Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło?

Stosunek prawny łączący zamawiającego i wykonawcę dzieła może ustać w sposób naturalny poprzez wykonanie dzieła oraz zapłatę wynagrodzenia. Istnieje także możliwość szybszego rozwiązania umowy poprzez odstąpienie od niej przez strony. Zrozumiałe jest, że ustawodawca dał taką możliwość w wypadku zmiany zdania lub potrzeb samego zamawiającego oraz w razie opóźnień ze strony przyjmującego zamówienie. Czym jest …

Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło? Read More »