Szukaj
Close this search box.

IaaS vs PaaS vs SaaS vs XaaS – zalety, wady i porównanie

W dzisiejszych czasach wiele firm i organizacji przenosi swoje zasoby do chmury. Jednakże wybór odpowiedniego modelu usługi chmurowej może być trudny ze względu na mnogość oferowanych rozwiązań. Dynamiczny rozwój usług chmurowych przyczynił się do drastycznego rozrostu jego oferty. Problem polega na tym, jak wybrać produkt dopasowany do naszych potrzeb. Z artykułu dowiesz się jakie są zalety, wady oraz czym się różnią cztery najpopularniejsze usługi cloudowe: SaaS, PaaS, IaaS i XaaS.

Spis treści

Najważniejsze informacje

 1. SaaS to model usługi chmurowej, który polega na udostępnianiu gotowego oprogramowania przez dostawcę bez konieczności jego instalacji na lokalnym komputerze.
 2. PaaS to model dostarczania zasobów informatycznych, który oferuje narzędzia i środowisko programistyczne w celu tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji.
 3. IaaS to model usługi chmurowej, który polega na udostępnieniu własnej infrastruktury IT przez internet.
 4.  Podstawowym podobieństwem między IaaS, PaaS oraz SaaS jest to, że wszystkie są udostępniane przez ich dostawców, co oznacza, że infrastruktura i oprogramowanie są zawsze aktualne i dostępne przez sieć internetową. Dostawcy gwarantują też ciągłość działania usługi. 
 5. Jakie są różnice? W modelu SaaS użytkownik nie zarządza infrastrukturą ani oprogramowaniem, w PaaS użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie aplikacji, a w IaaS użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą i oprogramowaniem.
 6. Z uwagi na fakt, że każdy z tych modeli wymaga innego zaangażowania użytkownika, ma swoje zalety i wady, które należy rozważyć przed wyborem odpowiedniego modelu dla Twojego startupu lub firmy.
 7. Należy być świadomym zagrożeń płynących z korzystania z usług chmurowych – najlepszym sposobem na ich minimalizowanie jest podpisanie dobrej umowy z dostawcą usług.

Czym jest SaaS?

SaaS, czyli „Software as a Service” to model usługi chmurowej, który polega na udostępnianiu oprogramowania przez dostawcę bez konieczności jego instalacji na lokalnym komputerze. Usługa ta jest hostowana na serwerach dostawcy usługi chmurowej, a użytkownicy mają do niej dostęp poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Dzięki temu użytkownik nie zarządza infrastrukturą ani oprogramowaniem, ale tylko korzysta z gotowego produktu.

Przykłady SaaS to Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, Dropbox, programy do zarządzania projektami, CRM, czy edytory tekstu online.

Odbierz nagranie webinaru: https://creativa.legal/webinar-saas/

Jakie są najważniejsze zalety SaaS?

 • Łatwość wdrożenia i używania: usługi w modelu SaaS są gotowe do użycia i nie wymagają skomplikowanego wdrażania ani instalacji oprogramowania na lokalnych komputerach. Użytkownicy mogą po prostu zalogować się do aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej i zacząć korzystać z niej od razu. To sprawia, że ten rodzaj usług jest bardzo łatwo dostępny dla szerokiego grona użytkowników.
 • Brak konieczności zarządzania infrastrukturą: korzystając z usługi SaaS, użytkownicy nie muszą martwić się o zarządzanie infrastrukturą, serwerami czy aktualizacjami oprogramowania. Dostawca usługi odpowiada za te elementy, co pozwala użytkownikom skupić się na wykorzystaniu aplikacji i realizacji swoich celów biznesowych.
 • Skalowalność i elastyczność: ten rodzaj usług w chmurze jest również elastyczny i łatwo skalowalny, co oznacza, że użytkownicy mogą dostosować zasoby i funkcjonalności aplikacji do swoich potrzeb. Mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać liczbę licencji, przestrzeń dyskową czy moc obliczeniową w zależności od zmieniających się wymagań. To pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i unikanie nadmiernych kosztów.
 • Wsparcie techniczne: dostawcy usług SaaS często oferują wsparcie techniczne, co pozwala użytkownikom uzyskać pomoc w razie problemów lub awarii dotyczących udostępnionego oprogramowania.
 • Niskie koszty początkowe i model płatności oparty na subskrypcji: korzystanie z usługi SaaS wymaga niskich kosztów początkowych, ponieważ użytkownicy nie muszą inwestować w zakup licencji oprogramowania czy własną infrastrukturę. Zamiast tego, korzystają z modelu płatności opartego na subskrypcji, gdzie płacą regularną opłatę za korzystanie z usługi. To pozwala na łatwiejsze planowanie budżetu i ograniczenie ryzyka finansowego.

