na łatwość w egzekwowaniu przestrzegania regulaminu – także (i w szczególność) w twoim interesie).

Dodatkowo, w przypadku zbierania danych osobowych, konieczne jest spełnienie wymogów RODO i informowanie użytkowników o przetwarzaniu ich danych. Najlepiej zrobić to przygotowując odrębny dokument, jakim jest polityka prywatności. 

Najważniejszą wskazówką w procesie tworzenia prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa regulaminu aplikacji mobilinej, a przy tym takiego, który zabezpieczy Twoje interesy, jest:

 • dokładne przeanalizowanie usług, które będziesz świadczył za pośrednictwem aplikacji.

Pamiętaj, że regulamin aplikacji stanie się efektywnym narzędziem tylko wtedy, gdy zostanie starannie dostosowany do specyfiki oferowanych przez Ciebie funkcjonalności aplikacji. 

Jeśli chcesz, nasza kancelaria chętnie pomoże Ci w zidentyfikowaniu rodzaju i zakresu świadczonych usług, a następnie wesprze w przygotowaniu kompletnego regulaminu, a przy tym łatwego w odbiorze dla Twoich użytkowników. Wystarczy, że skorzystasz z naszego formularza kontaktowego

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.