Dzień: 2021-01-02

Likwidacja i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie art. 272 ksh rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Należy podkreślić, iż chwilą rozwiązania spółki nie jest moment zaistnienia przyczyny, ale wykreślenie z rejestru jako następstwo postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego. Otwarcie postępowania likwidacyjnego rozpoczyna się od chwili otwarcia likwidacji (art. 274 k.s.h.), tj od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o …

Likwidacja i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Read More »

Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązanie sp. z o.o.

Istnieją różne sposoby rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób w jaki zostanie rozwiązana spółka zoo zależy między innymi od powodów podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki. Przyczyny rozwiązania spółki zawarte są w art. 270 k.s.h i należą do nich: przyczyny przewidziane w umowie spółki (Do przyczyn, które mogą być wskazane w umowie spółki, należą: upływ czasu, …

Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązanie sp. z o.o. Read More »

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada jedynie spółka jako osoba prawna. Inaczej niż mogłaby sugerować jej nazwa, spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Wspólnicy z kolei nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Nie znaczy to jednak, że nigdy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności osobistej.  Zgodnie z art. 151 § 4 k.s.h.  wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Przepis ten wyłącza odpowiedzialność osobistą wspólników. …

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Read More »

Z jakich organów składa się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jak one funkcjonują?

Spółka z o.o. jest osobą prawną. Oznacza to, że oświadczenia woli składa ona poprzez swoje organy, tj. osoby lub grupy osób uprawnione do działania w jej imieniu.  W spółce z o. o. można wyróżnić trzy rodzaje organów: organ o charakterze stanowiącym (uchwałodawczym) – zgromadzenie wspólników będące najwyższą władzą spółki organ o charakterze wykonawczym – zarząd spółki organy o …

Z jakich organów składa się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jak one funkcjonują? Read More »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? – czyli o spółce z o.o. w 24h (S24)

W obliczu ogromnego i nieustającego postępu technologicznego istnieje możliwość założenia spółki przez Internet. Jest to rozwiązanie nieco prostsze, tańsze i niewątpliwie szybsze. Można to zrobić poprzez wzór umowy przesłany przez system nazywany S24. Wzór umowy musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym założycieli spółki. Ogół formalności można dopełnić przez Internet, bez potrzeby …

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? – czyli o spółce z o.o. w 24h (S24) Read More »

Umowa spółki z o.o. – fundament spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby założy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Wraz z zawarciem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do zawiązania spółki i powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Możliwe jest także zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza. Opcja ta jest skierowana do spółek zawieranych za pomocą …

Umowa spółki z o.o. – fundament spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Read More »

Nowe zmiany prawa dla e-commerce
od stycznia 2023!

Jeżeli prowadzisz lub zarządzasz sklepem internetowym, musisz być z nami. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu, już 13 grudnia o 19:00!

Dowiedz się, jakie zmiany czekają na Ciebie – oraz jak się prosto, szybko i tanio do nich dostosować! Otrzymasz od nas gotowe rozwiązania!