Jak najważniejsze wady posiada SaaS?

 • Zagrożenie dla bezpieczeństwa danych: przechowywanie danych w chmurze niesie ryzyko ich wycieku lub utraty, w przypadku awarii serwerowni. Inne zagrożenia dla Twoich danych to atak hakerski, nieprawidłowa konfiguracja lub zaniedbania dostawcy usługi. Z tego powodu, konieczne jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak silne uwierzytelnianie, szyfrowanie danych i monitorowanie zdarzeń, aby chronić poufność i integralność danych. Jednocześnie warto zabezpieczyć się odpowiednimi postanowieniami umownymi na wypadek takich zdarzeń.
 • Utrata kontroli nad danymi: istotą świadczenia oprogramowania jako usługi jest oddanie przez użytkowników kontroli nad swoimi danymi jego dostawcy. To oznacza, że mają ograniczoną kontrolę nad tym, jak są one przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane. Z tego powodu istnieje ryzyko nieautoryzowanego usunięcia lub niepowołanego dostępu do nich przez osoby postronne. Dlatego tak ważne jest, abyś dokładnie zapoznał/a się z polityką prywatności i umową licencyjną dostawcy, aby zrozumieć, jakie prawa i zabezpieczenia będą odnosić się do Twoich danych.
 • Zależność od dostawcy usługi: korzystanie z usługi SaaS oznacza silną zależność od jej dostawcy. Użytkownicy są uzależnieni od dostawcy w zakresie utrzymania usługi, zapewnienia wsparcia technicznego i regularnych aktualizacji. Z tego powodu, w przypadku, gdy dostawca zdecydowałby się zakończyć działalność lub zmienić warunki świadczenia usługi, użytkownicy mogą napotkać trudności w dostępie do swoich danych czy ich migracji do innej platformy. Ważne jest, aby dokładnie przestudiować umowę i zrozumieć warunki korzystania z usługi SaaS przed podjęciem decyzji.

Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu własnego SaaS? ➡️ Skontaktuj się z nami lub pobierz poniższego e-booka ⬇️

Czym jest PaaS?

PaaS, czyli „Platform as a Service” (pl. platforma jako usługa) to model dostarczania zasobów informatycznych, który oferuje narzędzia i środowisko programistyczne w celu tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. Dostawca usługi w modelu PaaS zapewnia infrastrukturę, na której można budować aplikacje. Użytkownik z kolei jest odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie swoich aplikacji. Z tego powodu w porównaniu do SaaS, jego zaangażowanie jest większe.

Przykłady PaaS to Google App Engine, Microsoft Azure czy Heroku.

Jakie są zalety PaaS?

