Czy blog to prasa?

RD1906_BarnImages.com_-1024x683
Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką Zarządzającą w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce.

Spis treści

O status prawny bloga pytania pojawiają się w zasadzie od samego początku powstania tej formy ekspresji i wyrażania swoich poglądów i myśli, a przy okazji promowania swojej działalności i zarabiania.

To jaki jest status bloga? Czy w kontekście prawa prasowego możemy nazywać blog prasą?

Definicja prasy

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego, prasą są: „publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską”.

Co jest istotne w tej dość długiej definicji? To, że definicja prasy nie zawiera katalogu zamkniętego. Oznacza to, że za prasę mogą zostać uznane wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania (o czym zresztą mówi sama definicja), jeżeli tylko mają charakter publikacji ukazujących się w określonych odstępach czasu, nie tworzą zamkniętej całości co do fabuły, czy też postaci, ukazują się nie rzadziej, niż raz do roku i są opatrzone np. stałym tytułem.

Czy blog spełnia te wymagania?

Zwolenników uznania bloga za prasę, jest z pewnością tyle samo, co przeciwników.

Sąd, blog i prasa

Aby choć trochę zbliżyć się do rozstrzygnięcia tej kwestii warto sięgnąć po dwa Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 roku (Sygn. akt I ACa 1031/12 i I ACa 1032/12). Oba orzeczenia zapadły na skutek wniosku spółki o rejestrację bloga jako czasopisma (w tym przypadku bloger sam zatem dążył do zarejestrowania jego działalności jako tytułu prasowego).

Sąd jednoznacznie stwierdził, m.in. że: „Blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy”. Uznał zatem, że blog, w przypadku, gdy nosi cechy wskazane w definicji przedstawionej powyżej, może zostać uznany za prasę.

Sąd wskazał także, że: „Nie może budzić wątpliwości, że wybranie Internetu przez wydawcę, jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjnym, a zatem, jako wyłącznego „nośnika” przekazu, nie wyklucza uznania, że dany przekaz internetowy spełnia wymogi określone w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) i podlega obowiązkowi rejestracji przewidzianemu w art. 20 ust. 1 ustawy”.

Powyższe oznacza z kolei, że fakt prowadzenia działalności wyłącznie w Internecie nie dyskwalifikuje bloga jako prasy i nie pozbawia go możliwości rejestracji, przy założeniu, że spełnia on pozostałe wskazane w definicji wymagania.

Warto pamiętać o tym, że orzeczenia sądów powszechnych nie są w Polsce źródłem prawa powszechnie obowiązującego i orzeczenie wydane w danej, konkretnej sprawie nie wiąże wszystkich. Jednakże orzeczenia takie bez wątpienia stanowią wskazówkę interpretacyjną dla innych sądów w podobnych sprawach.

Co to w praktyce oznacza? Być może zapoczątkowanie trendu na rejestrację blogów jako tytułów prasowych? Być może jasne i nie budzące wątpliwości uregulowanie przez ustawodawcę tej i innych kwestii dotyczących prowadzenia blogów (np. kwestii lokowania produktu na blogach)? Prawo w końcu prawo powinno nadążać za innowacyjnymi rozwiązaniami rynku, a ustawa Prawo prasowe została uchwalona, uwaga(!), w 1984 roku.

Czy trzeba rejestrować bloga jako prasę?

W mojej opinii, w obecnym stanie prawnym blogi to w większości prasa – przeważająca ich część spełnia bowiem wszystkie wymagane ustawą warunki, wskazane w art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego. Taki blog, w myśl art. 20 ust. 1 Prawa prasowego, podlega obowiązkowi rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.

Porozmawiaj z ekspertką

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałam w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Skorzystaj z formularza lub napisz bezpośrednio na mojego maila m.korol@creativa.legal

Administratorem Twoich danych osobowych będzie kancelaria Creativa Legal sp.p. Przeczytaj więcej w naszej Polityce prywatności.

Jak? Ile? Po co? – rejestracja bloga jako tytuł prasowy

O tym, jak dokonać takiej rejestracji napiszę w następnym artykule. Koszt takiej rejestracji to 40 PLN. Co się wiąże z faktem zarejestrowania bloga jako tytułu prasowego? Z pewnością liczne przywileje, ale i obowiązki, z których korzysta prasa, o czym zamierzam napisać w kolejnych artykułach.

Czym grozi prowadzenie bloga bez rejestracji? Stanowi o tym art. 45 Prawa prasowego, zgodnie z którym wydawanie tytułu prasowego bez rejestracji zagrożone jest karą grzywny.

Wybór jak zwykle należy do Was.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

W czym mogę Ci pomóc?

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, wspólniczką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką.

Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce.

Skutecznie rozwiązuję problemy związane m.in. z ochroną marki, prawami autorskimi, wizerunkiem, dobrami osobistymi, znakami towarowymi i czynami nieuczciwej konkurencji.

Chcesz porozmawiać o swoich bolączkach?
Napisz do mnie na m.korol@creativa.legal lub skorzystaj z przycisku poniżej i wypełnij formularz. Sprawdź, czy możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.

Subskrybuj newsletter
i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Nowe zmiany prawa dla e-commerce
od stycznia 2023!

Jeżeli prowadzisz lub zarządzasz sklepem internetowym, musisz być z nami. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu, już 13 grudnia o 19:00!

Dowiedz się, jakie zmiany czekają na Ciebie – oraz jak się prosto, szybko i tanio do nich dostosować! Otrzymasz od nas gotowe rozwiązania!