Prasówka #108

Jak co czwartek zapraszamy na naszą prasówkę! Dziś m.in. o sporze LG z polskim producentem sprzętu komputerowego, gorącej kłótni PETA i LV oraz o toczącej się od wielu lat bitwie o słowo „paczkomat” pomiędzy InPost i Pocztą Polską.

1. Spór producentów elektroniki o znak towarowy.

Spółka LG do zgłosiła do EUIPO wniosek o rejestrację znaku towarowego w formie słownej „K7”. Znakiem oznaczane miałyby być smartfony. Sprzeciw co do tego znaku zgłosił polski producent sprzętu komputerowego posługujący się nazwą „k7”. Unijny urząd ds. własności intelektualnej sprzeciw ten uwzględnił.  Sprawą, po zaskarżeniu przez LG, zajmie się Sąd Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czytaj dalej

2. Czy „paczkomat” należy do InPostu?

Od 2015 roku toczy się spór pomiędzy spółką InPost i Pocztą Polską o prawo do korzystania z określenia paczkomat. Spółka InPost uzyskała prawo ochronne na znak towarowy „InPost Paczkomaty”, Poczta Polska natomiast zażądała unieważnienia tego znaku, lecz żądanie to zostało przez Urząd Patentowy odrzucone. Poczta Polska w odpowiedzi zaskarżyła decyzję do sądu administracyjnego, a obecnie oczekuje na rozpatrzenie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj dalej

3. Spór PETA vs Louis Vuitton.

Organizacja walcząca o prawa zwierząt PETA grozi pozwem przeciw Louis Vuitton, a konkretnie Prezesowi Zarządu i CEO Michaelowi Burke. Burke w jednym z wywiadów stwierdził, że zwierzęta, których używa LV do produkcji swoich produktów, hodowane są w sposób humanitarny. PETA podnosi, że te słowa są fałszywe, wprowadzające w błąd i żąda ich wycofania.

Czytaj dalej

4. Start-upy na celowniku cybersqautterów.

Cybersquatters, to sformułowanie, które określa osoby usiłujące zarobić na zakupie domen, nie w celu ich używania w ramach swojej działalności, ale jedynie w celu odsprzedania ich za wyższą cenę podmiotom, które z danych nazw korzystają. Dotychczas, ofiarami tego procederu były raczej duże i znane marki, które przez nieuwagę, nie zarejestrowały w porę swoich adresów internetowych. Od kilku lat w gronie poszkodowanych znaleźć można także małe marki i nowo utworzone start-upy.

Czytaj dalej