 • Dzięki usłudze PaaS organizacje nie muszą przejmować się zarządzaniem infrastrukturą ani aktualizacjami systemów operacyjnych czy oprogramowania. PaaS dostarcza gotową platformę, która automatycznie zarządza infrastrukturą i aktualizacjami, co pozwala skoncentrować się na rozwijaniu aplikacji.
 • Dostępność i niezawodność: kolejną zaletą tego modelu jest wysoka dostępność i niezawodność. Usługi PaaS zapewniają multipleksowanie aplikacji na wielu serwerach i dostęp do zasobów w chmurze. Dzięki temu aplikacje są lepiej chronione przed awariami sprzętu lub oprogramowania i mogą być dostępne dla użytkowników przez większość czasu.
 • Optymalizacja kosztów: platforma jako usługa może pomóc w optymalizacji kosztów poprzez eliminację konieczności inwestowania w infrastrukturę fizyczną i redukcję kosztów związanych z jej utrzymaniem, takimi jak zakup i konserwacja serwerów, chłodzenie czy zasilanie. Usługi chmurowe w tym modelu są zwykle opłacana na zasadzie subskrypcji lub na podstawie zużycia zasobów, co umożliwia dostosowanie kosztów do rzeczywistych potrzeb i uniknięcie nadmiernych wydatków. 
 • Elastyczność i skalowalność: usługa PaaS umożliwia elastyczne skalowanie aplikacji w zależności od bieżących potrzeb. Można łatwo dostosować zasoby, takie jak moc obliczeniowa, pamięć czy przepustowość sieci, w celu obsłużenia większej liczby użytkowników lub wzrostu obciążenia. Co więcej, dzięki możliwościom cloud computingu, skalowalność jest często łatwiejsza i szybsza niż w tradycyjnych środowiskach hostingu.
 • Bezpieczeństwo i dostępność danych na poziomie infrastruktury: dostawcy usług PaaS zapewniają regularne aktualizacje oprogramowania, poprawki zabezpieczeń i monitorowanie bezpieczeństwa. Na rynku obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa, zapewniając ochronę przed zagrożeniami takimi jak ataki hakerskie, utrata danych czy awarie systemów. 
 • Środowisko deweloperskie: dostawcy usług w modelu PaaS często zapewniają zaawansowane narzędzia i środowisko developerskie, które ułatwiają tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji. Można korzystać z gotowych komponentów, bibliotek i frameworków, które przyspieszają proces programowania i umożliwiają skoncentrowanie się na operacjach biznesowych.

Jakie są najważniejsze wady modelu PaaS?

 • Ograniczenia technologiczne: Usługi PaaS mogą wprowadzać pewne ograniczenia technologiczne. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, jeśli dostarczane usługi nie będą wspierać niektórych specyficznych technologii, języków programowania czy narzędzi, co może być problematyczne dla aplikacji, które korzystają z tych technologii.
 • Brak pełnej kontroli nad infrastrukturą: jest to zasadniczo wspólna cecha wszytkich usług chmurowych. Z uwagi na fakt, że usługi są świadczone za pośrednictwem internetu, zarządzanie warstwą sprzętową i systemową jest w gestii dostawcy usługi. Fakt ten może być problematyczny, jeśli istnieje konieczność dostosowania infrastruktury do specyficznych wymagań aplikacji lub gdy występuje potrzeba bardziej zaawansowanych dostosowań.
 • Zależność od dostawcy: Przechodząc na usługę PaaS, użytkownicy stają się bardziej zależni od dostawcy. Decyzje dotyczące aktualizacji, skalowania czy dostępności zależą od dostawcy usługi. Jeśli dostawca napotka problemy techniczne, awarię czy zdecyduje o wprowadzeniu zmian, może to mieć wpływ na działanie aplikacji użytkownika.
 • Brak dostosowania środowiska do indywidualnych potrzeb: przy wszystkich zaletach PaaS, jego znacznym ograniczeniem brak możliwości w dostosowaniu środowiska informatycznego do swoich indywidualnych potrzeb. Niektóre dostosowania lub konfiguracje mogą być trudniejsze do realizacji w porównaniu do dedykowanych środowisk.
 • Uzależnienie od błędów krytycznych dostawcy: wygoda jaką niesie korzystanie z cudzej infrastruktury IT, niesie ze sobą również uzależnienie od niego. Jeśli w jego infrastrukturze dojdzie do błędów krytycznych lub powżnych awarii, możesz bezpowrotnie utracić dane, owoce Twojej pracy, lub dostęp do aplikacji. 

Co to jest IaaS?

IaaS, czyli „Infrastructure as a Service” to model usługi chmurowej, który polega na udostępnieniu własnej infrastruktury IT przez internet. Dostawca Infrastruktury jako usługi dostarcza i zarządza tą infrastrukturą, a użytkownicy mają do niej dostęp poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowane oprogramowanie. Jednocześnie są oni odpowiedzialni za zarządzanie nią i instalowanie oprogramowania. Jest to podstawowa różnica pomiędzy IaaS a PaaS i SaaS.

Przykłady IaaS to Amazon Web Services, Microsoft Azure czy Google Compute Engine.

Jakie są największe zalety usług w modelu IaaS?

