Problemy z wykonaniem umowy przez Software House – jak uniknąć odpowiedzialności? 

Obserwowany od wielu lat rozwój technologii wymagających zastosowania specjalistycznego oprogramowania zdecydowanie sprzyja powstawaniu firm typu software house zajmujących się jego tworzeniem. Pomimo faktu, że działający w tej branży przedsiębiorcy z reguły cechują się profesjonalizmem oraz zatrudniają wyłącznie wysoko wykwalifikowany personel, prowadzone przez nich projekty w 69% kończą się niepowodzeniem, co w rezultacie może doprowadzić do konfliktu z klientem.   Choć przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia są bardzo … Czytaj dalej Problemy z wykonaniem umowy przez Software House – jak uniknąć odpowiedzialności?