Szukaj
Close this search box.

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Spis treści

Pomimo, że przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest pismem procesowym, odgrywa istotną rolę w procesie dochodzenia roszczeń pieniężnych – czyli przede wszystkim niezapłaconych faktur. W niektórych wypadkach umożliwi porozumienie się z dłużnikiem i rozwiązanie sporu jeszcze przed zaangażowaniem w spór sądu, a gdy do złożenia pozwu już dojdzie – będzie stanowiło korzystny dla wierzyciela dowód. Co zatem warto wiedzieć zabierając się za jego sporządzenie?

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

 1. Skierowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty:
  • pozwoli Ci uzyskać dowód podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu (informacja o takiej próbie jest jednym z formalnych wymagań pozwu);
  • może skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty długu.
 2. Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:
  • datę sporządzenia;
  • oznaczenie wierzyciela;
  • oznaczenie dłużnika;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • oznaczenie dochodzonej wierzytelności;
  • oznaczenie odsetek od wierzytelności (jeżeli są dochodzone);
  • termin na uregulowanie wierzytelności przez dłużnika;
  • sposób uregulowania wierzytelności;
  • informację o skierowaniu sprawy na drogę sądową w razie niespełnienia żądania przez dłużnika w wyznaczonym terminie;
  • podpis wierzyciela;
  • odpisy dokumentów potwierdzających zasadność żądania (jeżeli jest taka potrzeba).
 3. Wezwanie do zapłaty powinieneś sporządzić na piśmie i wysłać je za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie powinieneś umieszczać w nim żadnych informacji, które mogłyby pogorszyć Twoją sytuację w ewentualnym procesie, a także gróźb i inwektyw pod adresem dłużnika.

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest oświadczeniem wierzyciela skierowanym do dłużnika, w którym żąda on od niego spełnienia wymagalnego świadczenia pieniężnego.

Może mieć ono dowolną formę, lecz biorąc pod uwagę jego późniejszą funkcję dowodową, najlepiej sporządzić je na piśmie.

Aby uniknąć komplikacji związanych z dowodzeniem, czy dłużnik miał możliwość rzeczywiście się z nim zapoznać, pismo zawierające wezwanie najlepiej wysłać przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Mail do dłużnika powinien być w tym przypadku jedynie uzupełnieniem korespondencji.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest ważne

Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, jednym z wymagań, jakie musi spełnić pozew, jest zawarcie w nim „informacji”, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

Jednym z takich „pozasądowych sposobów” jest skierowanie do dłużnika wezwania do dobrowolnej spłaty długu. Brak takiego wezwania lub umieszczenia w pozwie informacji o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu w inny sposób skutkować będzie wezwaniem sądu do uzupełnienia tego braku, a w razie niedopełnienia tego obowiązku – zwrotu pozwu. Dołączony do pozwu odpis wysłanego do dłużnika wezwania wraz ze zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru pozwoli zadośćuczynić wymogom formalnym zawartym w Kodeksie.

Wezwanie dłużnika do zapłaty połączone z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu stanowi także podstawę do wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 3 k.p.c.), które jest postępowaniem uproszczonym i znacznie szybszym w stosunku do postępowania na zasadach ogólnych.

Jakie elementy powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jak już zostało wspomniane, przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest pismem procesowym, a Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera określonych wymogów formalnych, jakie takie wezwanie musi spełniać. Trzeba jednak zaznaczyć, że wezwanie takie będzie służyło jako dowód w sądzie, zatem należy pamiętać o zawarciu w nim następujących elementów:

 1. daty sporządzenia,
 2. oznaczenia wierzyciela (jeżeli jest osobą fizyczną – co najmniej jego imię i nazwisko, a także adres do korespondencji; jeżeli jest osobą prawną – jego firmę, adres siedziby, numery NIP i KRS),
 3. oznaczenia dłużnika (jeżeli jest osobą fizyczną – co najmniej jego imię i nazwisko, a także adres do korespondencji; jeżeli jest osobą prawną – jego firmę, adres siedziby, numery NIP i KRS),
 4. oznaczenia rodzaju pisma („wezwanie do zapłaty”, „przedsądowe wezwanie do zapłaty” itp.),
 5. oznaczenia dochodzonej wierzytelności (wysokości i waluty),
 6. oznaczenie odsetek od wierzytelności, jeżeli są dochodzone (rodzaju, wysokości i terminów, o których są naliczane),
 7. terminu na uregulowanie wierzytelności przez dłużnika (powinien być współmierny do wysokości wierzytelności oraz możliwości majątkowych dłużnika),
 8. sposobu uregulowania wierzytelności (czy płatność ma być jednorazowa, czy rozłożona na raty; czy dochodzona kwota ma być zapłacona gotówką [wtedy należy wskazać czas i miejsce przekazania pieniędzy] czy przelewem [wtedy należy podać numer rachunku bankowego]),
 9. informacji o skierowaniu sprawy na drogę sądową w razie niespełnienia żądania przez dłużnika w wyznaczonym terminie,
 10. podpisu wierzyciela.

Jeżeli jest to wskazane z uwagi na okoliczności sprawy (np. dłużnik chce spłacić dług dobrowolnie, ale chciałby otrzymać dowody potwierdzające istnienie jego długu), do wezwania do zapłaty można dołączyć odpisy dokumentów (np. rachunków, czy faktur) potwierdzających zasadność żądania.

Czego absolutnie nie wolno zawierać w przedsądowym wezwaniu do zapłaty

Sporządzając przedsądowe wezwanie do zapłaty wierzyciel musisz cały czas pamiętać, że może ono służyć jako dowód w postępowaniu sądowym. Nie należy zatem zawierać w nim żadnych informacji, które mogłyby później pogorszyć Twoją sytuację jako strony. Niedopuszczalne jest także umieszczanie w wezwaniu gróźb pod adresem dłużnika, czy kierowaniu do niego inwektyw, czy słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Porozmawiaj z ekspertką

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałam w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Skorzystaj z formularza lub napisz bezpośrednio na mojego maila m.korol@creativa.legal

Uzupełnij poniższy formularz, jeżeli np.:

 • masz pytania z zakresu o którym pisałem w tym artykule,
 • szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu,
 • chcesz wiedzieć, jak wygląda współpraca z nami, terminy oraz koszty.

Pierwszy kontakt jest bezpłatny i ma on na celu ustalenie zakresu potencjalnej naszej pomocy oraz Twoich pytań i wątpliwości.

Po przesłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu ustalenia dalszych szczegółów.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Podsumowanie

Przedsądowe wezwanie do zapłaty stanowi istotny składnik „arsenału” środków, jakimi dysponuje wierzyciel przeciwko dłużnikowi. Jego jednorazowe wysłanie do dłużnika zadośćuczyni wymogowi formalnemu pozwu w zakresie podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, a czasami może skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty długu. Jego sporządzenie jest proste, kosztuje niewiele, i może zwrócić się wierzycielowi z nawiązką – czy to w postaci polubownego rozwiązania sporu, czy jako przydatnego w sprawie sądowej dowodu.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Picture of Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Startujesz z SaaS'em?

Dowiedz się, jak zbudować i wdrożyć aplikację SaaS krok po kroku!

Jakich błędów uniknąć?

Jak powinno wyglądać wdrożenie aplikacji SaaS?