 • Elastyczność i skalowalność: usługi IaaS umożliwiają użytkownikom elastyczne skalowanie zasobów IT w zależności od bieżących potrzeb. Można łatwo zwiększać lub zmniejszać moc obliczeniową, pamięć, przestrzeń dyskową czy przepustowość sieciową w zależności od wymagań aplikacji. To pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i unikanie nadmiernych kosztów.
 • Pełna kontrola nad infrastrukturą: w modelu IaaS użytkownicy mają pełną kontrolę nad infrastrukturą IT. Mogą zarządzać wirtualnymi maszynami, sieciami, dyskami czy bezpieczeństwem danych. Dostawcy IaaS zapewniają elastyczne narzędzia zarządzania, które umożliwiają konfigurację i kontrolę zasobów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.
 • Oszczędność kosztów: usługi IaaS przynoszą znaczną oszczędności kosztów w porównaniu do tradycyjnego zarządzania infrastrukturą. Użytkownicy nie muszą inwestować w zakup sprzętu czy utrzymanie infrastruktury fizycznej. Opłaty za usługi IaaS są zwykle elastyczne i oparte na zużyciu, dzięki czemu organizacje płacą tylko za wykorzystane zasoby, unikając kosztów nieużywanych zasobów.
 • Szybkość wdrażania i skalowania: Usługi IaaS umożliwiają szybkie wdrażanie i skalowanie infrastruktury. Użytkownicy mogą w łatwy sposób uruchomić wirtualne maszyny, sieci czy inne zasoby poprzez interfejs zarządzania. Skalowanie zasobów jest elastyczne i może być realizowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia dostosowanie infrastruktury do zmieniających się potrzeb.
 • Bezpieczeństwo: dostawcy usług IaaS zazwyczaj oferują wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Infrastruktura jest zwykle rozproszona geograficznie, co zapewnia redundancję hardware i minimalizuje ryzyko awarii krytycznej. Dostawcy IaaS stosują również zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych, zaporę sieciową czy monitorowanie zagrożeń, w celu ochrony zasobów użytkownika. 
 • Disaster Recovery i Business Continuity: dostawcy usług chmurowych IaaS często oferują mechanizmy Disaster Recovery (DR) i Business Continuity (BC), które zapewniają ochronę danych i kontynuację działalności w przypadku awarii lub katastrofy. Użytkownicy mogą wykorzystać funkcje replikacji danych, tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić ochronę przed utratą danych i minimalizować przestój w działalności

Jakie największe zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z IaaS?

 • Awarie i przerwy w dostępności (kontynuacja): w przypadku awarii infrastruktury lub problemów technicznych u dostawcy, usługi mogą stać się niedostępne, co może prowadzić do przestojów w działalności biznesowej użytkowników. W zależności od powagi awarii i sposobu zarządzania dostępnością przez dostawcę może dojść do utraty danych, niemożności wykonywania operacji czy negatywnych skutków finansowych dla Twojej firmy. Warto uwzględnić ten aspekt i dostarczyć odpowiednie zabezpieczenia, takie jak replikacja danych, tworzenie kopii zapasowych i plany odzyskiwania po awarii (DR – Disaster Recovery), aby minimalizować wpływ awarii na działalność.
 • Utrata kontroli nad zgodnościami regulacyjnymi: przenoszenie infrastruktury do chmury może stworzyć wyzwania związane z zgodnością regulacyjną. Jeśli organizacja działa w branży, która podlega określonym przepisom lub standardom (np. RODO, HIPAA), musi upewnić się, że dostawca usług IaaS spełnia odpowiednie wymagania. Utrata kontroli nad infrastrukturą może powodować obawy dotyczące przestrzegania regulacji i ochrony poufności danych.
 • Ryzyko współużytkowania zasobów: w modelu IaaS, zasoby infrastruktury są współużytkowane z innymi klientami dostawcy. Istnieje ryzyko, że jeden klient może wpływać na wydajność lub bezpieczeństwo innych klientów. Zagrożenia wynikające z współużytkowania zasobów obejmują wycieki danych między klientami, ataki na słabe punkty w infrastrukturze i wpływ na wydajność usług.

Rozpoczynasz współpracę z dostawcą usług chmurowych lub Software Housem? ➡️ Umów się na rozmowę z ekspertem od kwestii prawnych oraz przeczytaj nasz artykuł ✅ Co powinna zawierać dobra umowa wdrożeniowa IT?

Co to jest XaaS?

