Prasówka #54

Jak co czwartek zapraszamy na naszą prasówkę! Dziś m.in. o kontynuacji sporu o zabawkę Pooey Puitton, planach francuskiego rządu odnośnie niszczenia niesprzedanej odzieży oraz o wątpliwościach Sądu Najwyższego co do konstytucyjności dwukrotności wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich.

Życzymy miłej lektury!

1. Kolejna odsłona sporu o Pooey Puitton

Po tym jak w ubiegłym roku firma MGA złożyła w sądzie wniosek o potwierdzenie, że jej zabawka Pooey Puitton nie narusza znaków towarowych i praw autorskich Louis Vuitton, modowy gigant próbuje doprowadzić do jego oddalenia, gdyż jego zdaniem jest on … zbędny. O ile bowiem prawdą jest, że LV wystąpił z pozwem o ochronę znaku towarowego w związku z zabawką na terenie Francji, nie groził MGA podjęciem analogicznych kroków w USA. Zdaniem przedstawicieli marki, fakt, że jest ona znana z częstego występowania w obronie swoich znaków towarowych nie oznacza, że będzie wsuwała roszczenia w każdym przypadku.
Czytaj dalej

2. Czy Francja zakaże niszczenia niesprzedanej odzieży?

Po uchwaleniu zakazu wyrzucania niesprzedanej żywności, francuski rząd planuje wprowadzenie analogicznego rozwiązania w stosunku do odzieży. Skala utylizacji tego rodzaju wyrobów bywa bowiem ogromna – przykładowo, firma Burberry zniszczyła w 2018 r. odzież wartą 37,8 mln dolarów. Przyczyną stosowania takich praktyk jest przeważnie chęć zapobieżenia przeniknięciu niesprzedanej odzieży do szarej strefy, a niekiedy zwrot uiszczonych ceł i innych opłat.
Czytaj dalej

3. Sąd Najwyższy pyta o konstytucyjność dwukrotności wynagrodzenia

Trybunał Konstytucyjny kolejny raz pochyli się nad kwestią ryczałtowego wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich. W wyroku z 2015 r. orzekł bowiem, że odszkodowanie w wysokości trzykrotności należnego wynagrodzenia jest niezgodne Konstytucją z powodu nadmiernego uprzywilejowania pozycji jednej ze stron sporu oraz zbyt dużą rozbieżność między kwotą odszkodowania a faktycznie poniesioną przez twórcę szkodą. Tym razem, na wniosek Sądu Najwyższego, TK rozstrzygnie o konstytucyjności zasądzenia dwukrotności wynagrodzenia. Eksperci wskazują, że ewentualna eliminacja i tej kwoty odszkodowania doprowadzi do poważnego osłabienia ochrony autorskich praw majątkowych.
Czytaj dalej


4. Wizerunek celebrytów zyska silniejszą ochronę?

Planowane wprowadzenie sądów ds. własności intelektualnej może pomóc w wypracowaniu nowego podejścia do ochrony wizerunku. W obrębie ich właściwości będą znajdowały się bowiem sprawy o ochronę dóbr osobistych (w tym wizerunku) w zakresie, w jakim dotyczą ich wykorzystania w celach reklamowych. Pozwoli to np. na przeciwdziałanie wykorzystaniu w takich celach wizerunków zmarłych celebrytów, nawet jeżeli nie dochodzi przy tym do naruszenia kultu pamięci osoby zmarłej.
Czytaj dalej

A czy Wy trafiliście na jakieś ciekawe sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej w ostatnim czasie? Dajcie znać!