2021-01-02

Likwidacja i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie art. 272 ksh rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Należy podkreślić, iż chwilą rozwiązania spółki nie jest moment zaistnienia przyczyny, ale wykreślenie z rejestru jako następstwo postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego. Przeczytaj także: Otwarcie postępowania likwidacyjnego rozpoczyna się od chwili otwarcia likwidacji (art. 274 k.s.h.), tj od dnia uprawomocnienia się …

Likwidacja i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Read More »

Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązanie sp. z o.o.

Istnieją różne sposoby rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób w jaki zostanie rozwiązana spółka zoo zależy między innymi od powodów podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki. Przeczytaj także: Przyczyny rozwiązania spółki zawarte są w art. 270 k.s.h i należą do nich: Poza przypadkami wymienionymi powyżej, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: Natomiast wykreślenie spółki z rejestru …

Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązanie sp. z o.o. Read More »

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada jedynie spółka jako osoba prawna. Inaczej niż mogłaby sugerować jej nazwa, spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Wspólnicy z kolei nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Nie znaczy to jednak, że nigdy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności osobistej.  Przeczytaj także: Zgodnie z art. 151 § 4 k.s.h.  wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Przepis ten wyłącza odpowiedzialność …

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Read More »

Z jakich organów składa się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jak one funkcjonują?

Spółka z o.o. jest osobą prawną. Oznacza to, że oświadczenia woli składa ona poprzez swoje organy, tj. osoby lub grupy osób uprawnione do działania w jej imieniu.  Przeczytaj także: W spółce z o. o. można wyróżnić trzy rodzaje organów: Zarząd Organ ten działa w dwóch sferach spółki – zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna realizuje się przez …

Z jakich organów składa się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jak one funkcjonują? Read More »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? – czyli o spółce z o.o. w 24h (S24)

W obliczu ogromnego i nieustającego postępu technologicznego istnieje możliwość założenia spółki przez Internet. Jest to rozwiązanie nieco prostsze, tańsze i niewątpliwie szybsze. Można to zrobić poprzez wzór umowy przesłany przez system nazywany S24. Przeczytaj także: Wzór umowy musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym założycieli spółki. Ogół formalności można dopełnić przez Internet, …

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? – czyli o spółce z o.o. w 24h (S24) Read More »

Umowa spółki z o.o. – fundament spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby założy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Wraz z zawarciem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do zawiązania spółki i powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Możliwe jest także zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza. Opcja ta jest skierowana do spółek zawieranych za pomocą …

Umowa spółki z o.o. – fundament spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Read More »