XaaS, czyli „Anything as a Service” to ogólne pojęcie odnoszące się do koncepcji oferowania różnych usług dostępnych w chmurze obliczeniowej. W zasadzie obejmuje różne rodzaje usług chmurowych w tym SaaS, PaaS, IaaS i inne.  Warto podkreślić, że XaaS nie odnosi się do zbiorczego określenia poszczególnych modeli usług cloudowych, lecz raczej do abstrakcyjnego i otwartego zbioru różnych usług które są lub mogą być oferowane w modelu chmury obliczeniowej. Tak więc XaaS polega na udostępnianiu rozwiązań IT w chmurze w świecie bardziej wirtualnym niż sieć – wyobraźni branży IT.

Niezależnie od typu usługi chmurowej, każde z tych rozwiązań charakteryzuje się pewnymi zagrożeniami na wypadek których należy się zabezpieczyć w umowie o dostarczenie oprogramowania. W tym artykule dotyczącym umowy SaaS, opisuję co powinna zawierać standardowa umowa o dostarczenie tego typu usługi. Oczywiści w przypadku IaaS i PaaS umowy takie będą się różnić w zależności od potrzeb danego projektu, jednak powyższy materiał pomoże Ci w zorientowaniu się w najważniejszych elementach umowy o dostarczenie takiej usługi. 

Podsumowanie

W tym artykule starałem się pokazać Ci najważniejsze podobieństwa i różnice, jakie charakteryzują poszczególne rozwiązania chmurowe. Jednocześnie wiesz już, jakie są najważniejsze korzyści i zagrożenia wiążące się z ich wykorzystaniem.

W największym skrócie podstawowym podobieństwem między IaaS, PaaS oraz SaaS jest to, że wszystkie są udostępniane przez ich dostawców, co oznacza, że infrastruktura i oprogramowanie są zawsze aktualne i dostępne przez sieć internetową.

To, czym różnią się od siebie sprowadza się w głównej mierze do tego, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą i oprogramowaniem. W SaaS użytkownik nie zarządza infrastrukturą ani oprogramowaniem, w PaaS użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie aplikacji, a w IaaS użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą i oprogramowaniem.

Z tego powodu PaaS, IaaS i SaaS to modele usług chmurowych, które oferują różne poziomy zaangażowania dostawcy usług chmurowych w utrzymanie infrastruktury IT. Każdy z tych modeli ma swoje zalety i wady, które należy rozważyć przed wyborem odpowiedniego modelu dla danego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze korzyści, jakie oferują usługi chmurowe, warto zastanowić się nad ich wykorzystaniem w swoim biznesie. Dzięki nim można zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększyć elastyczność i skalowalność infrastruktury IT. Należy jednak pamiętać na czym polegają te usługi i z jakimi zagrożeniami wiąże się ich wykorzystanie. 

Jeśli nie jesteś pewien, jak dobrze zabezpieczyć się w przypadku umowy z dostawcą usług chmurowych, zapraszam Cię zapoznania się z ofertą naszej kancelarii. 

Często zadawane pytania

 1. Jakie są różnice między SaaS, PaaS i IaaS?
 • SaaS to oprogramowanie dostępne przez internet, PaaS to platforma do tworzenia i wdrażania aplikacji, a IaaS to infrastruktura IT dostępna online.
 1. Jakie są zalety usług chmurowych?
 • Wspólnymi zaletami usług chmurowych są m.in. oszczędność kosztów, skalowalność i elastyczność w zakresie dostępnych zasobów oraz bezpieczeństwo i dostępność danych na poziomie infrastruktury.
 1. Jakie są najważniejsze zagrożenia usług chmurowych?
 • Zagrożenia płynące z usług chmurowych to m.in. brak kontroli nad infrastrukturą IT, ograniczenia w dostosowywaniu infrastruktury do indywidualnych potrzeb oraz brak pełnej kontroli nad zarządzaniem danymi po ich migracji do chmury.
 1. Jak wybrać odpowiedni model usług chmurowych dla swojego przedsiębiorstwa?
 • Należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak koszty, skalowalność, elastyczność i poziom kontroli nad infrastrukturą IT. Ważnym czynnikiem jest również bezpieczeństwo i dostępność danych na poziomie infrastruktury.

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące usług chmurowych lub potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego modelu dla swojego biznesu, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Zdjęcie dodane przez Proxyclick Visitor Management System.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀 Twoją firmę technologiczną lub software house pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w firmach technologicznych i software house! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk tech” przeczytasz pod linkiem: https://letstalktech.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.