2019-07-08

Korzystanie z cudzego znaku towarowego – wyczerpanie praw

Stawiasz sobie pytanie – kiedy mogę używać cudzego znaku towarowego. W pewnych okolicznościach, gdy towary ze znakiem towarowym wprowadzone zostały na rynek, istnieje możliwość ich dalszej odsprzedaży i korzystania z cudzego znaku towarowego – ba, nawet reklamowania się cudzym znakiem towarowym. Chcesz reklamować swoją działalność cudzym znakiem towarowym? Chcesz umieścić cudzy znak towarowy na stronie …

Korzystanie z cudzego znaku towarowego – wyczerpanie praw Read More »

Using another company’s trademark – the exhaustion of rights

You probably wish to know when you are allowed to use another company’s trademark. In certain circumstances, when goods with a trademark have been placed on the market, it is possible to resell them and use another company’s trademark, or even advertise your services with a trademark that you do not own the rights to. …

Using another company’s trademark – the exhaustion of rights Read More »