2021-07-22

Akcjonariusze w Prostej Spółce Akcyjnej – odpowiedzialność, wyłączenie, ustąpienie i wiele więcej

Akcjonariusz to osoba (fizyczna lub prawna) która nabyła jednostki uczestnictwa zwane akcjami w spółce akcyjnej. Akcjonariusze mogą tworzyć prostą spółkę akcyjną w celu osiągnięcia każdego prawnie dopuszczalnego celu, który nie zmierza do obejścia prawa.   P.S.A. jest spółką, która łączy w sobie cechy spółki kapitałowej ze znaczną swobodą w kształtowaniu relacji między akcjonariuszami, spółki z akcjonariuszami i jej struktury organizatorskiej. Jednocześnie jedną z najbardziej atrakcyjnych cech P.S.A. jest wyłączenie osobistej odpowiedzialności …

Akcjonariusze w Prostej Spółce Akcyjnej – odpowiedzialność, wyłączenie, ustąpienie i wiele więcej Read More »

Wszystko o „akcjach” w Prostej Spółce Akcyjnej – rewolucja dla nowoczesnych startupów

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących spółek prawa handlowego wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych wdrożyły nowe, wręcz rewolucyjne rozwiązania, których wyraz znajdujemy w prostej spółki akcyjnej. Odchodzi się od dotychczasowego rozumienia akcji jako “kawałka” tortu jakim jest podstawowy kapitał w spółce na rzecz beznominałowej, zdematerializowanej akcji jako nośnika informacji o prawach i obowiązkach akcjonariusza. W tym artykule znajdziesz następujące informacje dotyczące akcji prostej spółki akcyjnej:  …

Wszystko o „akcjach” w Prostej Spółce Akcyjnej – rewolucja dla nowoczesnych startupów Read More »

Czym jest kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej

Struktura kapitału w prostej spółce akcyjnej, to zupełnie inna konstrukcja prawna niż kapitał zakładowy w pozostałych kodeksowych spółkach kapitałowych. Powodem wprowadzenia w prostej spółce akcyjnej (dalej: „P.S.A.”) odmiennego rozwiązania wzorowanego na amerykańskich i niektórych europejskich kapitałowych konstrukcjach, jest krytyczne podejście środowiska biznesowego do instytucji kapitału zakładowego, który nie spełnia wystarczająco ochronnej roli wobec wierzycieli a …

Czym jest kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej Read More »

Prasówka #128

Zapraszamy do zapoznania się z newsami ze świata prawa własności intelektualnej i mody! Dziś przeczytacie o opinii Rzecznika TSUE w sprawie dyrektywy autorskiej, zapewnieniach chińskiego gigantu o niezmienności cen, a także nowych zasadach najmu w centrach handlowych. Poznacie także Giorre – polską markę tworzącą biżuterię. Życzymy wspaniałej lektury! 1. Opinia Rzecznika TSUE o dyrektywie autorskiej …

Prasówka #128 Read More »

Zmiany strukturalne i zakończenie działalności Prostej Spółki Akcyjnej

Każda nowa inicjatywa gospodarcza (podjęta w formie jednoosobowej działalności lub poprzez utworzenie spółki) siłą rzeczy jest dostosowana do potrzeb istniejących w dniu jej zainaugurowania. Choć oczywiście możliwa jest sytuacja, że wybrany na początku model będzie sprawdzał się przez bardzo długi czas, dynamika rynku często wymusza jego mniejszą bądź większą modyfikację.   W zależności od potrzeb, może …

Zmiany strukturalne i zakończenie działalności Prostej Spółki Akcyjnej Read More »

Z jakich organów składa się Prosta Spółka Akcyjna – i jak one funkcjonują?

Zgodnie z obowiązującą w Polsce koncepcją, osoby prawne (do których zaliczają się także spółki kapitałowe) działają (np. zawierają umowy) poprzez swoje organy. Jak każda spółka prawa handlowego również prosta spółka akcyjna nie może działać bez swoich organów. Zastosowane rozwiązania prawne w przypadku P.S.A. wprowadziły obok znanych z innych kodeksowych spółek, nowe rozwiązania pozostawiając akcjonariuszom swobodny wybór modelu zarządzania w ich spółce.  Potencjalnych założycieli może zainteresować …

Z jakich organów składa się Prosta Spółka Akcyjna – i jak one funkcjonują? Read More »

Jak utworzyć i zarejestrować Prostą Spółkę Akcyjną?

Określenie zasad tworzenia i rejestracji spółek wymaga od ustawodawcy pogodzenia interesów przedsiębiorców oraz wymogów bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Pomocny jest w tym zakresie postęp technologiczny, dzięki któremu niektóre rodzaje spółek można zawiązać i zarejestrować online. Prosta spółka akcyjna dołączyła do tego grona podmiotów, które można zarejestrować przy wykorzystaniu wzorca w dedykowanym systemie S24.  Przeczytaj też główny artykuł: Prosta spółka akcyjna – kompendium wiedzy. Przeczytaj również:  Jak …

Jak utworzyć i zarejestrować Prostą Spółkę Akcyjną? Read More »