2017-04-01

Ochrona nazwy i marki firmy bez rejestracji znaku towarowego

Czy ktoś używa takiej samej nazwy swojego biznesu jak Ty? Nie masz zarejestrowanego znaku towarowego i nie wiesz, co możesz zrobić w takim wypadku? Prawo nie pozostawia Cię na pastwę losu i możesz bronić się na kilka sposobów. Czym jest firma? Potocznie używasz „firmy” jako zamiennika słowa „przedsiębiorstwo” – nieważne, czy masz działalność gospodarczą, czy spółkę. Na początku …

Ochrona nazwy i marki firmy bez rejestracji znaku towarowego Read More »

Protection of a company name and brand without trademark registration

Does someone use the same company name as yours? You do not have a registered trademark and you do not know what you can do in this case — the law does not leave you unprotected and you can defend your rights in various ways. What is a name? In Polish, the word ‘firma’ stands, …

Protection of a company name and brand without trademark registration Read More »