Wykonanie zastępcze w umowie IT

Możliwość powierzenia prac nad ukończeniem projektu IT podmiotowi trzeciemu w sytuacji jego nieprawidłowej realizacji przez pierwotnego wykonawcę (software house), jest ciekawą alternatywą wobec odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Jeżeli bowiem intencją zamawiającego jest przede wszystkim jak najszybsze ukończenie projektu, skorzystanie ze wspomnianej instytucji wydaje się dość atrakcyjną opcją. Co ważne, jest to możliwe nawet wówczas, gdy zawarta umowa nie zawiera żadnych zapisów na ten … Czytaj dalej Wykonanie zastępcze w umowie IT