Prasówka #76

Serdecznie zapraszamy na naszą czwartkową prasówkę! Dziś m.in. o sporze wokół znaku “New York Fashion Week”, sukcesie firmy New Balance w sporze z chińskim naruszycielem znaku towarowego oraz ciekawym wyroku duńskiego sądu odnośnie prawnoautorskiej kwalifikacji wykorzystania kawałków pociętego obrazu.

Życzymy miłej lektury!

1. Spór o nowojorski “Fashion Week”

Firma IMG, będąca głównym organizatorem “New York Fashion Week”, złożyła pozew przeciwko firmie Fashion Week, Inc. z tytułu naruszenia znaku towarowego oraz nieuprawnionego korzystania z renomy słynnego w świecie mody wydarzenia. Działanie to ma położyć kres wieloletniej aktywności pozwanej, obejmującej m.in. rejestrowanie w złej wierze znaków towarowych nawiązujących do nowojorskiego “tygodnia mody” oraz sprzedaży biletów na wydarzenia rzekomo organizowane w jego ramach. W złożonym pozwie, IMG domaga się przede wszystkim odszkodowania pieniężnego oraz całkowitego zakazania pozwanej używania znaków towarowych należących do IMG.
Czytaj dalej

2. Kim Kardashian pozywa lekarza o naruszenie jej wizerunku

Znana celebrytka Kim Kardashian pozwała chirurga plastycznego wykorzystującego jej zdjęcie w celu promowania zabiegu upiększającego o nazwie “Vampire Facial”. Twierdzi, że chociaż rzeczywiście poddała się tej procedurze, nigdy nie wyrażała zgody na jej reklamowanie za pomocą własnego wizerunku (opublikowanego m.in. na stronie internetowej i broszurach pozwanego). W komentarzu przesłanym mediom, lekarz odrzucił wniesione przeciwko niemu oskarżenia i zapowiedział obronę swoich racji przed sądem.
Czytaj dalej

3. New Balance wygrywa z chińskim naruszycielem w sporze o znak towarowy

Firma New Balance uzyskała korzystny wyrok w sporze o znak towarowy z amerykańską filią firmy New Bunren, stanowiącej “klasyczny” przykład chińskiej marki kopiującej oryginalną w skali 1:1 (nazwa “New Bunren” wymawiana w języku chińskim jest bardzo podobna do “New Balance”, a zapis obu nazw za pomocą chińskiego alfabetu jest wręcz identyczny). Sądu nie przekonała podnoszona przez stronę pozwaną okoliczność, na terenie USA nie został sprzedany ani jeden produkt oznaczony spornym znakiem towarowym, zatem nie został on wykorzystany w handlu. Chociaż okazało się to prawdą, sama możliwość nabycia spornych produktów oraz posługiwanie się znakiem w reklamach wystarczyły do stwierdzenia naruszenia.
Czytaj dalej

4. Dania: wykorzystanie kawałków pociętego obrazu to jego wykorzystanie w zmienionej formie

W wyroku rozstrzygającym spór malarza o pseudonimie Tal R z firmą Kanske Denmark ApS, duński sąd zakazał tej ostatniej pocięcia nabytego od powoda obrazu i wykorzystanie jego kawałków jako elementów zegarków ręcznych. Zdaniem składu orzekającego, takie działanie stanowiłoby niedozwolone wykorzystanie utworu w zmienionej formie oraz godziłoby w renomę artysty. Tym samym została odrzucona argumentacja pozwanej, wedle której pocięcie obrazu byłoby równoznaczne z jego unicestwieniem.
Czytaj dalej

A czy Wy trafiliście na jakieś ciekawe sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej w ostatnim czasie? Dajcie znać!